Zaznacz stronę
Pl

Jak Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP) mogą ożywić gospodarkę

Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z końca 2023 r. wskazują spadek liczby zawieranych umów w formule PPP w minionym roku. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej odnotowywane w 2022 i 2023 r. istotnie wpłynęło na funkcjonowanie całego sektora budowlanego, w którym tylko w I i II kwartale 2023 r. wszczęto ponad 2 tys. postępowań restrukturyzacyjnych.

Główne bariery w aktualnym systemie PPP

Przeszkody, jakie pojawiły się na drodze do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego związane są głównie z możliwościami i opłacalnością ich finansowania.

Partnerzy prywatni, którzy na pokrycie wydatków inwestycyjnych pozyskują finansowanie na warunkach rynkowych, nie korzystają z preferencji dla formuły PPP, przez co, biorąc pod uwagę specyfikę PPP, koszty takiego finansowania mogą być wyższe, niż w tradycyjnych projektach.

Ponadto, coraz wyższy jest koszt pozyskania finansowania od instytucji bankowych, a prognozy przewidują, że w najbliższych latach sytuacja taka może się utrzymać.

Korzyści ze współpracy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Z perspektywy sektora prywatnego, w którym widać obniżenie wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych, nowe kontrakty w formule PPP pozwolą zapewnić ciągłość ich działalności. PPP może być swoistą dźwignią, która umożliwi stabilne finansowanie inwestycji i zmniejszy liczbę postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Z perspektywy sektora publicznego, który mierzy się z malejącym dostępem do systemu finansowania inwestycji infrastrukturalnych, PPP umożliwi sprawne przeprowadzanie projektów, wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy i obsługi prawnej oraz podzielenie się ryzykiem prowadzenia inwestycji.

Umowy PPP jako zobowiązania długoterminowe umożliwiają ograniczenie wydatków publicznych w fazie inwestycyjnej oraz podział ryzyk na etapie operacyjnym.

Co więcej, przy odpowiednim podziale ryzyka pomiędzy strony, przedsięwzięcia takie mogą być również kwalifikowane poza długiem publicznym.

PPP może ożywić gospodarkę

PPP może być tym modelem współpracy i dystrybucji środków publicznych oraz prywatnych, który ożywi rynek projektów infrastrukturalnych i może być odpowiedzią na problem z dostępem do finansowania dla sektora publicznego, szczególnie samorządowego.

Źródło: Biznesalert.pl

Data: 26.01.2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kamila Jachnik-Czarnecka 

 


Zapraszamy do kontaktu: