Zaznacz stronę
Pol

Dzień Ziemi 2024 – Co w praktyce oznacza zielony arbitraż

Świat pilnie szuka dzisiaj sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, lepszą ochronę i ponowne wykorzystanie zasobów. A tam, gdzie jest to możliwe na naprawienie wyrządzonych szkód. Nie inaczej działają odpowiedzialne firmy, które uważnie przyglądają się procesom, zadają pytania podważające dotychczasowe status quo i przeorganizowują to, co można poprawić. Z korzyścią dla Ziemi i swojego biznesu.

W 2024 roku dla nas taki obszarem jest arbitraż. Dużo mówimy o nowoczesnych metodach pokojowego rozwiązywania sporów, o nowych europejskich centrach arbitrażu, o mediacjach i roli technologii. I to właśnie technologia pomoże nam wykonać kolejny krok w kierunku bardziej zielonych działań w tym zakresie.

Campaign for Greener Arbitrations  w Kochański & Partners

Dzień Ziemi w firmie prawniczej musi być konkretem. Solidnym i rzeczywistym. Takim jak informacja o tym, że jesteśmy jedyną polską kancelarią, która jest sygnatariuszem  inicjatywy Campaign for Greener Arbitrations : The Green Pledge – światowej kampanii na rzecz bardziej ekologicznych praktyk związanych z rozstrzyganiem sporów.

Jej twórcy przeanalizowali działalność związaną z postępowaniami arbitrażowymi. Bazując na studium przypadku dużej, międzynarodowej sprawy arbitrażowej oszacowano, że do skompensowania emisji CO2 wygenerowanego podczas obsługi tej jednej sprawy, potrzebne byłoby prawie 20 tys. drzew. Źródłem tak pokaźnych emisji były w głównej mierze podróże lotnicze, choć także podróże pozostałymi formami transportu, wydruki dokumentacji czy pobyty w hotelach.

Aby ułatwić ograniczanie negatywnego wpływu środowiskowego, związanego z doradztwem arbitrażowym, opracowano Green Protocols, czyli szereg wskazówek i wytycznych, skierowanych m.in.  do firm prawniczych, instytucji oraz indywidualnych arbitrów.

Green Protocols mogą znaleźć zastosowanie także podczas organizacji konferencji arbitrażowych. Jak piszą sami założyciele inicjatywy „odpowiedzialność za redukcję śladu węglowego w arbitrażu jest wspólna dla wszystkich członków społeczności tej branży”.

Green Protocols w praktyce

Campaign for Greener Arbitrations – co to oznacza dla nas? Że zobowiązujemy się do działań, które doprowadzą do zmniejszenia śladu węglowego prowadzonych przez nas postępowań. Że te z naszych praktyk, które mogą nadmierne obciążać środowisko zmienimy, a te, które sprzyjają jego ochronie będziemy aktywnie rozwijać i propagować. Że będziemy bardziej świadomie planować i realizować projekty. I że będziemy promować Kampanię na rzecz Zielonego Arbitrażu oraz zachęcać naszych partnerów, w tym arbitrów i doradców drugiej strony oraz współpracujące instytucje do rozwijania podobnych działań bądź aktywnego zaangażowania w tę inicjatywę.

Jesteśmy sygnatariuszami the Green pledge

The Green Pledge to obietnica przestrzegania ośmiu zasad, dzięki którym mamy szansę prowadzić bardziej zrównoważone środowiskowo praktyki arbitrażowe, takie jak korzystanie z elektronicznej korespondencji i składanie wniosków online, organizacja wideokonferencji jako alternatywy do podróży, unikanie drukowania i elektroniczne wersje dokumentów, kwestionowanie potrzeby odbywania podróży lotniczych oraz kompensowanie emisji dwutlenku węgla w przypadku wszelkich podróży związanych z arbitrażem.

Co w praktyce oznacza zielony arbitraż

Indywidualnymi sygnatariuszami The Green Pledge są Marek Jeżewski, Markiyan Malskyy, Magdalena Papiernik-Konig, Dominika Durchowska, Michał Konig – wybitni specjaliści pokojowego rozwiązywania sporów i uznani międzynarodowi praktycy. To ludzie, którzy doskonale rozumieją, że bardziej zielony arbitraż to korzyści dla wszystkich – dla Ziemi i jej zasobów, dla naszych klientów i nas samych.

Dzisiaj to także istotne przewagi konkurencyjne, którymi, w imię naszych wartości, chcemy wyróżniać się na rynku. Od zawsze podkreślamy, że stanowimy element globalnej społeczności. Wierzymy, że jej wspólnym zadaniem jest ochrona naszej planety.

Przeczytaj tu o Campaign for Greener Arbitrations.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Marek Jeżewski


Zapraszamy do kontaktu:

Dr Marek Jeżewski

Dr Marek Jeżewski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów

+48 795 548 314

m.jezewski@kochanski.pl