Zaznacz stronę

Do 30 kwietnia należy rozliczyć daninę solidarnościową. O czym trzeba pamiętać? I co ze stratami z ubiegłych lat?

19 kwietnia 2024 | Aktualności, Tax Focus, Wiedza

Do końca kwietnia podatnicy muszą uregulować daninę solidarnościową. Czym jest danina solidarnościowa, w jaki sposób ją obliczyć i najważniejsze, czy i jak można odliczyć starty z poprzednich lat. Sprawdzamy.

Czym jest danina solidarnościowa

Daninę solidarnościową, czyli opłatę pobieraną od osób fizycznych, których dochody przekraczają milion zł wprowadzono w 2019 roku. Wysokość tego zobowiązania wynosi 4 proc. Warto pamiętać, że nie jest to „podatek zastępczy”, lecz dodatkowy obowiązek podatkowy.

Do jego obliczenia należy zsumować dochody z różnych źródeł m.in.

  • Z działalności gospodarczej
  • Z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • Ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub udziałów w spółdzielni oraz pochodnych instrumentów finansowych, jak również
  • Z praw majątkowych czy najmu

Od tak obliczonego dochodu należy odjąć kwotę 1 000 000 zł, a nadwyżkę pomnożyć przez 4 proc.

Czy podatnicy mogą odliczyć straty z lat poprzednich

Kwestia odliczenia strat była przedmiotem wielu sporów, które swój koniec miały w sądach administracyjnych. Początkowo bowiem strat nie można było uwzględniać, co przekładało się na wyższą daninę solidarnościową.

Podatnicy poddali jednak w wątpliwość taki sposób rozumienia przepisów i rozpoczęli składanie wniosków o interpretacje indywidualne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przy obliczaniu podstawy daniny nie bierze się pod uwagę strat z poprzednich lat, bo te nie zostały wymienione w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT[1].

Jednakże sądy administracyjne stanęły po stronie podatników wskazując, że ci mogą uwzględniać taką stratę[2]. Wynikało to wprost z przepisów, w których nie sposób znaleźć literalnego wskazania, że straty nie można rozliczyć.

Efektem tego sporu była interpelacja poselska. W odpowiedzi na omawianą interpelację[3], Sekretarz Stanu podzielił stanowisko sądów administracyjnych, że podatnicy mogą uwzględniać straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Podsumowanie

Do 30 kwietnia osoby z dochodami przekraczającymi milion zł muszą uregulować daninę solidarnościową w wysokości 4 proc. Warto już teraz sprawdzić, czy i jak do tej pory rozliczono straty z poprzednich lat.

Jeśli te nie były uwzględniane, może to oznaczać to nie tylko zapłatę mniejszego podatku za 2023 rok, ale również korektę wcześniej złożonych deklaracji i zwrot nadpłaconej daniny solidarnościowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Dittmer

Jan Janukowicz

 

[1] Nr 0115-KDIT3.4011.691.2022.1.JG.

[2] Wyrok NSA z 19.07.2022 r., II FSK 452/22, LEX nr 3398166.

[3] Odpowiedź na interpelację 42274 z 27 lipca 2023 roku.

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.