Zaznacz stronę
2

Podejście projektowe zmienia branżę prawniczą. Z korzyścią dla klientów

Zarządzanie projektami, które już od dziesięcioleci z sukcesem praktykowane jest w większości sektorów gospodarki (np. budownictwie, infrastrukturze czy produkcji), zostało bardzo późno dostrzeżone przez branżę prawniczą.

Podczas, gdy Project Management Institute (PMI) powstał przeszło 50 lat temu, jego prawniczy odpowiednik – International Institute of Legal Project Management liczy sobie raptem kilka lat. A jednak zarządzanie projektami prawnymi na stałe wkroczyło już do ofert wiodących kancelarii prawnych na całym świecie. Największą popularnością cieszy się w USA, Australii i Wielkiej Brytanii. W 2021 roku światowy rynek LPM osiągnął wartość 1,2 miliarda USD. Szacuje się, że do 2028 roku przebije pułap 2 miliardów USD.

LPM z korzyścią dla prawników i ich klientów

Legal Project Management, czyli zarządzanie projektami prawnymi oznacza wykorzystanie sformalizowanych zasad i technik z zakresu zarządzania projektami w świadczeniu usług prawnych. W pewnym sensie prawnicy od zawsze pełnili funkcję kierowników projektów – chociażby określając budżet danej sprawy. LPM wprowadza w tym zakresie nową jakość – wykorzystanie sformalizowanych metodologii i technik. Wszystko – z korzyścią dla klienta i dla prawnika.

LPM to czysty zysk i konkretne dane

Analizy Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów (American Bar Association) przeprowadzone w 2019 r. pokazują, że kancelarie, które wdrożyły LPM odnotowały ok. 21 proc. wzrost rentowności, a satysfakcja ich klientów wzrosła o ok. 10 proc.

Korzyści z LPM odnotowują także wewnętrzne działy prawne. Wyniki badania wykonanego przez amerykański Związek Prawników Korporacyjnych (Association of Corporate Counsel) wskazują, że firmy stosujące te metodyki są w stanie zaoszczędzić ok. 15 proc. na kosztach prawnych.

Dodatkowo, jak pokazują raporty Project Management Institute, ponad 70 proc. prawników wskazuje stosowanie LPM jako kluczowe w osiągnięciu sukcesu prowadzonych projektów prawnych.

Zalety LPM to m.in.

  • Redukcja kosztów obsługi prawnej
  • Efektywniejsza alokacja czasu, a tym samym obniżenie liczby godzin pracy nieużytecznej
  • Skrócenie czasu realizacji projektu
  • Skuteczna identyfikacja i minimalizacja ryzyk projektowych

Zastosowanie LPM wpływa również na poprawę jakości i częstotliwości komunikacji prawnika z klientem. Może być wykorzystywane w różnego rodzaju projektach, np. złożonych postępowaniach sądowych czy arbitrażowych.

Początki projektowego podejścia w kancelariach prawnych

Pierwszym czynnikiem, który skłonił firmy prawnicze do projektowego spojrzenia na biznes był kryzys finansowy z 2008 r. To właśnie wtedy klienci kancelarii, dążąc do ograniczania ryzyka i kosztów, zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na usługi, których całkowity koszt będzie możliwy do przewidzenia i zabudżetowania. Zarządzanie projektami okazało się najlepszym rozwiązaniem i zapoczątkowało transformację tradycyjnego modelu świadczenia usług prawnych w podejście projektowe.

W czasach niepewności gospodarczej i rosnącej inflacji klienci kancelarii są coraz bardziej wymagający, a decyzje o skorzystaniu z usług prawnych podejmowane są z większą świadomością – tak, by minimalizować ryzyko i nieprzewidywalne koszty.

LPM zyskuje więc coraz większą popularność. Wiele z globalnych firm prawniczych zatrudnia obecnie dziesiątki managerów zajmujących się tylko LPM. Z drugiej strony, coraz więcej klientów korporacyjnych oczekuje od kancelarii uwzględnienia zarządzania projektowego w ich ofercie.

Dane z rynku amerykańskiego (raport Altman Weil z 2020 roku) pokazują, że w firmach prawniczych zatrudniających ponad 250 prawników ponad 45 proc. ma na pokładzie managerów zarządzania projektami prawnymi.

Co więcej, ponad 60 proc. uczestników badania (kancelarie różnej wielkości) wskazuje, że wprowadzenie LPM istotnie poprawiło ich wyniki.

Mając na uwadze korzyści płynące ze stosowania LPM, wiele kancelarii finansuje szkolenia dla swoich pracowników – ponad 31 proc. respondentów wskazało, że jest w trakcie takich szkoleń. Bardziej aktualnych danych nie ma – ale nie ulega wątpliwości, że wybuch pandemii COVID-19 tylko ugruntował przekonanie rynku, że zarządzanie projektami prawnymi jest niezbędne w dzisiejszych czasach.

W Wielkiej Brytanii LPM od wielu lat cieszy się dużą popularnością. I to w różnej wielkości kancelariach. Brytyjskie firmy prawnicze aktywnie inwestują więc w rozwój podejścia projektowego. Z roku na rok rośnie też liczba legal project managerów w Europie kontynentalnej.

Legal Project Management na polskim rynku

W Polsce zarządzanie projektami prawnymi powoli staje się koniecznością. Wymuszają to nie tylko warunki rynkowe, ale i potrzeby zgłaszane przez klientów, zwłaszcza z działów prawnych, które od zewnętrznych kancelarii oczekują zarówno specjalizacji, jak i wydajności przy zapewnieniu odpowiedniej relacji jakości do ceny. Firmy prawnicze, które nie pracują projektowo nie będą w stanie spełnić tych oczekiwań.

Czynnikiem zwiększającym popularność LPM, jest bowiem nie tylko konieczność zapewnienia stabilnych i przewidywalnych kosztów obsługi, ale także wzrost konkurencyjności samych kancelarii. Na rynku dominować będą Ci, którzy zaoferują swoim klientom skuteczne prowadzenie i rozwiązywanie skomplikowanych kwestii prawnych, dbając przy tym o jakość, efektywność i transparentność w zarządzaniu zasobami i ryzykiem.

Źródło: Rzeczpospolita

Data: 6.03.2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Magdalena Papiernik-König


Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Papiernik-König

Magdalena Papiernik-König

Adwokat / Partner / Certified Legal Project Manager / Praktyka Rozwiązywania Sporów

+48 883 323 470

m.papiernik@kochanski.pl