Zaznacz stronę

Kiedy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie doręczeń elektronicznych

12 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, oraz komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r.[1], pierwotnie, wdrożenie Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych miało objąć pierwszą kategorię zobowiązanych podmiotów od 10 grudnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r., Sejm zmienił ustawę, i  zmodyfikował pierwotnie przewidziany termin  wdrożenia. Jako jeden z powodów nowelizacji podkreślono brak technicznej gotowości Poczty Polskiej, czyli operatora wyznaczonego do wykonywania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

W treści ustawy zmieniającej wskazano, że przesunięty termin pierwszego etapu wdrożenia, który zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych ogłasza minister właściwy do spraw informatyzacji w formie komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2025 r.

W wyniku powyższego, w komunikacie z 21 grudnia 2023 r.[2], Minister Cyfryzacji wskazał nowe terminy wdrożenia. Obowiązek wejdzie w życie:

 • 1 stycznia 2024 r. dla podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • 1 października 2024 r. dla:
  • Niektórych kategorii podmiotów publicznych
  • Osób wykonujących zawody zaufania publicznego (m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy doradców podatkowych)
  • Podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 30 grudnia 2023 r.
 • 1 stycznia 2025 r. dla podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 30 grudnia 2023 r.
 • 1 października 2026 r. dla podmiotów niepublicznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 31 grudnia 2023 r. (o ile nie aktualizowały swoich danych w okresie 30 września 2025 r. – 30 września 2026 r.)
 • 1 października 2029 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sądów, trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania i Służby Więziennej

Szczegółowy i aktualizowany harmonogram obejmujący wszystkie kategorie zobowiązanych podmiotów jest dostępny jest tutaj.

W celu rejestracji w systemie obejmującym doręczenia elektroniczne konieczne jest założenie adresu i wpisanie go do bazy adresów elektronicznych. Rejestracja jest możliwa po kliknięciu pola „załatw online”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adam Czarnota

 

[1] Treść komunikatu dostępna pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1077

[2] Treść komunikatu dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002764

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl