Zaznacz stronę

Kiedy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie doręczeń elektronicznych

12 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, oraz komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r.[1], pierwotnie, wdrożenie Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych miało objąć pierwszą kategorię zobowiązanych podmiotów od 10 grudnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r., Sejm zmienił ustawę, i  zmodyfikował pierwotnie przewidziany termin  wdrożenia. Jako jeden z powodów nowelizacji podkreślono brak technicznej gotowości Poczty Polskiej, czyli operatora wyznaczonego do wykonywania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

W treści ustawy zmieniającej wskazano, że przesunięty termin pierwszego etapu wdrożenia, który zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych ogłasza minister właściwy do spraw informatyzacji w formie komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2025 r.

W wyniku powyższego, w komunikacie z 21 grudnia 2023 r.[2], Minister Cyfryzacji wskazał nowe terminy wdrożenia. Obowiązek wejdzie w życie:

 • 1 stycznia 2024 r. dla podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • 1 października 2024 r. dla:
  • Niektórych kategorii podmiotów publicznych
  • Osób wykonujących zawody zaufania publicznego (m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy doradców podatkowych)
  • Podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 30 grudnia 2023 r.
 • 1 stycznia 2025 r. dla podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 30 grudnia 2023 r.
 • 1 października 2026 r. dla podmiotów niepublicznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 31 grudnia 2023 r. (o ile nie aktualizowały swoich danych w okresie 30 września 2025 r. – 30 września 2026 r.)
 • 1 października 2029 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sądów, trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania i Służby Więziennej

Szczegółowy i aktualizowany harmonogram obejmujący wszystkie kategorie zobowiązanych podmiotów jest dostępny jest tutaj.

W celu rejestracji w systemie obejmującym doręczenia elektroniczne konieczne jest założenie adresu i wpisanie go do bazy adresów elektronicznych. Rejestracja jest możliwa po kliknięciu pola „załatw online”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adam Czarnota

 

[1] Treść komunikatu dostępna pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1077

[2] Treść komunikatu dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002764

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl