Zaznacz stronę

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

7 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą.

Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych.

W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zamówienia publiczne mają kilka źródeł finansowania. Są to organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych, kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz USA i w końcu rząd Ukrainy.

W efekcie nie ma dziś jednego, centralnego punktu pozyskiwania wiedzy o toczących się i planowanych przetargach. A to może utrudniać przedsiębiorcom dostęp do informacji i w rezultacie pozbawić ich szansy na skuteczne konkurowanie z innymi.

29 czerwca Jakub Krysa, Markiyan Malskyy i Michał Waraksa przeprowadzili webinar, podczas którego polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się m.in.:

  • Skąd czerpać informacje o planowanych przetargach?
  • Jak wygląda aktualny status zamówień realizowanych na rzecz Ukrainy?
  • Jak w praktyce realizowane są przetargi, jakich procedur mogą spodziewać się przystępujące do nich podmioty?
  • Jak skutecznie brać udział w tych procesach?

Dodatkowo prowadzący przedstawili najciekawsze toczące się obecnie przetargi oraz narzędzia, które mogą ułatwić przedsiębiorcom skuteczne konkurowanie na tym rynku.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

  • Prowadzimy bieżący, sektorowy monitoring zamówień publicznych – w szczególności w branżach: IT, farmaceutycznej, infrastrukturalnej, energetycznej, transportowej, budowlanej,
  • Przygotujemy codzienny alert o planowanych zamówieniach,
  • Doradzimy, zarówno na etapie przetargowym, jak i realizacji kontraktu, także w Ukrainie,
  • Poszukujemy i weryfikujemy partnerów biznesowych w Ukrainie, wspieramy przy zawieraniu umów z partnerami ukraińskimi lub zakładaniu działalności gospodarczej w tym kraju.

O tym opowiada Jakub Krysa w materiale wideo.

 

Najnowsza Wiedza

Trudny czas kryptowalut

Rok 2022 nie jest łaskawy dla rynku kryptowalut – postępujący spadek wartości coinów, problemy giełdy FTX i załamanie zaufania powodują, że pojawiają się pytania o przyszłość krypto. Czy uregulowanie rynku kryptoaktywów może być panaceum na bolączki tego rynku?

Wszedł w życie Akt o usługach cyfrowych (DSA) nazywany „Konstytucją Internetu”

Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie kluczowy akt prawny Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Znaczenie i potencjalny wpływ Rozporządzenia DSA porównywany jest przez niektórych z RODO. O ile porównanie to pod kątem skali oddziaływania obydwu aktów prawnych wydaje się być nie do końca zasadne, o tyle DSA tak samo jak RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie w krajach unijnych.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

Nierzadko wspólnicy nie zgadzają się ze sobą co do sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, a także kierunku i strategii. Posiadanie i prezentowanie różnych poglądów może być korzystne dla biznesu, niemniej jednak brak zgody i potencjalny impas oraz brak możliwości podejmowania decyzji (ang. deadlock) mogą być dla firmy (a w dłuższej perspektywie również i dla wspólników) bardzo szkodliwe.

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl