Zaznacz stronę

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

Dr Jakub Krysa
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jakub jest ekspertem w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych.

Wielokrotnie reprezentował klientów (zarówno prywatnych, jak i publicznych) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Poza prawem zamówień publicznych specjalizuje się także w prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów. Obsługuje polskie oraz zagraniczne podmioty z sektorów IT, infrastruktury, środowiska, obronności, energetyki, medycyny, farmacji, a także tzw. smart cities.

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, a także prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Przed dołączeniem do kancelarii Kochański & Partners współpracował z czołowymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Języki: polski, angielski, hiszpański, francuski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (magister prawa, 2013 r.), Akademia Leona Koźmińskiego (doktor prawa, 2017 r., obrona rozprawy doktorskiej cum laude z zakresu prawa zamówień publicznych), Universidad de Sevilla, Hiszpania (stypendium na kierunku prawo), Pontificia Universidad Católica w Limie, Peru (stypendium na kierunku prawo).

Rekomendacje: Był wielokrotnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA w kategorii Public Procurement.