Zaznacz stronę

Aktualności

Sektor bankowy wciąż w kryzysie  [raport Kochański & Partners]

Polskie banki nadal nie rozpoczęły odrabiania strat poniesionych w związku z pandemią koronawirusa. Analitycy alarmują: jeśli szybko nie zostaną podjęte konkretne działania, kryzys w sektorze bankowym jeszcze się pogłębi. Covidowy kryzys w polskiej bankowości  Sektor bankowy w Polsce wyjątkowo boleśnie odczuł skutki pandemii koronawirusa notując w połowie maja spadki rzędu 45% w porównaniu z poziomem ze stycznia. Co gorsza, nic nie zapowiada szybkiego wyjścia z kryzysu. Aktualne wyceny […]

Alert prawny | Tarcza antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 695),ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań […]

Nowe rozporządzenie MDR i projekt rozporządzenia w zakresie VAT

1 lipca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami („Rozporządzenie MDR”). Ponadto, w ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych („Projekt rozporządzenia VAT”). Oto najważniejsze zmiany wynikające […]

Tarcza Finansowa: pomoc dla dużych przedsiębiorców

Duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Finansowej – programu wsparcia przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii SARS-CoV-2 w Polsce, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Finansowanie jest obsługiwane bezpośrednio przez PFR i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. Udostępnienie finansowania dużym przedsiębiorcom ma na celu zapewnienie im szybkiego dostępu do płynności finansowej, przekazanie rekompensat w związku ze szkodami wynikającymi […]

Od 1 lipca zmiany w prawie podatkowym

1 lipca 2020 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierająca szereg istotnych zmian  w zakresie przepisów podatkowych. Znowelizowane przepisy można podzielić na trzy grupy: Przepisy w zakresie przeciwdziałania skutkom powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych; Zmiany w ustawie o VAT dotyczące opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, tzw. „Quick fixes”; […]

Restrukturyzacja w dobie COVID-19

Wszedł już w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem w wersji 4.0. Wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Nowe przepisy mają dać szanse przedsiębiorcom na uzdrowienie swojej sytuacji oraz przede wszystkim przetrwanie. Wprowadzone wcześniej „wakacje upadłościowe” to zdecydowanie za mało, stąd nowe instrumenty prawne. Na wstępie warto wspomnieć, że prawo restrukturyzacyjne przewiduje już […]

Tarcza Finansowa już dla wszystkich przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa spowodowała istotne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, które zrodziły ryzyko masowej upadłości przedsiębiorstw i zwolnień pracowników. W kancelarii Kochański & Partners wspieramy naszych klientów zmagających się z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 zarówno przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ((o tej formie wsparcia piszemy tu: https://www.kochanski.pl/pl/tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-wynagrodzen-z-fgsp/), jak i przy ubieganiu się o pomoc finansową w ramach programu zwanego Tarczą Finansową, uruchomionego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. […]

Rok chmury w bankowości [raport Kochański & Partners]

Sektor bankowy okrzyknął rok 2020 „rokiem chmury”. Jeszcze niedawno ZBP szacował, że przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie bankom od dwóch do pięciu lat. Dziś nie ma już wątpliwości, że inwestycje gigantów technologicznych, łagodniejsze podejście regulatora do wdrożeń i pandemia koronawirusa znacząco przyspieszą ten proces. „Zachmurzenie” w Polsce Według danych Eurostatu poziom wykorzystania rozwiązań chmurowych w Polsce wynosi zaledwie 20%. […]

Jak sfinansować polski atom? – wywiad z Wojciechem Wrochną

Wojciech Wrochna w wywiadzie dla BiznesAlert mówi o postępach prac w zakresie projektu polskiej energetyki jądrowej. Obecnie spółka PGE EJ1 zajmująca się tym projektem prowadzi prace nad wyborem lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Równolegle toczą się negocjacje na szczeblu rządowym co do zasad realizacji tej inwestycji oraz jej uczestników. Polska uczestniczy także w dyskusjach w ramach Unii Europejskiej na temat roli energetyki jądrowej w osiąganiu ambitnych celów […]

Jednak spadki – jak COVID-19 wpływa na farmację [raport Kochański & Partners]

Międzynarodowy kapitał inwestycyjny skupi się na firmach, które będą w stanie opracować lekarstwo na COVID-19. Tymczasem polski sektor farmaceutyczny, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, odnotowuje poważne spadki w stosunku do notowań sprzed pandemii koronawirusa. Zaskakujące spadki Choć światowe firmy farmaceutyczne reagują na COVID-19 stosunkowo łagodnie, polski sektor odnotowuje intensywne spadki wynoszące w połowie marca aż 50% w porównaniu do wartości z początku roku. Nic nie zapowiada również szybkiego […]

WIPO Proof – nowe narzędzie dla ochrony praw twórców

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wprowadziła nowe, przełomowe rozwiązanie. Dzięki WIPO Proof twórcy uzyskają możliwość oficjalnego potwierdzenia istnienia utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie. W przeciwieństwie do znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, utwory nie są skatalogowane w jednym rejestrze. Istnieją co prawda pewne rozwiązania dające możliwość potwierdzenia konkretnej daty powstania utworu, lecz są to jedynie doraźne metody. Najnowsze narzędzie zaproponowane przez WIPO umożliwi […]

Tarcza Antykryzysowa 4.0 | Alert Prawa Pracy

Właśnie wszedł w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem już w wersji 4.0*. Tarcza 4.0 wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki COVID-19. Art. 77 Tarczy 4.0 zmienia przepisy tzw. specustawy z marca b.r. i wprowadza szereg rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracodawców.   Zasady pracy zdalnej w związku z COVID-19: Nowe przepisy doprecyzowują zasady […]

Ułatwienia podatkowe w czwartej odsłonie Tarczy

Właśnie weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, która ma pomóc firmom radzić sobie z zawirowaniami biznesowymi spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania podatkowe przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nowy termin wdrożenia pliku JPK_V7 Obowiązek stosowania nowej struktury JPK_V7 został przesunięty na 1 października 2020 r. (poprzednim terminem był 1 lipca 2020 r.) Szybsza ulga na złe […]

Oszczędź sobie milion… problemów!

Już tylko do 13 lipca spółki mają czas, aby złożyć swoje zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Warto podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych oraz spółek partnerskich). Spółki powinny dopełnić formalności za pośrednictwem specjalnej platformy teleinformatycznej. Jeśli się z tym spóźnią, to muszą się liczyć z karą finansową w wysokości do 1 miliona złotych! Zanim spółka dokona zgłoszenia, musi przeprowadzić […]

Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Agata Dziwisz komentuje wyrok NSA dotyczący kwalifikacji płatności związanych z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy najmu do kosztów uzyskania przychodu: Organy podatkowe często prezentują stanowisko, że płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu nie stanowią dla najemców kosztów uzyskania przychodu, szczególnie jeśli przyjmują formę odszkodowania lub kary umownej. Organy najczęściej kwalifikują takie wydatki jako niemające związku z uzyskaniem przychodów lub z zachowaniem […]

COVID-19 a budownictwo – wpływ pandemii na sektor budowlano-nieruchomościowy [raport Kochański & Partners]

Polskie firmy budowlano-nieruchomościowe zaskakująco dobrze radzą sobie w obliczu pandemii koronawirusa. Po niewielkich początkowych stratach sektor odnotowuje systematyczne wzrosty. Pojawia się jednak pytanie, jak rynek zareaguje na drastyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych.   Sektor budowlano-nieruchomościowy w Polsce Polski sektor budowlano-nieruchomościowy zareagował na pandemię nadzwyczaj łagodnie notując w połowie marca spadek w granicach 21-26%. Co więcej, indeksy wskazują na pozytywną tendencję w postaci wysokiego […]

Estoński CIT w Polsce z wieloma zastrzeżeniami

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Agata Dziwisz komentuje udogodnienia dla przedsiębiorców – tzw. „estoński CIT”: O popularności „estońskiego CIT” zdecydują szczegółowe rozwiązania, których jeszcze nie znamy. Na podstawie informacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów można pokusić się o twierdzenie, że np. po zakazie posiadania udziałów w innych spółkach czy ograniczeniu przychodów pasywnych z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, do których potencjalnie jest ono kierowane. Oczywiście propozycja promowania inwestycji w polskie firmy zasługuje […]

Urlop wypoczynkowy w dobie pandemii

Panująca pandemia wpłynęła nie tylko na organizację systemu pracy pracowników samorządowych, ale także na plany samych pracowników, w tym w szczególności plany urlopowe. Powstaje więc pytanie: czy i jak można zmienić terminy urlopów oraz kto może to zrobić? Udzielanie urlopu wypoczynkowego Zasady udzielania i ustalania urlopu wypoczynkowego pracowników samorządowych nie znalazły odrębnego uregulowania w pragmatykach służbowych i w tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w jednostce samorządu terytorialnego […]

Sądy IP i zmiany w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej

Już 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej (Sądy IP) do systemu sądownictwa powszechnego. Nowe przepisy mają zapewnić sprawne rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej przez wyspecjalizowanych sędziów. Sądy IP Wraz z wejściem w życie nowelizacji, Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd wyspecjalizowany do spraw własności intelektualnej i przemysłowej, będzie posiadał wyłączną właściwość w sprawach dotyczących […]

Wpływ COVID-19 na gospodarkę – co widać w indeksach

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie sektory gospodarki wywołując jeden z największych kryzysów ekonomicznych w ciągu ostatnich 100 lat. Dziś, niemal 5 miesięcy od wybuchu epidemii, obserwujemy powolny powrót do tzw. „nowej normalności”, choć na poprawę sytuacji w niektórych branżach przyjdzie jeszcze poczekać. Stopniowy powrót do normalności Od połowy marca 2020 r. polski rynek stopniowo się stabilizuje. Widać to zarówno w indeksach giełdowych, jak i w podejściu i aktywności biznesu. […]

Co widać w indeksach? – wpływ COVID-19 na gospodarkę [raport Kochański & Partners]

Eksperci Kochański & Partners przeanalizowali najważniejsze indeksy giełdowe – zarówno na głównym parkiecie GPW, jak i wybrane indeksy zagraniczne. Nasz raport „Co widać w indeksach” wskazuje na przemożny wpływ koronawirusa na gospodarkę: Schemat reakcji indeksów giełdowych na świecie jest podobny – spadki rozpoczęte w połowie lutego trwały przez miesiąc, by następnie w różnym tempie rozpocząć odrabianie strat. Główne sektory polskiej gospodarki w różnym stopniu ucierpiały z powodu […]

COVID-19 a sytuacja cudzoziemców w Polsce

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 ma niewątpliwie wpływ na pobyt cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie legalności ich pobytu i pracy. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla tych osób, których dokumenty legalizujące pracę i pobyt utraciły ważność w trakcie pandemii lub też starają się oni uzyskać nowe. Przedłużenie legalności pobytu Tarcza Antykryzysowa (przepisy mające na celu niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19) automatycznie przedłuża ważność […]

Nowy JPK_V7 dopiero od 1 października 2020 r. – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Pandemia koronawirusa i wprowadzane w związku z nią restrykcje szczególnie silnie odbiły się na  przedsiębiorcach. Wielu z nich, mimo etapowego odmrażania kolejnych gałęzi gospodarki, wciąż walczy o utrzymanie płynności finansowej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu na 1 października 2020 r. terminu wejścia w życie obowiązku stosowania nowej struktury JPK_V7. Odroczenie obowiązku odciąży podatników dotkniętych skutkami pandemii i pozwoli im […]

Prawo energetyczne – nowe terminy w czasach COVID-19

W związku z panującym stanem epidemii tarcza 2.0* wydłużyła terminy obowiązujące podmioty działające w sektorze energetycznym. Nowe daty zostały przedstawione poniżej. Nowy termin Przedłużona została ważność decyzji o udzieleniu koncesji, które wygasają w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania. […]

POLISHCLOUD ACADEMY: Banki coraz bliżej chmury – dzięki współpracy z czołowymi firmami w obszarze doradztwa i technologii

Związek Banków Polskich, Microsoft, Google Poland, Operator Chmury Krajowej, Accenture oraz kancelaria Kochański & Partners nawiązały współpracę w celu promocji rozwiązań chmury obliczeniowej w sektorze bankowym w Polsce. Podmioty te opracowały projekt PolishCloud Academy, w ramach którego będą prowadzić bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu wdrożeń chmurowych dla przedstawicieli instytucji finansowych. Polskie banki są światowymi liderami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania […]

„Podręcznik bezpiecznego powrotu do pracy”: dlaczego potrzebny?

W związku ze znoszeniem znacznej części ograniczeń wprowadzonych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19, wielu pracodawców rozważa stopniowy powrót do pracy w zakładach pracy. Decyzja w tym zakresie powinna zostać poprzedzona kompleksową oceną ryzyka zawodowego, przystosowania zakładu pracy pod względem technicznym, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz możliwych zmian w zakresie czasu pracy powracających pracowników. Pracodawca rozważający powrót do świadczenia pracy w trybie „przed COVID-19”, lub też […]

Gospodarka odpadami – nowe terminy w czasach COVID-19

W związku z panującym stanem epidemii tarcza 3.0* wydłużyła terminy na realizację obowiązków nałożonych na podmioty działające w sektorze gospodarki odpadami. Nowe daty zostały przedstawione poniżej. *Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Milena Kazanowska – KędzierskaAdwokat, Starszy PrawnikT: +48 539 908 […]

Nowoczesne formy reklamy w bankowości – szkolenie

Już 29 maja odbędzie się kolejna edycja szkolenia online w ramach Digital Banking Academy organizowanej przez Związek Banków Polskich z udziałem prawniczki K&P. Agnieszka Choromańska-Malicka (counsel w praktyce prawa własności intelektualnej i przemysłowej) przedstawi otoczenie prawne nowoczesnych form reklamy. Podczas wystąpienia nasza ekspertka opowie o ramach prawnych reklamy natywnej, content marketingu, virali oraz współpracy z influencerami. W ramach szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze warunki zgodności […]

Powrót do „nowej normalności” w pracy

W związku z pandemią SARS-CoV-2 wdrożono w Polsce środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby. Niezależnie od tego, czy zagrożenie będzie miało charakter stały, czy też możliwe będzie szybkie wyeliminowanie wirusa z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i miejsc pracy. Od 18 maja rozpoczął się nowy etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w działalności gospodarczej i życiu społecznym w związku z COVID-19. Ten nowy etap „odmrażania […]

Nowa strategia biznesowa Kochanski & Partners – z nowym zespołem marketingu

Kancelaria Kochański & Partners (K&P) wdraża nową strategię biznesową. Firma będzie jeszcze mocniej niż dotąd wychodzić na rynki międzynarodowe i zawierać strategiczne alianse z kluczowymi kancelariami zagranicznymi. Działaniom tym towarzyszy przeformułowanie modelu biznesowego i bliższa, kompleksowa współpraca z klientami. Równolegle firma planuje przemodelowanie struktur i procesów w ramach K&P, szczególnie w obszarze marketingu i rozwoju biznesu. Procesem transformacji pokieruje nowa szefowa zespołu marketing & […]

Firma prawnicza Kochański & Partners wyróżniona w rankingu Media Law International 2020

Mamy przyjemność poinformować, że kancelaria Kochański & Partners znalazła się wśród najlepszych firm prawniczych świadczących usługi z zakresu prawa mediów wyróżnionych w prestiżowym rankingu Media Law International (MLI) 2020. Wyróżnienie jest efektem wieloletniego doświadczenia prawników K&P zdobytego podczas obsługi czołowych podmiotów na rynku medialnym w Polsce oraz zaangażowania w złożone, interdyscyplinarne projekty. Gratulujemy całemu zespołowi Sektora Medialnego, w szczególności liderom praktyki – Mecenasowi […]

Prawnicy Kochański & Partners wyróżnieni w rankingu IP Stars 2020

Mamy przyjemność poinformować, że do sukcesu Kochański & Partners w rankingu IP STARS 2020 dołączyli wyróżnieni indywidualnie specjaliści w zakresie prawa własności intelektualnej.   Mecenas Piotr Kochański (Adwokat, Założyciel firmy prawniczej K&P) otrzymał tytuł Patent Star 2020, a Karolina Marciniszyn (Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej) – Trade Mark Star 2020.   Eksperci K&P już po raz 5. […]

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

W dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będąca jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej (regulacje następnie zmienione ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Wśród przyjętych rozwiązań znalazły się w szczególności regulacje dotyczące dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników u tych przedsiębiorców, u których nastąpił spadek […]

Tarcza Antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) są elementami tzw. Tarczy Antykryzysowej, która w założeniu ustawodawcy ma stanowić wsparcie […]

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany w zakresie sektora usług finansowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza Antykryzysowa 2.0”) uzupełnia rozwiązania wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) tzw. („Tarcza Antykryzysowa 1.0”). Poniżej […]

Zniesienie ograniczeń dotyczących wywozu lub zbycia poza terytorium polski środków do dezynfekcji, gogli ochronnych oraz maseczek chirurgicznych

19 kwietnia 2020 r. (w niedzielę) weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie COVID – 19”). Rozporządzenie COVID – 19 znosi dotychczasowe ograniczenia dotyczące wywozu lub zbycia poza terytorium Polski środków przeznaczonych do dezynfekcji, gogli ochronnych. jak również maseczek chirurgicznych. Oznacza to, że od dnia […]

Nowelizacja prawa budowlanego

Uproszczone postępowanie legalizacyjne   Z dniem 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wejście w życie nowelizacji stanowić będzie wręcz rewolucyjną zmianę w zakresie legalizacji nielegalnie wzniesionych budynków tzw. „samowoli budowlanych”. Zmiana wprowadza między innymi uproszczone postępowanie legalizacyjne, jako legalizacja samowoli budowalnych, liczących więcej niż 20 lat. Postępowanie ma być co do zasady wszczynane z urzędu przez organ nadzoru […]

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmiany w k.p.a.

Czy to właściwa odpowiedź na dzisiejsze potrzeby i prawdziwa zmiana w administracji?   Dnia 15 kwietnia br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych („projekt”). Wejście ustawy w życie skutkować będzie rewolucyjnymi wręcz zmianami w sposobie doręczania i wnoszenia pism przez organy / do organów administracji publicznej.   Zasada doręczania korespondencji przez podmioty publiczne z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego   Z art. 4 ust. 1 […]

Nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw – subwencje finansowe

Pojawia się nowe istotne źródło środków finansowych dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci spadkiem sprzedaży związanym z epidemią COVID-19. Po spełnieniu określonych warunków standardowe małe lub średnie przedsiębiorstwo może bezzwrotnie pozyskać od Państwa około 1,5 mln złotych (w pewnych sytuacjach kwoty te mogą być większe – maksymalnie do 3,5 mln zł). Mowa o programach pomocowych opisanych w art. 21a. ust. 1 ustawy z dnia 4 […]

“Wakacje upadłościowe” być może już niebawem

Jak wskazywaliśmy w poprzednim naszym artykule dotyczącym kwestii restrukturyzacji i upadłości w kontekście panującej obecnie pandemii COVID-19, te szczególne okoliczności zasadniczo nie wpływają na bezwzględne terminy i warunki zgłoszenia upadłości w przypadku niewypłacalności. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgłoszenie upadłości przez reprezentantów przedsiębiorcy jest nie tyle ich uprawnieniem, co przede wszystkim obowiązkiem, z którym wiążą się surowe zasady odpowiedzialności osobistej. Po dacie publikacji pierwszego naszego artykułu Ministerstwo […]

Szczególne zasady lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych

W kontekście dyskusji o konieczności przyspieszenia inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, warto przypomnieć szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, wynikające z ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych („ustawa”), w tym również ze zmian do tej ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815).   […]

Firma prawnicza Kochański & Partners wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2020

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, iż firma prawnicza Kochański & Partners została wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2020 w następujących 9 dziedzinach prawa: Bankowość i finanse Prawo gospodarcze / korporacyjne / fuzje i przejęcia Rozwiązywanie sporów Energetyka i surowce naturalne Prawo własności intelektualnej Nieruchomości Restrukturyzacje i upadłości Prawo podatkowe TMT 16 prawników otrzymało rekomendacje indywidualne, w tym 2 prawników znalazło się […]

Maszty telefonii komórkowej

Ułatwienia dla budowy masztów telefonii komórkowej. Zmiany w Prawie budowlanym i Prawie ochrony środowiska wprowadzane w Tarczy Antykryzysowej   Uchwalona przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza daleko idące zmiany zarówno do Prawa budowlanego, jak i do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany te, jeżeli wejdą w życie w omówionym kształcie, znacząco ułatwią budowę i przebudowę […]

Przywóz skażonego alkoholu na potrzeby produkcji środków do dezynfekcji, a obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców zajęło się produkcją m.in. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz pomieszczeń. Część z nich na potrzeby produkcji dokonuje przywozu skażonego alkoholu z zagranicy. W związku z tym pojawiają się pytania, czy na podmiocie, który dokonuje przywozu do Polski skażonego alkoholu oznaczonego kodem CN 2207 20 00 w związku z produkcją płynu do dezynfekcji, ciąży obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe, prowadzonego przez Prezesa […]