Zaznacz stronę

Aktualności

Rozporządzenie ePrivacy coraz bliżej

2021 04 16_Monika Maćkowska Morytz
Rada Europejska ustaliła w końcu stanowisko w sprawie zmiany przepisów o ochronie prywatności i poufności w usługach łączności elektronicznej. Treść projektu tzw. rozporządzenia ePrivacy będzie teraz podlegać negocjacjom z Parlamentem Europejskim. Wygląda więc na to, że po ponad 4 latach i 14 wersjach projektu rozporządzenia, istnieje szansa na przyjęcie przez Komisję Europejską regulacji w zakresie prywatności i poufności w usługach łączności elektronicznej. Przyjęty projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia […]

Jak wejść do chmury i nie zmoknąć? Mity, przesądy i podstępy

GFT_Jak Wejść Do Chmury I Nie Zmoknąć_Mity, Przesądy
Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Mimo to, nadal funkcjonuje wiele mitów, które powstrzymują część organizacji przed jej wdrożeniem. Brak kontroli nad zasobami IT, zawodność rozwiązań… podczas drugiego spotkania z cyklu „Jak wejść do chmury i nie zmoknąć?” rozprawimy się z powszechnymi przesądami dotyczącymi chmury! Webinar poprowadzą Tomasz Smoleński, Head of Enterprise Business Solutions w GFT Poland, oraz Łukasz Węgrzyn, Partner, Szef Praktyki Technology […]

Galerie handlowe – planowane zmiany w budzącym emocje art. 15ze. tzw. Tarczy Antykryzysowej.

2021_Social Media_Alert_Real Estate
Do sejmu trafił projekt nowelizacji – niezwykle istotnego dla branży retail i kontrowersyjnego – artykułu 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czy problem przedłużeń okresu obowiązywania umów zostanie w końcu rozwiązany? Pobierz alert o planowanych zmianach  

Najważniejsze jest cyberbezpieczeństwo

2021 04 14_Olgierd Świerzewski
Czy prawo nadąża za zmianami technologicznymi w sektorze finansowym i jakie wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa stawia przed bankami prawo polskie i unijne? Między innymi na te pytania w wywiadzie dla miesięcznika Bank odpowiada Olgierd Świerzewski, Partner, i szef Sektora Usług Finansowych w Kochański & Partners.Rozmawiał Bohdan Szafrański. Jak z punktu widzenia prawnika (przepisów regulacyjnych i obowiązującego prawa) należy dziś patrzeć na cyberbezpieczeństwo w sektorze bankowym? – Czas pandemii przyniósł – […]

Część produktów z plastiku zniknie, a za inne dodatkowo zapłacimy

2021 04 09_Katarzyna Barańska
Od 3 lipca z rynku zostaną wycofane jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. O tym, jakie kary będą grozić przedsiębiorcom za niedopełnienie obowiązków, kto poniesie faktyczny koszt nowych regulacji oraz co stanie się z niezużytymi plastikowymi opakowaniami, pisze dla Rzeczpospolitej dr Katarzyna Barańska. Kilka dni temu, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany od dawna projekt ustawy, implementującej do porządku krajowego zapisy tzw. dyrektywy plastikowej przyjętej […]

Kochański & Partners doradzała CVI Dom Maklerski sp. z o.o. przy emisji obligacji

2021 04 08_CVI_KP_PL
Firma prawnicza Kochański & Partners doradzała CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w procesie przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, której przedmiotem była emisja zabezpieczonych obligacji przez spółkę Huta Małapanew sp. z o.o., najstarszą w Polsce hutę żelaza. Wartość nominalna obligacji nabyta przez luksemburski fundusz, którego aktywami zarządza CVI Dom Maklerski sp. z o.o., wyniosła 23 mln zł. Środki z emisji posłużą Emitentowi do refinansowania istniejącego zadłużenia oraz dalszego […]

Wiatr zmian – plany liberalizacji tzw. zasady 10H

2021 04 07_Katarzyna Barańska
Dr Katarzyna Barańska komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej plany liberalizacji tzw. zasady 10H dotyczącej ograniczeń w budowie wiatraków: Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawa odległościowa lub antywiatrakowa, wprowadziła do polskiego prawa tzw. zasadę 10H. Oznacza ona, że wiatraków nie można stawiać w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zabudowań lub terenów chronionych. Druga kluczowa zmiana wówczas wprowadzona to możliwość realizowania inwestycji […]

Ograniczenie plastiku – na koszt konsumenta

2021 04 06_Katarzyna Barańska
W Dzienniku Gazecie Prawnej nasza ekspertka, dr Katarzyna Barańska, komentuje projekt ustawy o produktach z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę SUP (Single-Use Plastics). Polska ma niecałe 3 miesiące na implementację podstawowych zapisów dyrektywy plastikowej z 2019 r., której podstawowym celem jest pilne ograniczenie ilości produkowanych odpadów z tworzyw sztucznych na terenie UE. Dobrze, że pojawił się wreszcie projekt krajowej ustawy […]

Chiński System Zaufania Społecznego

2021 04 01_System Zaufania Społecznego
Wdrażany w Chinach System Zaufania Społecznego (Social Credit System) stanowić może istotne wyzwanie organizacyjne i prawne dla podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w tym kraju. System ten dotknie również działające w Chinach polskie przedsiębiorstwa. Polskie firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na weryfikację swoich chińskich partnerów biznesowych, już nie tylko pod kątem badania jakości produkcji towarów czy zgodności ich działania z prawem, ale również weryfikacji ich ratingu w Systemie […]

Licencja przymusowa – możliwe ograniczenie ochrony patentowej szczepionki przeciwko Covid-19

2021 03 29_Karolina Marciniszyn_prawo
W obliczu skali pandemii opracowanie przez naukowców leków i szczepionek, które pomogą pokonać wirusa oraz ich wyprodukowanie stało się najwyższym priorytetem. Warto wiedzieć, że w obliczu wojny prowadzonej z wirusem, państwa mają możliwości zastosowania  nadzwyczajnego instrumentu prawnego wobec posiadaczy patentów, jakim jest licencja przymusowa -dla Prawo.pl. pisze Karolina Marciniszyn, rzecznik patentowy, partner i szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Na wojnie z pandemią, generałami na placu […]

Zrównoważony atom wg UE

2021 03 29_Wojciech Wrochna
Wojciech Wrochna, LL.M. komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej energetykę atomową z perspektywy tzw. taksonomii, czyli oceny, na ile dane źródło energii ma charakter zrównoważony: Określenie energetyki jądrowej jako niekorzystnej dla środowiska poza jej stygmatyzowaniem oznaczałoby poważny problem z tym, czy byłoby możliwe jej finansowanie ze środków niepublicznych. Nie zawsze chodzi o sytuacje, w których inwestycje wymagają pomocy publicznej, ale też o prowadzenie polityki, która sprawia, że jeden podmiot ma […]

VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

2021 03 29_Paweł Mardas_AML
VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML to największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group. Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Na pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z wdrożeniem […]

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2021 03 26_Karol Połosak
Nasz ekspert, Karol Połosak, opisuje w Rzeczpospolitej proces zakończenia biznesu prowadzonego w formie spółki z o.o. Zakończenie bytu prawnego spółki może nastąpić na kilka sposobów, w tym poprzez jej rozwiązanie i przeprowadzenie likwidacji. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 i kolejne restrykcje rządowe mają bezpośredni wpływ na działalność wielu przedsiębiorców. Niejednokrotnie zastanawiają się oni: czy kontynuować działalność, czy ją zamknąć. W tym drugim przypadku konieczne może okazać się […]

Nominacje partnerskie w Kochański & Partners

2021_Awanse
Kwestia kredytów frankowych pozostaje jednym z kluczowych wyzwań sektora finansowego w Polsce. Niepewność banków związana z różnymi wariantami uregulowania sprawy tzw. kredytów frankowych kładzie się cieniem na planach rozwojowych bankowości w Polsce. Najbliższe tygodnie i miesiące będą więc kluczowe w opracowaniu biznesowej i procesowej strategii działania instytucji finansowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Kochański & Partners wciąż rozwija swoją praktykę Sporów Instytucji Finansowych. Już w tej chwili […]

100 dni po Brexicie

2021 03 24 Agata Dziwisz
  Zapraszamy na spotkanie dla polskich eksporterów zainteresowanych rynkiem brytyjskim, podczas którego omówione zostaną nowe zasady eksportu do Wielkiej Brytanii po Brexicie. 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską, a 31 grudnia 2020 r. nieodwołalnie zakończył się „okres przejściowy”. Warunki współpracy gospodarczej z UK uległy zmianie. Polska opowiada się za kontynuowaniem dotychczasowej intensywnej współpracy z Wielką Brytanią. Nowe warunki wymiany […]

VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

2021 03 24_Łukasz Węgrzyn_AML
VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML to największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group. Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Na pytanie kiedy przenieść dane do chmury i jak […]

Data center, big data, analityka danych

2021 03 24_DBA_Data Center, Big Data, Analityka Danych
W ostatnich latach dane stały się nową walutą współczesnej, cyfrowej gospodarki. Ich wartość zwiększa się z roku na rok. Skoro dane stają się pieniądzem, i ich przechowywanie przez dostawców usług powinno podlegać reżimom analogicznym, jak gromadzenie środków płatniczych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera właściwy dobór rozwiązań z zakresu data center. Podczas szkolenia m.in. Monika Maćkowska-Morytz i Szymon Ciach, eksperci Kochański & Partners, omówią […]

Technologie w medycynie

2021 03 23_Piotr Kaniewski_AI W Healthcare
Magia medycyny ma mocne zakorzenienie w nauce, która z dnia na dzień poszerza się i swoim zasięgiem zaczyna pochłaniać coraz więcej placówek ochrony zdrowia. Najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem medycyny stała się nowoczesna technologia. Jak wykorzystać chmurę i AI w sektorze healthcare? Jakie ryzyka regulacyjne i biznesowe powinny zostać zaadresowane w umowach z dostawcami IT? Na powyższe pytania odpowie Państwu nasz ekspert, Piotr Kaniewski, podczas webinarium organizowanego przez Pirbinstytut. […]

Jak wejść do chmury i nie zmoknąć?

Fb
CYKL WEBINARÓW KIEROWANY DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ BIZNESOWO POROZMAWIAĆ O WPŁYWIE CHMURY NA ICH FIRMY W Polsce obserwujemy skokowy wzrost wdrożeń chmurowych w firmach. Nadal jednak “uchmurowienie” polskiej gospodarki plasuje się poniżej średniej unijnej. Wielu polskich przedsiębiorców wciąż z rezerwą podchodzi do technologii cloud computing. Chmura jest nie tylko efektywnym rozwiązaniem w zakresie infrastruktury IT. Cloud computing wpływa na wyższą dynamikę działania danej organizacji i zwiększa jej […]

Rzecznik TSUE kwestionuje pakiet paliwowy

2021 03 22_Wojciech Śliż_Pakiet Paliwowy
Wojciech Śliż skomentował w Dzienniku Gazecie Prawnej negatywne stanowiska rzecznika generalnego TSUE w sprawie zaliczek na VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych – Istnieje poważna obawa, że brak takich rozwiązań spowoduje powrót do sytuacji, która panowała przed 2017 r., gdy obrót nielegalnym paliwem odpowiadał za prawie 20 proc. wyłudzeń VAT – przestrzega Wojciech Śliż, doradca podatkowy w Kochański i Partnerzy. Ekspert apeluje do resortu finansów, aby w przypadku negatywnego […]

Nasdaq docenia potencjał międzynarodowy polskich spółek

2021 02 04_Jarosław Grzywiński
Nasdaq docenia potencjał międzynarodowy polskich spółek 16 marca podczas webinaru „Nasdaq Nordic – obiecujący kierunek dla polskich przedsiębiorców” gościliśmy w Warszawie przedstawicieli amerykańskiej giełdy Nasdaq słynącej z promowania najbardziej innowacyjnych biznesów na świecie. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział kilkaset spółek nie tylko z Polski, ale też z Czech, Słowacji czy Bałkanów. Nasze spotkanie miało na celu pokazanie możliwości polskich spółek, zwłaszcza biotechnologicznych, […]

13th Edition of The Moot

2021 03 19_Dominika Druchowska_PL
W dniach 9-17 marca 2021 roku Dominika Durchowska, Starszy Prawnik w Kochański & Partners była arbitrem podczas międzynarodowego konkursu Frankfurt Investment Arbitration Moot Court we Frankfurcie. Frankfurt Investment Arbitration Moot Court jest najbardziej prestiżowym konkursem w dziedzinie arbitrażu inwestycyjnego, w którym biorą udział studenci z całego świata. Oceniają ich praktycy oraz uznani profesorowie, w tym m.in. sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Więcej o Frankfurt Investment Arbitration Moot Court.

TSUE: opodatkowanie reklamy – dozwolone

2021 03 17_Wojciech Śliż
Wojciech Śliż skomentował w Dzienniku Gazecie Prawnej wyrok TSUE w sprawie podatku handlowego w Polsce i podatku reklamowego na Węgrzech: Wczorajsze orzeczenie TSUE dotyczące Węgier daje polskiemu resortowi finansów argumenty za wprowadzeniem także podatku od reklam. Unijny trybunał wypowiedział się w sprawie pierwszej wersji węgierskiego podatku od reklam, która weszła w życie 15 sierpnia 2014 r. Podatek miały płacić wszystkie podmioty uzyskujące przychody z reklam, a więc zarówno media […]

W Polsce mamy spółki gotowe na międzynarodowe debiuty

2021 03 17Jarosław Grzywiński
Webinarium „Nasdaq – obiecujący kierunek dla polskich przedsiębiorców” już za nami. Podczas konferencji nasi eksperci podkreślali, że jednym z głównych czynników, na które zwracają uwagę zagraniczni inwestorzy, jest plan rozwoju oraz skala prowadzonego biznesu. W Polsce mamy spółki gotowe na międzynarodowe debiuty. Szczególnie wyróżniają się te związane z branżą e-commerce, jak m.in. budzące ostatnio spore zainteresowanie e-obuwie.pl. Branża biotechnologiczna oraz tworzenia gier również ma czym […]

Zespół arbitrażowy kancelarii Kochański & Partners wyróżniony w rankingu Legal 500 CEE Arbitration Powerlist

2021 03 16_Marek Jeżewski Pl
Znamy wyniki tegorocznej edycji rankingu Legal 500 CEE Arbitration Powerlist, w którym prezentowani są czołowi praktycy arbitrażu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Znalazło się w nim dwoje prawników z zespołu arbitrażowego firmy prawniczej Kochański & Partners – dr Marek Jeżewski, Partner, oraz Magdalena Papiernik, Starszy Prawnik, zostali wyróżnieni za doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego przed międzynarodowymi i krajowymi sądami polubownymi i instytucjami arbitrażowymi. Przy opracowywaniu […]

Jak zmiany w KSH wpłyną na funkcjonowanie emitentów?

2021 03 16 Wpływ Zmin KSH
Rafał Rapala, starszy partner, szef grupy praktyk transakcyjnych oraz Aneta Serowik, starszy prawnik, o wpływie zmian KSH na funkcjonowanie emitentów w Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzający prawo holdingowe oraz dodatkowe zasady funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych zyskał ostateczny kształt przed jego złożeniem w Sejmie. Według zapowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych ma to nastąpić w pierwszym kwartale bieżącego roku. Przeczytaj artykuł.   […]

Webinarium Nasdaq – Jaki kierunek dla polskich przedsiębiorców?

Nas 4
Nasz ekspert Jarosław Grzywiński, Szef Praktyki Rynków Kapitałowych, komentuje webinarium – Konferencja „Nasdaq – obiecujący kierunek dla polskich przedsiębiorców. Mamy około kilkuset zgłoszeń. Są spółki z Polski, zgłosiło się wiele firm z NewConnect (spółki z branży technologicznej, fotowoltaiki oraz medycyny), ale są też zgłoszenia z szeroko rozumianego Central Eastern Europe z Ukrainy, Czech, Słowacji, a nawet Bałkanów (Serbia i Czarnogóra). W konferencji udział wezmą przedstawiciel […]

Rozwój biznesu oparty na technologii

2021 03 16_The Cutting Edge
Blockchain, Cloud Computing i sztuczna inteligencja to więcej niż tylko modne hasła – to pojęcia krytyczne dla szybkiego rozwoju technologicznego we wszystkich branżach. Nasi eksperci Piotr Galka, Piotr Kaniewski i Szymon Ciach dzielą się z magazynem CEE Legal Matters swoimi spostrzeżeniami na temat trendów na rynku technologicznym. CEELM: Szymon, zacznijmy od Ciebie. Jak przedstawia się aktualna sytuacja na rynku usług chmurowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? Obserwujemy dynamiczny […]

Restrykcje COVIDowe: zamknięte galerie, centra handlowe i hotele

Real Estate_Restrykcje COVID
W związku z coraz większą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa, które polegają na ograniczeniu działalności gospodarczej w galeriach i centrach handlowych oraz hotelach. Obszary województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego zostały do dnia 28 marca 2021 r. objęte obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.    

Dotacja ma zachęcić przedsiębiorców do ochrony własności intelektualnej nawet w trudnych czasach

2021 02 15_Karolina Marciniszyn_DGP
Karolina Marciniszyn odpowiada na pytania Dziennika Gazety Prawnej dotyczące programu dotacji na ochronę własności intelektualnej.   Na czym dokładnie polega projekt obejmujący udzielanie dotacji na ochronę praw własności przemysłowej? Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wychodzi naprzeciw potrzebom mniejszych przedsiębiorców i obniża opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w tych trudnych dla przedsiębiorców czasach obniżenie opłat urzędowych może […]

Brytyjski VAT stał się przychodem polskich sprzedawców

2021 02 03_Wojciech Śliż
Nasz ekspert, Wojciech Śliż, komentuje kolejny podatkowy skutek brexitu: – Wydawało się, że problem tego, w jaki sposób należy rozliczyć unijny VAT, został już definitywnie rozstrzygnięty, gdy resort finansów przyznał rację dotychczasowemu stanowisku sądów administracyjnych. W mojej ocenie zaprezentowane wtedy przez MF stanowisko powinno dotyczyć każdego podatku o konstrukcji podobnej do polskiego, a więc i unijnego VAT – mówi ekspert. Wskazuje przy tym na wyrok NSA z 8 […]

Ciężar uszczelniania systemu przerzucony na podatników

2021 03 11_Agata Dziwisz_Rzeczpospolita
Negatywne skutki nowelizacji odczują wszystkie firmy, także rzetelne – przestrzega nasza ekspertka,  Agata Dziwisz w swoim komentarzu dla Rzeczpospolitej. “Przepis zabraniający odliczania strat inwestującym w swój rozwój spółkom to modelowy wręcz przykład prowadzonej przez Ministerstwo Finansów polityki uszczelniania systemu podatkowego. Resort finansów po odkryciu, że niektóre firmy stosują korzystne rozwiązanie do podatkowej optymalizacji, zakazuje go wszystkim. Także tym, którzy przeprowadzają daną operację, w tym […]

The Ideas Powered for Business SME FUND

2021 03 10_EUIPO
Unijny program dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców w celu maksymalizacji aktywów w zakresie własności intelektualnej. Wraz z początkiem marca rozpoczęło bieg kolejne „okno czasowe” programu przyznawania dotacji wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO. Jego celem jest ułatwienie dostępu oraz ochrony praw własności intelektualnej. Na czym polega program The Ideas Powered for Business SME FUND? Każde małe i średnie przedsiębiorstwo może otrzymać zwrot kosztów […]

Problemy podatników z ulgą meldunkową

2021 02 10_Mirosław Malczeski
W wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Mirosław Malczeski komentuje sytuację podatników, którzy zostali wprowadzeni przez fiskusa w błąd i nadpłacili podatek, a teraz chcą go odzyskać. „Podatnik działający w zaufaniu do organów państwa nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji” – argumentuje nasz ekspert, jednocześnie przyznając, że szanse podatników na wygraną w opisywanej sytuacji są niewielkie”.

Ministerstwo rozwiewa wątpliwości przekształceniowe

2021 03 08_Katarzyna Barańska
Dr Katarzyna Barańska komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej niedawną interpretację Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na temat przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Sprawa ma kapitalne znaczenie dla przekształceń. To bardzo ważny krok w kierunku ostatecznego wyjaśnienia wciąż pojawiających się wątpliwości wobec kluczowych zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek we własność. Warto tu przypomnieć, że do przekształcenia z mocy prawa doszło z początkiem 2019 r., ale gros postępowań w tym […]

Rozwiązywanie sporów IT – strategia i zarządzanie na różnych etapach spornych

Grafika_IT
Projekty IT to złożone, długotrwałe przedsięwzięcia. Blisko połowę z nich, na jakimś etapie, dotyka spór. Jego eskalacja wiąże się z istotnym ryzykiem strat, w szczególności finansowych (koszty realizacji projektu, niedostarczenie zakładanej wartości biznesowej) oraz narażeniem reputacji organizacji. Właściwe przeprowadzenie procesów zakupowych oraz zawarcie odpowiednio skonstruowanej umowy znacząco zmniejsza ryzyko powstania konfliktu, generując w ten sposób oszczędności kosztowe i czasowe. W przypadku, w którym dochodzi do sytuacji spornej, podjęcie […]

Jak rozliczyć dofinansowanie z FGŚP?

2021 03 05_Anna Gwiazda
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej, powinni pamiętać o ich prawidłowym i terminowym rozliczeniu. O jakich zmianach należy poinformować WUP na etapie pobierania dofinansowania? Ile czasu mają pracodawcy na złożenie rozliczenia? Czym grożą błędy lub opóźnienia w rozliczeniu? Anna Gwiazda w Rzeczpospolitej tłumaczy, jak krok po kroku rozliczyć dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.  

Tax Alert 2021

2021_Social Media_Alert
Temat gorący i ważny, bo w tle czai się kara w wysokości 250 tys. zł. Poza tym jednym konkretem nowy obowiązek informowania o strategii podatkowej niesie ze sobą parę wątpliwości: Za który rok należy po raz pierwszy wypełnić obowiązek informacyjny? Jaki zakres danych powinien się znaleźć w informacji o strategii podatkowej? W naszym tax alercie Agata Dziwisz i Wojciech Sliż przybliżają wymogi związane z informowaniem o strategii podatkowej.  

IV Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

2021 02 10_Katarzyna Barańska
Instalacje fotowoltaiczne a planowanie przestrzenne. Popularność rozwiązań fotowoltaicznych z roku na rok rośnie. Nie trudno się dziwić skoro pozwalają one wytwarzać energię elektryczną, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu promieni słonecznych.To właśnie aspekt Instalacji fotowoltaicznych i planowanie przestrzenne będzie jednym z tematów omawianych w trakcie IV Polskiego Kongresu Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. O najważniejszych aspektach inwestowania w farmy fotowoltaiczne, o wątpliwościach i ryzyku z gospodarowaniem przestrzenią oraz o trendach i lokalnych doświadczeniach, mówić […]

Potencjał branży konopnej w Polsce

2021 03 01_Piotr Kochański_Konopie
Piotr Kochański, Partner Zarządzający, założyciel firmy prawniczej Kochański & Partners, w najnowszym wydaniu miesięcznika My Company Polska komentuje trendy na rynku konopnym: Światowy rynek konopi jest jednym z najszybciej rosnących sektorów, a w wielu krajach UE konopie siewne stanowią siłę napędową gospodarki. Roślina może być uprawiana praktycznie na każdym gruncie, niezależnie od warunków klimatycznych – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający, założyciel firmy […]

Nasdaq Nordic – obiecujący kierunek dla polskich przedsiębiorców

Nasdaq_LinkedIn_www_PL
16 marca 2021 r. w godz. 11.00-13.00 CET za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się webinarium pt. „Nasdaq Nordic – obiecujący kierunek dla polskich przedsiębiorców”, organizowane przez firmę prawniczą Kochański & Partners oraz Nasdaq. W 2021 r. wiele firm będzie potrzebowało elastycznych form finansowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy rozwoju technologicznego. W tym celu europejskie giełdy muszą stworzyć korzystne warunki finansowania transgranicznych IPO. Największe europejskie giełdy papierów […]

Czy zmiany dla pasażerów linii lotniczych są już przesądzone?

2021 02 25 Patrycja Zmiany
Na szczeblu unijnym od wielu lat trwają rozmowy na temat planowanych zmian kontrowersyjnego Rozporządzenia dotyczącego dochodzenia przez pasażerów roszczeń wobec przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład. Czy obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażenia SARS-COV 2 może przyspieszyć pracę nad nowelizacją prawa i jakie mogą być jego konsekwencje? Zapraszamy do artykułu z eksperckim komentarzem Patrycji Rejnowicz.

Multicloud – bezpieczeństwo i rozwój

2021 02 25 łukasz Węgrzyn Forbes
Nasz Ekspert Łukasz Węgrzyn, szef praktyki Technologie omawia w najnowszym wydaniu Forbes rozwiązania Mutliclod, czyli chmury w wersji zaawansowanej: W Polsce obserwujemy skokowy wzrost wdrożeń chmurowych, czego dowodzą choćby ostatnie dane Eurostatu. Nadrabianie zapóźnień jest  krokiem w dobrym kierunku, choć do średniego w UE poziomu uchmurowienia biznesu jeszcze nam daleko. Na kwestię chmury należy patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej. A ta – przynajmniej w ujęciu […]

Dziewuchy w Chmurach – rusza kolejna edycja

Dziewuchy Reklama 1200x900
Dziewuchy w Chmurach wracają z kolejną edycją. Tym razem, w ramach warsztatów zapraszamy Was na bezpłatny kurs wprowadzający w chmurę Azure, który przygotuje uczestników do zdania certyfikacji AZ-900 i rozpoczęcia przygody z cloud computingiem.   Zajęcia będą odbywały się w wybrane dni robocze i obejmą wszystkie zagadnienia wymagane do zdania egzaminu. W czwartek, 25 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne. Kurs startuje na początku marca, zapraszamy do rejestracji , […]

Slim VAT 2 – wstępne konsultacje

2021_Social Media_TAX Alert
Rozpoczęły się wstępne konsultacje (prekonsultacje) dotyczące pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług – tzw. slim VAT 2. Potrwają one do 1 marca b.r. Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań – w poniższym Tax Alercie.

Prawnik Kochański & Partners wyróżniony w rankingu Chambers Global 2021

2021 02 18_Marek Jeżewski_PL
Każdego roku Chambers & Partners opracowuje zestawienie obejmujące najlepsze kancelarie i najbardziej cenionych prawników biznesowych na świecie. W tegorocznej edycji Chambers Global 2021 znalazł się – jako pierwszy przedstawiciel naszej firmy w historii rankingu – dr Marek Jeżewski, partner i szef grupy praktyk spornych. Marek został wyróżniony za sukcesy w prowadzonych przez niego i jego zespół sprawach z zakresu arbitrażu handlowego, inwestycyjnego, a także rozwiązywania skomplikowanych sporów […]

Bank bez wychodzenia z domu

2021 02 18_Anna Gwiazda_ZBP
W związku z pandemią Polacy częściej niż przed nią korzystają z cyfrowych usług, takich jak wideokonferencje, zakupy online czy zdalna edukacja. Ten sam trend obserwujemy w bankowości. Więcej Polaków korzysta dziś z bankowych aplikacji mobilnych, niż z aplikacji mediów społecznościowych. Klienci oczekują od banku dostępności, responsywności i bezpieczeństwa. Wzrost zainteresowania kanałami zdalnymi, to także wyzwanie by usługi oferować z uwzględnieniem najnowszych standardów customer experience, ale także zgodnie z przepisami prawa. […]

Lataj świadomie – poznaj swoje prawa

2021 02 16 Lataj świadomie Web. Patrycja Rejnowicz
Podróżowanie samolotem w dobie koronawirusa, zdobądź praktyczną wiedzę w pigułce. Jak latać świadomie? Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołania lotu? Jak dochodzić roszczeń od linii lotniczych? Na wszystkie pytania związane z prawami pasażera oraz obowiązkami linii lotniczych odpowie Patrycja Rejonowicz Młodszy Prawnik w Kochański & Partners oraz członek Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu webinarów prowadzonych przez absolwentów Uczelni […]

Transformacja banku do chmury

2021 02 25_DBA
Rewolucja technologiczna obejmuje kolejne dziedziny życia i biznesu. Sprawdza się nie tylko w normalnych warunkach, ale także i sytuacjach nadzwyczajnych jak chociażby w czasie epidemii koronawirusa, która wymaga zwiększenia wydajności systemów umożliwiających tym samym pracę zdalną na dużo większą skalę. Migracja chmury to światowy trend, który z roku na rok przybiera na sile. Udział w nim, w coraz większym stopniu mają także banki. Zachęcamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, podczas którego z perspektywy technologicznej, biznesowej […]

Instrumenty prawa EU do walki z nieuczciwą konkurencją

2021 02 11_Wojciech Wrochna_PIPC
12 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, udział w nim weźmie Wojciech Wrochna, Partner, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych. Nasz ekspert omówi: Możliwe do wykorzystania Instrumenty prawa UE w związku z nieuczciwą konkurencją pochodząca z państw trzecich Klasyczne instrumenty ochrony rynku unijnego (antydumping, ochrona przed subsydiami, pomoc publiczna udzielana przez państwa trzecie). Ochrona rynku UE w przypadku […]

Blockchain – rewolucja w sektorze finansowym?

2021 02 11_Blockchain
Czy technologia blockchain zrewolucjonizuje branżę finansową? Według prognoz do 2025 roku wartość światowego rynku blockchain ma przekroczyć 21 mld USD, a 10% globalnego PKB może być przechowywane w łańcuchu bloków. Na wykorzystanie tej technologii decyduje się coraz więcej gałęzi gospodarki, m.in. sektor finansowy. Polskie banki już pracują nad kolejnymi wdrożeniami. Krótko o samej technologii  Czym jest blockchain? Zgodnie z definicją to rozproszony rejestr operacji przeprowadzanych w danej […]

Wątpliwości wokół podatku reklamowego

2021 02 11_Wojciech Śliż
W dzisiejszej Rzeczpospolitej nasz ekspert, Wojciech Śliż, komentuje gorący temat planowanego podatku od reklam: Proponowana opłata od reklam przypomina węgierski podatek od reklam oraz polski podatek od sprzedaży detalicznej. Obu Komisja Europejska zarzuciła łamanie przepisów o pomocy publicznej poprzez różnicowanie obciążeń fiskalnych dla różnych podmiotów. Sprawa ta wciąż jest przedmiotem sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Stąd opinie, że to właśnie europejskie przepisy o pomocy publicznej mogą […]

Co nowego w podatkach? Komentuje Wojciech Śliż

2021 02 09_Wojciech Śliż
Nasz ekspert, Wojciech Śliż omawia w Dzienniku Gazecie Prawnej nowe rozwiązanie dla podatników: Krajowy System e-Faktur: Pomysł wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i przesyłania faktur za jego pomocą oceniam niezmiennie bardzo pozytywnie. Nadal też uważam, że przyniesie on w pełni korzyści administracji podatkowej dopiero w wersji obowiązkowej. Jeśli chodzi o rozwiązanie dobrowolne, to kluczowe będzie zainteresowanie podatników, a do tego niezbędne są odpowiednie zachęty. Obawiam się, […]

12. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

2020 12 17 SEG KONGRES I Webinar RRapala ASerowik2
Wraz ze Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zapraszamy na 12. edycję Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG. W tym roku wydarzenie wyjątkowo odbędzie się online. 17 lutego podczas II dnia Kongresu nasi eksperci Rafał Rapala, starszy partner, szef grupy praktyk transakcyjnych oraz Aneta Serowik, starszy prawnik wezmą udział w  dyskusji panelowej  „Zmiany w KSH”. Omówią takie zagadnienia jak: Przystąpienie i zasady funkcjonowania spółki w grupie spółek […]

Ochrona wizerunku firmy w czasach koronawirusa

2021 02 05_Agnieszka Choromańska
Jakie działania powinni podjąć przedsiębiorcy, by zminimalizować ryzyko kryzysu wizerunkowego i zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa i jego pracowników? W czasie pandemii firmy są częściej niż zwykle narażone na wystąpienie kryzysu wizerunkowego. Tryb pracy zdalnej i ograniczona działalność w wielu departamentach nie sprzyjają ani zapobieganiu kryzysom, ani ich sprawnemu rozwiązywaniu. Firmy są skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i ciągłości funkcjonowania, a nie na zapobieganiu kryzysowi wizerunkowemu. To błąd. Uważne media, niezadowoleni […]

W jaki sposób firmy przeżyją covid

2021 01 27_Business Insider
Gdy analizujemy tylko postępowania sądowe dotyczące upadłości i restrukturyzacji, to rok miniony zakończył się spadkiem liczby spraw o 13 proc. Nawet wzrost bezrobocia jest niewielki. Wiele firm funkcjonuje, jakby były podpięte do antycovidowego respiratora. Kiedy dla przedsiębiorców, pracowników, prawników i sądów zacznie się etap poznawania prawdy o sytuacji finansowej firm w Polsce? O tym rozmawiamy z: Anną Gwiazdą, radcą prawnym, Partnerem, Szefem Praktyki Prawa Pracy […]

Jarosław Grzywiński: Trendy na rynkach kapitałowych w 2021 roku

2021 02 04_Jarosław Grzywiński
Na globalnych rynkach kapitałowych obserwujemy od początku 2021 roku kontynuację trendów wzrostowych. W Stanach Zjednoczonych wybór Joe Bidena na prezydenta nie wpłynął znacząco na notowania indeksu SP500 ani NASDAQ, co świadczy o stabilności i dojrzałości rynku. Rynek amerykański już teraz pokazuje, że w 2021 roku obroty przewyższą te osiągnięte w pandemicznym 2020 roku. Globalnie widzimy także nowe zjawisko „demokratyzacji rynku kapitałowego” i większego wpływu inwestorów indywidualnych na kursy […]

Nowa liderka praktyki Infrastruktura i Środowisko w Kochański & Partners

4096 2731 Max
Kochański & Partners rozbudowuje swoją praktykę energetyczno- infrastrukturalną, na czele zespołu Infrastruktura i Środowisko stanęła nowa partnerka w firmie – dr Katarzyna Barańska. Jej bogate doświadczenie obejmuje zarówno doradztwo prawne przy projektach infrastrukturalnych, w odnawialne źródła energii, a także zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska czy inwestycje komunalne. Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. […]

Beyond.pl i Kochański & Partners nawiązują współpracę.

2021 02 02_Beyond_PL
Beyond.pl, dostawca najbezpieczniejszych usług data center w Europie, łączy siły z firmą prawniczą Kochański & Partners. Partnerstwo między spółkami oznacza dla klientów bezpieczną od strony technologicznej i prawnej realizację projektów IT, głównie w obszarze usług kolokacyjnych i chmury. Współpraca ma charakter międzynarodowy. Alians spółek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który z uwagi na przyśpieszoną cyfryzację i szybko zmieniające się otoczenie prawne oczekuje od dostawców IT kompleksowej realizacji projektów […]

Customer experience w nowej normalności

2021 02 01_Customer Experience_2
Rok 2020 dla banków jako instytucji zaufania publicznego był wyjątkowo wymagający. Nie tylko musiały zapewnić klientom bezpieczną obsługę w nowym reżimie sanitarnym i w ciągle zmieniających się restrykcjach, ale także wsparcie w bankowości zdalnej, która z dnia na dzień stała się pierwszym źródłem dostępu do banku. Digital customer experience, czyli pozytywne doświadczenia klienta w kanałach online jest teraz kluczowe dla budowania długotrwałej relacji z bankiem. Olgierd Świerzewski odpowie […]

Kochański & Partners wzmacnia zespół podatkowy

2021 02 01_Wojciech Śliż_PL
Firma Kochański & Partners rozpoczęła nowy rok w powiększonym składzie. Do praktyki prawa podatkowego, na stanowisku counsela, dołączył Wojciech Śliż, doradca podatkowy, b. Dyrektor Departamentu Podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Przepisy podatkowe są najczęściej zmieniającymi się regulacjami, o czym przekonujemy się zwłaszcza w ostatnim czasie. Na przełomie 2020 i 2021 roku weszło w życie kilkanaście nowych podatków lub opłat parapodatkowych albo wysokość tych danin wzrosła. Szczególnie […]

Pomoc dla pracodawców z tarcz antykryzysowych – 5.0 i 6.0

2021 01 29_AGW_Tarcze 5.0 I 6.0
Przy ustalaniu, które branże mogą skorzystać z pomocy brane są pod uwagę kody PKD, pod którymi przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku. Tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań, mających wspierać przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19, doczekał się kolejnych odsłon w postaci tarczy antykryzysowej 5.0 i 6.0. O ile wcześniejsze rozwiązania adresowane były do szerszego grona przedsiębiorców, o tyle najnowsze formy […]

Wątpliwości biznesu wobec estońskiego CIT

2021 01 28 A.Dziwisz Wątpliwości Biznesu Wobec Estońskiego CIT
W wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Agata Dziwisz wskazuje przyczyny, dla których podatnicy z rezerwą podchodzą do estońskiego CIT jako nowej formy rozliczania się z fiskusem: Estoński CIT ma wiele warunków, przepisy są niejasne i nie wiadomo, jak fiskus będzie je interpretował. Ryczałt od dochodów wybieramy na cztery lata, łatwo jednak stracić prawo do niego, np. przy restrukturyzacjach. Pełny artykuł na stronach Rzeczpospolitej (dostęp dla zarejestrowanych subskrybentów) https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301279883-Estonski-CIT-Firmy-nie-chca-ryzykowac.html

Banki potrzebują nowego pomysłu na siebie

2021 01 28_ZBP
Badania, przeprowadzone przez ekspertów uniwersytetu w Berkeley, potwierdzają jednoznacznie, że potencjał intelektualny europejskich środowisk naukowych w obszarze sztucznej inteligencji nie pozostaje w tyle za ośrodkami w Stanach Zjednoczonych czy Azji – powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas debaty eksperckiej na temat perspektyw dla gospodarki i sektora bankowego, która odbyła się 27 stycznia 2021 r. Panel towarzyszył obradom noworocznego, wspólnego posiedzenia Rady Bankowości Elektronicznej, Rady Wydawców […]

Tax Alert – Spółka jawna

2021 01 27_Agata Dziwisz_Tax Alert
Zmiany podatkowe, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r., nadają status podatnika podatku dochodowego nie tylko spółkom komandytowym. W określonych przypadkach* podatnikiem CIT mogą stać się również spółki jawne. Problem ten dotyczy w szczególności spółek, w których przynajmniej jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka komandytowa. Żeby uniknąć opodatkowania podatkiem CIT, spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie […]

Czy gmina musi wykazywać działania rady rodziców w skonsolidowanych deklaracjach VAT?

2021 01 27 A.P.J. Rzeczpospolita
Nasza ekspertka, Aleksandra Pizon-Jaworska, komentuje w Rzeczpospolitej wyrok dotyczący rozliczeń podatkowych gminy. Aleksandra odnosi się do sytuacji, w której gmina za pośrednictwem szkoły publicznej i działającej w niej rady rodziców wykonuje czynności polegające na organizowaniu i finansowaniu z dobrowolnych składek, m.in. wycieczek, wyjść do teatru lub kina itp. Zdaniem Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (DKIS) gmina, jako scentralizowany podatnik VAT, powinna w swoich skonsolidowanych deklaracjach VAT wykazywać czynności wykonywane […]

Dziewuchy w Chmurach

Kochański & Partners wraz z Chmurowiskiem i Szkołą Chmury zorganizowała cykl warsztatów “Dziewuchy w chmurach”. Celem inicjatywy było wsparcie rozwoju zawodowego kobiet oraz pokazanie, jak doskonale panie odnajdują się w branży technologicznej. O głównych założeniach i sukcesie programu „Dziewuchy w chmurach” opowiada Katarzyna Raczak z działu Business & Public Affairs w naszej firmie: „Tak. Z ogólnodostępnych danych wynika, że w Polsce wśród programistów udział kobiet wynosi zaledwie 30 […]

Zarządzanie projektami dla prawników

2021 01 26_Puls Biznesu_Zarządzanie Projektami
Zarządzanie projektami prawnymi definiowane jest jako stosowanie zasad i praktyk zarządzania projektami mających na celu usprawnienie wykonywania usług prawnych. Zarówno działania prawne, jak i metodologia zarządzania projektami nie są nowymi dziedzinami wiedzy. Niemniej ich połączenie, jak nigdy dotąd, sprawdza się w wykonywaniu usług prawnych. Pozwala skuteczniej określić ryzyko, to proces doskonalenia procesów prawnych przez poprawę planowania i zwiększenie wydajności w świadczeniach. Olgierd Świerzewski odpowie […]

Przedterminowe rozwiązanie umowy handlowej powinno być kosztem podatkowym

2021 01 26 Agata Dziwisz Rzeczpospolita
Agata Dziwisz komentuje w Rzeczpospolitej, jak powinny być kwalifikowane koszty poniesione przez przedsiębiorcę w związku z rozwiązaniem umowy przed terminem: „Firmy od lat toczą z fiskusem spory o rozliczenie wydatków związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów najmu. Nie pomagają argumenty o konieczności wyboru mniejszego zła i że zapłata kwoty rekompensaty jest bardziej racjonalna gospodarczo niż trzymanie się przez lata kontraktu, który stał się niekorzystny. W czasie epidemii koronawirusa takich sytuacji przybyło, choćby […]

Optymizm na rynkach kapitałowych w Stanach Zjednoczonych i Azji

J.Grzywiński Polsat
Na rynku amerykańskim widać wyczekiwanie na legislację dotyczącą pakietu stymulującego, którego wartość sięgnie biliona dziewięciuset miliardów dolarów. Sytuacja w gospodarce będzie zależała od tego, w jaki sposób ten pakiet zostanie przegłosowany, a w szczególności od postawy republikanów i tego, na ile będą oni skłonni wesprzeć przedsiębiorców. Wśród najnowszych danych na temat amerykańskiej gospodarki niepokój może jedynie budzić raport dotyczący housing market, czyli rynku nieruchomości. Najnowsza edycja tego […]