Zaznacz stronę

Aktualności

Braki i błędy pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju projekt „Pakietu osłonowego dla firm”. W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu propozycje rozwiązań (zarówno samego Ministerstwa Rozwoju, jak i ekspertów podatkowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców), które – pomimo wcześniejszych zapowiedzi – nie zostały na razie uwzględnione w projekcie Pakietu osłonowego. Wskazujemy również na negatywne dla przedsiębiorców zapisy, które […]

Projekt pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, pojawił się pierwszy projekt przepisów dotyczący tzw. „Pakietu osłonowego dla firm”. W niniejszym opracowaniu, w skrótowej formie prezentujemy Państwu główne, korzystne dla przedsiębiorców założenia projektowanych zmian dotyczące kwestii podatkowych.   Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT Możliwość jednorazowego rozliczenia straty poniesionej w roku bieżącym do kwoty 5 mln […]

Stan wyjątkowy, a praca dziennikarzy i redaktorów naczelnych

W ostatnich dniach, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych, pojawiają się informacje o możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Stan wyjątkowy został już wprowadzony m.in. w Czechach i Słowacji. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 nie nakładała na prasę żadnych obowiązków czy ograniczeń. Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku ustawy o stanie wyjątkowym. Poniżej przedstawiamy zestawienie nakazów i zakazów, […]

Prawo bankowe | Kredyty | Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Panująca na świecie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa silnie oddziałuje także na sektor bankowy. Banki, współpracując z innymi instytucjami, podejmują pilne działania mające na celu utrzymanie stabilności finansowej oraz wsparcie swoich klientów. Obecne warunki są bez wątpienia uciążliwe i problematyczne zarówno dla banków, jak i dla ich klientów, dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które nie obciążą nadmiernie żadnej ze stron.   Czy kredytobiorcy mogą liczyć na zawieszenie […]

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Stan na dzień 23.03.2020 r. (projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Projekt”)   Trwają konsultacje projektów nowych regulacji wprowadzających elementy tarczy antykryzysowej.   W jakich sytuacjach możliwe jest dofinansowanie? Zgodnie z Projektem przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym […]

Bieżące działania prawne na wypadek braku kluczowych osób

Bieżące działania prawne na wypadek kwarantanny, izolacji, objęcia kordonem sanitarnym kluczowych osób w firmie / przedsiębiorstwie.   W firmach i przedsiębiorstwach przykłady: ustanawianie prokury i innych pełnomocnictw lub ich odwołanie (przegląd sytuacji), uzupełnianie składów zarządów, także w spółkach zależnych i grupach kapitałowych, pobranie aktualnych wypisów, wyciągów, odpisów itp. z rejestrów, w tym ksiąg wieczystych itp., udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw sądowych i innych tego wymagających; pełnomocnictwa […]

Działania EBA w odniesieniu do kryzysu związanego z Covid-19

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał nowy komunikat w związku z Covid-19 W dniu 25 marca 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) wydał nowy komunikat w sprawie działań mających przeciwdziałać kryzysowi związanemu z Covid-19 („Kryzys Covid-19”). Komunikat odnosi się do 3 obszarów: funkcjonowania systemu wymogów ostrożnościowych, w tym kwestii dotyczących: a) klasyfikacji niespłaconych pożyczek, których de facto dotyczą niewykonania zobowiązania, b) identyfikacji zagrożonych […]

Rządowa polityka nowej szansy – szerokie wsparcie przedsiębiorców

Konieczność wieloelementowego wsparcia przedsiębiorców w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej wynikającej z pandemii COVID-19 jest faktem. W ramach pakietu ustaw pomocowych zaprezentowanych przez Rząd 24 marca 2020 roku przedstawiono m.in. projekt Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwany także Polityką Nowej Szansy. Na ten program wsparcia z budżetu Państwa ma zostać przeznaczona sumarycznie w okresie 10 lat kwota 1,2 mld zł. […]

Tarcza antykryzysowa – projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom wspólników i członków organów spółek, wskazujemy, jakie rozwiązania pozwolą zminimalizować utrudnienia wynikające z obowiązywania stanu epidemii oraz podsumowujemy propozycje zmian Kodeksu spółek handlowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Trwają prace nad rządowym projektem tzw. „tarczy antykryzysowej”, mającej zapobiec negatywnym skutkom pandemii. Projekt ten zakłada też nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia proponowanych zmian. Zarząd Dotychczas […]

COVID-19 I Kompleksowe wsparcie finansowo-prawne dla branży hotelarskiej

Kancelaria Kochański & Partners jest ponad stuosobową, zorientowaną na biznes firmą prawniczą zdecydowaną dostarczać swoim Klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania prawne, z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów dla branży prawniczej. Kancelaria posiada ekspertyzę w doradztwie prawnym i finansowym na rzecz branży nieruchomości, w tym podmiotów działających w segmencie hotelowym. Na przełomie 2019 oraz 2020 roku kancelaria doradzała przy jednej z największych transakcji w regionie CEE, wartej 1,06 mld […]

Kancelaria Kochański & Partners wyróżniona w rankingu IP Stars 2020

  Z przyjemnością informujemy, że firma prawnicza Kochański & Partners po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych kancelarii wyróżnionych w rankingu IP STARS 2020 w kategorii „Trade mark contentious”. Wysoka pozycja w rankingu jest efektem zaangażowania prawników K&P w realizację złożonych projektów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz wyrazem uznania i zaufania naszych Klientów. Gratulujemy całemu zespołowi Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej: Piotrowi Kochańskiemu, Karolinie […]

Tarcza antykryzysowa a Umowy Najmu

W celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych pandemią koronawirusa m.in. w sektorze nieruchomościowym, rząd przygotował w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania legislacyjne mają na celu w szczególności wsparcie najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność została ograniczona lub zakazana, […]

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja w kontekście COVID-19

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorców. Dla wielu COVID-19 będzie stanowić bezpośrednią przyczynę, która już doprowadziła, albo – w nieodległej przyszłości – może doprowadzić do naruszenia jego płynności finansowej. Dla wielu będzie to przyczyna utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Test niewypłacalności obowiązkiem Zarządzających Polskie prawo przewiduje następujące przesłanki niewypłacalności: utrata zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemanie […]

Zachowanie płynności finansowej firm wobec zobowiązań podatkowych

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z aktualną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, niezależnie od Tarczy Antykryzysowej planowanej przez Ministerstwo Rozwoju, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie już istniejących możliwości pozwalających na złagodzenie bieżących obowiązków podatkowych. Zdajemy sobie sprawę, że w tej trudnej sytuacji obowiązki wynikające z przepisów podatkowych, mogą okazać się decydujące dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego, przedstawiamy Państwu szereg już istniejących rozwiązań, związanych z zachowaniem […]

Czynności bankowe vs. koronawirus

I. Podstawowe informacje o formach czynności prawnych   1. Forma zawarcia umowy Zgodnie z art. 76 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy strony zastrzegły w umowie, że określona czynność ma zostać dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu tej formy. Jednakże, jeśli strony zastrzegły formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną bez podania skutków niezachowania tej formy, przyjmuje się, że jest to zastrzeżenie do celów dowodowych. 2. Forma zmiany, […]

Tarcza antykryzysowa – jaka pomoc dla przedsiębiorców?

Stan na dzień 19 marca 2020 godz. 15:00 Projekt regulacji mający wesprzeć polską gospodarkę W środę, 18 marca 2020 roku, Rząd przyjął projekt regulacji mających wesprzeć polską gospodarkę w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. „Tarcza antykryzysowa” to pakiet osłonowy, który składać się ma z pięciu filarów: Bezpieczeństwo Pracowników – wartość wsparcia 30 mld zł Finansowanie Przedsiębiorstw – wartość wsparcia 74,2 mld zł Ochrona […]

Standard PolishCloud przyspieszy przejście Banków do chmury

19 marca 2020 roku Związek Banków Polskich opublikował standard PolishCloud dotyczący wdrożeń chmury obliczeniowej w bankach.  Zawiera on praktyczną analizę najważniejszych aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego, w tym komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 roku. PolishCloud przygotowywany jest przez Bankową Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym doradcą prawnym jest firma prawnicza Kochański & Partners. […]

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19 Powiadomienie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) o potwierdzonym u pracownika zakażeniu COVID-19. (lista PSSE jest dostępna pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa/) ↓ Powiadomienie pracowników o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 w zakładzie pracy. Powiadomienie innych osób (współuczestników spotkania, konferencji, wyjazdu), które mogły mieć bezpośredni kontakt z zakażonym pracownikiem, o potwierdzonym przypadku zakażenia COVID-19. ↓ Rozważenie zamknięcia zakładu pracy […]

Powołaliśmy Zespół Naprawczy do wsparcia w zakresie odpowiedzialności Członków Zarządu w obliczu postępowania restrukturyzacyjnego

POWOŁALIŚMY ZESPÓŁ NAPRAWCZY DO WSPARCIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU W OBLICZU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO  Pandemia koronawirusa zachwiała gospodarką na całym świecie. W tej sytuacji, przedsiębiorcy muszą przygotować się na każdy możliwy scenariusz wydarzeń. Jednym z nich jest rozważenie możliwości i niezbędnych, często wyprzedzających sytuację, kroków zmierzających do ochrony swojego biznesu. Niezwykle istotne jest podjęcie przez właścicieli oraz członków władz odpowiednich działań we właściwym terminie, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w tym […]

Koronawirus a sektor Nieruchomości Retail

Pojawianie się w Polsce coraz większej ilości stwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 zmusiło rząd do podjęcia działań dążących do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego, które weszło w życie w dniu 14 marca 2020 roku. Rozporządzenie objęło swoim zakresem również segment rynku nieruchomości retail, ograniczając czasowo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych, co […]

Kochański & Partners głównym doradcą prawnym przy jednej z największych transakcji nieruchomościowych 2019 roku

11 marca 2020 roku doszło do finalizacji jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w regionie CEE, wartej 1,06 mld euro. Grupa kapitałowa AccorInvest Group S.A, wiodący inwestor i zarządca na międzynarodowym rynku hotelarskim, stała się właścicielem 98,6% akcji polskiej sieci hotelowej Orbis S.A. (należących uprzednio do Accor S.A. i Accor Polska sp. z o.o.). Głównym doradcą prawnym nabywcy była kancelaria Kochański & Partners. […]

Koronawirus | powołany specjalny zespół ekspertów K&P

  W związku z wybuchem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2 ) i mnożącymi się w związku z tym pytaniami, kancelaria Kochański & Partners powołała specjalny zespół ekspertów, dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, spółki będą zmagać się z wyzwaniami na wielu obszarach.  Z jednej strony, pracodawcy powinni rozważyć podjęcie działań w celu ochrony zdrowia swoich pracowników. Z drugiej zaś, ucierpieć mogą […]

Kochański & Partners wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020

Kochański & Partners wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020 Z dumą informujemy, że firma prawnicza Kochański & Partners została po raz kolejny wyróżniona w prestiżowym rankingu Chambers Europe. W tegorocznej edycji K&P jest rekomendowana w kategorii Corporate/M&A. Wyróżnienie jest efektem wytężonej pracy i zaangażowania prawników K&P w realizację ciekawych, interdyscyplinarnych projektów z zakresu prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Stanowi ono również dowód zaufania i uznania naszych Klientów, […]

COVID-19 | Badać temperaturę czy nie – oto jest pytanie

Wielu pracodawców w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoich pracowników, kontrahentów, klientów podejmuje z własnej inicjatywy działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w ich zakładach pracy. Jednym z pierwszych dylematów, jaki pojawił się w kontekście walki z COVID-19 było, czy  przedsiębiorca może dokonywać przesiewowych pomiarów temperatury, zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich innych, którzy przekraczają bramy zakładu pracy. Na tym tle rozgorzała dyskusja wśród prawników. Zdrowy rozsądek […]

Podróże pracowników a COVID-19

W ostatnich dniach wielu pracodawców podjęło działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w zakładzie pracy. W tym celu pracodawcy m.in. pozyskują informacje o wyjazdach pracowników za granicę, odwołują służbowe wyjazdy zagraniczne, wprowadzają rekomendacje dotyczące ograniczenia podróży prywatnych. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do nieodbywania wyjazdów prywatnych do regionów zagrożonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19? Nie. Pracodawca nie ma uprawnienia do ustalania zasad spędzania przez pracownika urlopu, także […]

Maciej Mackiewicz z Kochański & Partners opowie o nowym obliczu cyberprzestępczości na Digital Banking Academy

Dnia 13 marca 2020 roku w ramach Digital Banking Academy odbędzie się szkolenie Nowe oblicze cyberprzestępczości i AML V. Jednym z prelegentów jest Maciej Mackiewicz (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic w kancelarii Kochański & Partners), który opowie o współpracy międzysektorowej na rzecz ochrony przychodów i przeciwdziałania przestępczości. Digital Banking Academy to inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich, organizowana pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych […]

Koronawirus a rozwój gospodarki światowej

Koronawirus będzie miał wpływ na gospodarkę światową – stwierdził 27 lutego 2020 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Negatywne skutki uderzyły w szczególności w przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu  o globalny łańcuch dostaw. Wpływ koronawirusa na gospodarki światowe wynika z szybkiego tempa jego rozprzestrzeniania się, niepewności co do wystąpienia jego możliwych mutacji, a także nieznajomości potencjalnych powikłań choroby. Mimo, że liczba ofiar koronawirusa nie jest wysoka w stosunku do liczby ofiar […]

Pracodawca kontra koronawirus

Wzrost zagrożenia zarażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce powoduje, że pracodawcy powinni rozważyć podjęcie działań w celu ochrony zdrowia swoich pracowników. Jakie są obowiązki i jakie uprawnienia pracodawców w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)? Czego pracownicy mogą oczekiwać od swoich pracodawców? Poniżej podsumowanie kilku najczęstszych dylematów. Czy pracodawca ma prawo zapytać pracowników, czy byli w rejonach zagrożonych wirusem? TAK. Uzasadnieniem dla takich pytań jest obowiązek […]

Wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19) i rosnące ryzyko roszczeń umownych

Rosnące ryzyko roszczeń wobec chińskich przedsiębiorstw Chiny są jednym z kluczowych graczy w globalnym łańcuchu dostaw, zaopatrującym duże przedsiębiorstwa produkcyjne w towary, komponenty i produkty końcowe, co w kontekście niedawnego wybuchu epidemii koronawirusa przekłada się na szereg trudności organizacyjnych i prawnych. W ramach zapobiegania i zwalczania epidemii koronawirusa rząd Chin w niektórych obszarach kraju wprowadził szereg ograniczeń, w tym całkowite lub częściowe zamknięcie miast, ograniczenie swobodnego […]

Usługa chmurowa dla sektora finansowego

Kancelaria Kochański & Partners jest głównym doradcą prawnym Bankowej Grupy Roboczej przy Związku Banków Polskich pracującej nad stworzeniem polskiego standardu wdrożeń chmury obliczeniowej w bankach, m.in. w oparciu o najnowszy komunikat UKNF z 23 stycznia 2020 roku, dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Bankowa Grupa Robocza przygotowuje standard, tzw. PolishCloud, zawierający praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych […]

2019 CEE DEAL OF THE YEAR AWARD – Kochański & Partners wśród nominowanych

  CEE Legal Matters, renomowany, opiniotwórczy portal i magazyn branżowy poświęcony rynkom prawniczym z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, ogłosił listę kancelarii nominowanych do prestiżowej nagrody 2019 CEE Deal of the Year Award.  Wśród nich znalazła się kancelaria Kochański & Partners (K&P), nominowana za obsługę transakcji nabycia 85,8% akcji spółki Orbis S.A. przez grupę kapitałową AccorInvest Group S.A. Kancelaria K&P była głównym […]

Jessup International Law Moot Court Competition

Magdalena Papiernik (Adwokat, Starszy Prawnik K&P)  była sędzią podczas polskich eliminacji do Jessup International Law Moot Court Competition, najbardziej prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego na świecie.  Eliminacje odbyły się w ostatni piątek i sobotę (1-2.02.2020 r.)  w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jessup to największy konkurs typu moot court na świecie, w którym co roku biorą udział studenci z ponad 700 wydziałów prawa z różnych jurysdykcji. Zwycięzca […]

Eksperci K&P współautorami komentarza do prawa energetycznego

Komentarz do prawa energetycznego wydawnictwa C.H. Beck to pierwsze i unikatowe obszerne omówienie ustaw dotyczących regulacji energetycznych, dokonane przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Współautorami publikacji są eksperci kancelarii Kochański & Partners – dr. iur. Michał Będkowski-Kozioł (Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe) oraz mec. Wojciech Wrochna, LL.M (Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny). Publikacja „Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach […]

Aleksander Petrys laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce walutowej

Aleksander Petrys, który rozwija się zawodowo w kancelarii Kochański & Partners, zajął II miejsce w konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową o tematyce walutowej. To już II edycja konkursu, którego celem jest propagowanie tematu walutowego wśród studentów, zainteresowanie ich tematyką rynku forex, ideą fintechów, nowoczesnych kantorów internetowych, a także sposobów wymiany walut. Nasz Laureat jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda została […]

Koncert Noworoczny z okazji objęcia przez Chorwację przewodnictwa w Radzie UE

Z okazji objęcia z dniem 1 styczna 2020 roku przez Republikę Chorwacji przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, konsulat Republiki Chorwacji w dniu 25 stycznia 2020 roku zorganizował Koncert Noworoczny. Uroczystość zgromadziła około 600 osób, która przybyła na zaproszenie konsula honorowego Pawła Włodarczyka, w tym korpus dyplomatyczny, władze polityczne i samorządowe, służby mundurowe i duchowieństwo. Uroczystość zaszczycił swoją osobą także ambasador Republiki Chorwacji Tomislav Vidosević. Kochański & Partners reprezentował […]

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

K&P partnerem organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych XI Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. W Bloku II pierwszego dnia kongresu w panelu pt.: Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej:  Nieoczywiste wymogi MAR Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych Transakcje osób blisko związanych Kancelarię Kochański & Partners reprezentować będą Paweł Mardas, Adwokat, […]

Druga edycja przewodnika The Legal 500: Private Equity

Na 2020 rok The Legal 500 przygotował drugą edycję przewodnika po prawie Private Equity stworzonego we współpracy z czołowymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Publikacja, skierowana do prawników in-house, przedstawia holistyczne spojrzenie na kwestie związane z obszarem Private Equity w 21 różnych światowych jurysdykcjach. Przewodnik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień takich jak fuzje i przejęcia, programy motywacyjne dla kadry zarządzającej czy finansowanie zadłużenia. Publikacja zawiera również komentarze, opinie […]

Piotr Kochański i Axel Kalinowski (London Stock Exchange) o dostępie do zagranicznego kapitału podczas Kongresu Polskiego Kapitału organizowanego przez Forbes

Dla wielu polskich firm jedną z najpoważniejszych barier, stających na drodze do międzynarodowego rozwoju, stanowi trudny dostęp do kapitału lokalnego. Nie jest to jednak przeszkoda, której nie da się pokonać. Z uwagi na prężny rozwój polskich przedsiębiorstw, zagraniczne rynki kapitałowe stają się coraz łatwiej dostępne. Pozwala to nie tylko na rozwój oferowanych produktów, ale również na pozyskiwanie tam kapitału. Dzięki wykorzystaniu IPO, dual listingu na dojrzałych rynkach kapitałowych lub funduszy Private Equity […]

Początek roku z awansami w Kochański & Partners

  Rok 2020 w Kochański & Partners rozpoczął się licznymi awansami. K&P regularnie powiększa swój zespół o wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów oraz personel pomocniczy, a także docenia współpracowników, którzy swoim zaangażowaniem i nakładem pracy przyczyniają się do rozwoju nie tylko własnego, ale także firmy. Na stanowisko Starszego Prawnika (Senior Associate) zostały awansowane Anna Golenia (Praktyka Prawa Pracy), Aleksandra Piech (Praktyka Technologie / Ochrona Danych / Forensics) […]

Kochański & Partners doradcą Global Primex przy wprowadzaniu eVouchera w UE

Firma prawnicza Kochański & Partners (K&P) doradzała spółce Global Primex sp. z o.o.  w procesie wprowadzenia do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej eVouchera „Vload eVoucher”. Vload eVoucher to samodzielny instrument płatniczy wydawany przez podmiot mający siedzibę w kraju nienależącym do UE i dystrybuowany przez Global Primex w Unii Europejskiej. Kluczowym zadaniem K&P w procesie doradztwa było stwierdzenie, czy konieczne jest uzyskanie przez Global Primex pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego […]

Debata: Rejestr Akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie w bieżącym roku niewątpliwie tematem przewodnim dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Już dzisiaj problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji. Warto przedyskutować te kwestie w gronie […]

Coraz bliżej chmur: Nowy komunikat UKNF w sprawie rozwiązań chmurowych dla sektora usług finansowych.

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował dziś (tj. 24.01.2020 r.) długo oczekiwany komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Jego założenia wpisują się w standardy opracowywane przez grupę roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym partnerem prawnym jest kancelaria Kochański & Partners, projektem zarządza Accenture, a jego Liderem jest Grzegorz Pędzisz, CIO Idea Banku. Nowy komunikat […]

Kochański & Partners doradcą przy konsolidacji trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy (K&P) była doradcą prawnym w zakresie procedury konsolidacji (połączenie przez przejęcie) trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER, największego w Polsce producenta i dystrybutora filtrów dzbankowych (filtry marki DAFI). Połączeniu podlegały Spółki FORMASTER S.A. jako spółka przejmująca oraz DAFI PRO S.A. oraz DAFI MARKET S.A. jako spółki przejmowane. Całkowita wartość łączonych spółek wynosi ponad 300 mln PLN. Na skutek […]

Paweł Mardas dla Forbes: Transakcje kupowania firm są bardzo ryzykowne

W 2018 r. wartość transakcji fuzji i przejęć (M&A) spadła o 40 proc. – do poziomu 6,5 mld euro. Rok 2019 podsumował Paweł Mardas, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Partner w kancelarii Kochański i Partnerzy (K&P), podczas rozmowy w trakcie IV Kongresu Polskiego Kapitału

Seminarium: Dematerializacja akcji – Rewolucja dla spółek i akcjonariuszy

  Rok 2020 stawia przed spółkami akcyjnymi oraz komandytowo-akcyjnymi szereg wyzwań. Kluczową zmianę zarówno dla samych spółek, jak i ich akcjonariuszy, stanowić będzie obowiązek dematerializacji akcji. Aby sprostać temu obowiązkowi, konieczne będzie podjęcie szeregu działań, które doprowadzą do prawidłowej i skutecznej zamiany akcji papierowych, na elektroniczne. Podczas śniadania opowiemy, jakie dokładnie zmiany przyniesie nadchodzący rok oraz jak się do nich przygotować. Wydarzenie współorganizowane […]

Śniadanie podatkowe: Zmiany w podatkach 2019/2020

Zmiany w podatkach 2019/2020 Biała lista podatników, split payment, zatory płatnicze, APA, wiążące informacje stawkowe: Co się zmieniło, a co zmieni się w przyszłości? Jak mogą Państwo na tych zmianach skorzystać? Co warto zrobić jak najszybciej? Które będą najistotniejsze dla Państwa branży? O tym opowiedzieliśmy w trakcie bezpłatnego śniadania podatkowego, które odbyło się 16 stycznia 2020 w siedzibie Kochański & Partners, Metropolitan, […]

K&P gościem Akademii Praktykanta na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin

    15 stycznia 2020 roku na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Daniel Kozłowski, adwokat, Starszy Prawnik oraz Maciej Kuranc, Prawnik byli gośćmi wydarzenia z cyklu Akademii Praktykanta z prelekcją pt. „Sektor usług finansowych jako ścieżka kariery prawnika”. Prawnicy z kancelarii K&P opowiedzieli o pracy w Sektorze Usług Finansowych, podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz przedstawili jakie możliwości rozwoju czekają na studentów w jednej z wiodących w Polsce […]

K&P wraz z Delta Capital Partners (USA) zapraszają na Litigation Finance Seminar

Kochański & Partnerzy wraz z Delta Capital Partners zapraszają do udziału we wspólnym seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną tematyka Finansowania Sporów oraz różnorodność usług świadczonych przez obu organizatorów (K&P oraz Delta). Finansowanie Sporów jest branżą wspierającą podmioty, które nie posiadają kapitału wystarczającego do wszczęcia i prowadzenia postępowania spornego, albo posiadając taki kapitał są zainteresowane podzieleniem się ryzykiem z innym podmiotem – w tym wypadku zapewniającym finansowanie. Delta, amerykański […]

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek i mec. Agnieszka Choromańska-Malicka z K&P współautorkami prestiżowej publikacji na temat prawa podatkowego 

  Izabela Andrzejewska-Czernek (doktor prawa, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym) i Agnieszka Choromańska-Malicka (adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej) z kancelarii Kochański & Partners są współautorkami publikacji „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Dotyczy ona związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa – m.in. z prawem konstytucyjnym, cywilnym, własności intelektualnej, […]

Konferencja: Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Kochański i Partnerzy mają przyjemność zaprosić na konferencję “Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom”, która odbędzie się 15 stycznia 2020 roku. Na początku spotkania prelegenci przedstawią wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji (aspekty prawne; aspekty informatyczne; bezpieczeństwo a elastyczność). W dalszej kolejności omówią identyfikację zagrożeń (czy zarząd jest świadomy ryzyka; analiza ryzyka; szkolenia, teoria i praktyka). Drugą część konferencji rozpocznie sesja na temat międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji (zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa informacji; przygotowanie do procesu […]