Zaznacz stronę

Zdalne rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą? Zmiany w Prawie zamówień publicznych

26 czerwca 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy, w którym zaproponowano wiele zmian w prawie gospodarczym i administracyjnym. Jedną z ustaw objętych planowaną nowelizacją jest Prawo zamówień publicznych. Sprawdzamy, jakie są najważniejsze założenia rządowego projektu.

Aktualne zasady postępowania odwoławczego

W aktualnie obowiązujących przepisach nie istnieje prekluzja dowodowa. To oznacza, że każda ze stron postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą może powoływać dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej, aż do zamknięcia rozprawy. Odwołanie jest natomiast rozpoznawane na jawnej rozprawie przy udziale stron – w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej.

Ustawodawca stawia na przyspieszenie postępowania odwoławczego

W nowelizacji prawa zamówień publicznych te reguły ulegną zmianie.

Po pierwsze, strony będą musiały przedstawić wszystkie dowody, pod rygorem utraty prawa powołania ich w toku postępowania odwoławczego. I to już w pierwszym piśmie procesowym. Powołanie dowodów w późniejszym terminie będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach – np. jeżeli taka konieczność powstała w toku postępowania odwoławczego.

Po drugie, przepisy wprowadzą możliwość przeprowadzenia zdalnej rozprawy – przy założeniu, że pozwala na to charakter czynności, które mają zostać przeprowadzone na rozprawie oraz nie zakłóci prawidłowego toku postępowania, ani też nie naruszy praw procesowych stron i uczestników postępowania.

Pozostałe projektowane zmiany to:

  • Skrócenie terminu przystąpienia do postępowania odwoławczego do dwóch dni od otrzymania informacji o wniesieniu odwołania
  • Wprowadzenie obowiązku udzielenia odpowiedzi na odwołanie przez zamawiającego pod rygorem utraty prawa do powoływania się na dowody (dotychczas zamawiający miał prawo do wniesienia odpowiedzi, ale nie musiał tego robić)
  • Obowiązek dołączania do pism procesowych wnoszonych w toku postępowania dowodów doręczenia tych pism pozostałym stronom i uczestnikom postępowania

Nasza ocena zmian

Na efekt planowanej nowelizacji, o ile wejdzie ona w życie, przyjdzie jeszcze poczekać. Z całą pewnością niektóre zmiany mogą uprościć postępowanie odwoławcze (np. rozprawy zdalne), ale niektóre z nich (np. prekluzja dowodowa) budzą wątpliwości.

Postępowanie odwoławcze z założenia powinno zostać przeprowadzone szybko (w ciągu 15 od doręczenia odwołania Prezesowi Izby), dlatego dodatkowe ograniczenia związane z dowodzeniem swoich racji mogą doprowadzić do pozbawienia strony prawa obrony swoich racji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl