Zaznacz stronę

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro

8 września 2022 | Aktualności, Wiedza

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

Kluczową zmianą jest nowa definicja podmiotu zbiorowego ograniczająca jego zakres podmiotowy. Projekt zakłada, że ustawa będzie miała zastosowanie:

  • Do podmiotów zbiorowych zatrudniających co najmniej 500 osób w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych lub
  • Podmiotów, które osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, przekraczający 100 milionów euro.

Finalny kształt projektu ma zostać przedstawiony w III kwartale br.

Zmiana przepisów o umowy kredytów hipotecznych

Senackie poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe – w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką, umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki.

European Banking Authority przeciwko finansowaniu terroryzmu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności oraz organu zarządzającego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach kredytowych i finansowych.

Przegląd mediów finansowych

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w myśl którego m.in. poszerzone zostają kompetencje prezesa UOKiK. Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący zmiany określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą posłużyć do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy. Planowany termin przyjęcia rozporządzenia to III kwartał br.

Sektorowe Centrum Usług AML

Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Związek Banków Polskich wprowadzają rozwiązanie, które usprawni wykrywanie transakcji przestępczych.

Sektorowe Centrum Usług ma zapewnić strukturalną i organizacyjną pomoc dla banków w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów o praniu pieniędzy.

Inflacja w strefie euro

9,1 proc. wyniosła w sierpniu inflacja w strefie euro i okazała się być wyższa niż oczekiwano. To przełoży się na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który na posiedzeniu 8 września może podwyższyć główną stopę procentową nawet o 75 pkt. bazowych.

Rosnąca inflacja w strefie euro to również powód, dla którego Europejski Bank Centralny wprowadził nowy program zakupu aktywów. Chodzi o Instrument Ochrony Transmisji (Transmission Protection Instrument), którego zadaniem będzie ograniczenie różnic w rentownościach między obligacjami państw członkowskich.

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

8 sierpnia opublikowany został najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Projekt ustawy stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Dodatek węglowy jako nowa forma wsparcia

Co prawda sezon grzewczy rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy, jednak już dziś w wielu domach głośno się o nim mówi. Niepewność i wahania na rynku energii rodzą obawy, czy uda się zapewnić ciepło w okresie jesienno-zimowym.

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu: