Zaznacz stronę

Andrzej Pałys

Adwokat, Partner

Andrzej Pałys
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Andrzej jest specjalistą w prowadzeniu spraw związanych z rozwiązywaniem sporów sądowych, w tym sporów gospodarczych, szeroko pojętej windykacji, a także projektów z zakresu prawa lotniczego.

Reprezentuje jeden z największych banków krajowych w sprawach karnych, gospodarczych oraz cywilnych, w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej sporów sądowych jednego z wiodących wydawców prasowych, w tym w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, a także jako obrońca – w sprawach o zniesławienie.

Reprezentuje także producentów z branży motoryzacyjnej w sporach cywilnych oraz karnych, w tym w zakresie prawa własności przemysłowej.

W ramach praktyki prawa lotniczego świadczy kompleksowa pomoc i obsługę prawną w obszarze prawa krajowego i europejskiego na rzecz podmiotów z branży lotniczej, w tym przewoźników i portów lotniczych, a także reprezentuje klientów indywidualnych w sprawach z zakresu praw pasażerów.

Posiada doświadczenie w egzekucji wierzytelności na rzecz dużych instytucji. Zarządzał wielomilionowym portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce, jak również sieci sklepów convenience, poczynając od analiz dotyczących majątku dłużników, poprzez działania polubowne, mediacje, postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.

Reprezentuje banki w sprawach karnych, gospodarczych oraz cywilnych, w szczególności w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Politologii, specjalizacja: Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska, 2009), Akademia Leona Koźmińskiego (Magister Prawa, specjalizacja: Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze, 2013), Uczelnia Łazarskiego (Studia podyplomowe: Prawo Lotnicze, 2014).

  • Reprezentacja jednego z największych banków krajowych w sprawach karnych oraz cywilnych, w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”
  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek” oraz „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Reprezentowanie jednego z producentów z branży motoryzacyjnej w sporach cywilnych, jak również sprawach karnych z zakresu prawa własności przemysłowej.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności dużej sieci z branży sklepów typu convenience, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Przeprowadzanie badań stanu prawnego (due diligence) dużego projektu inwestycyjnego pod kątem przepisów prawa lotniczego.
  • Członek grupy wdrażającej system informatyczny o wartości kilku milionów złotych – osoba odpowiedzialna za rozliczenie dotacji unijnej.