Zaznacz stronę

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro

8 września 2022 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

Kluczową zmianą jest nowa definicja podmiotu zbiorowego ograniczająca jego zakres podmiotowy. Projekt zakłada, że ustawa będzie miała zastosowanie:

  • Do podmiotów zbiorowych zatrudniających co najmniej 500 osób w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych lub
  • Podmiotów, które osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, przekraczający 100 milionów euro.

Finalny kształt projektu ma zostać przedstawiony w III kwartale br.

Zmiana przepisów o umowy kredytów hipotecznych

Senackie poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe – w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką, umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki.

European Banking Authority przeciwko finansowaniu terroryzmu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności oraz organu zarządzającego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach kredytowych i finansowych.

Przegląd mediów finansowych

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w myśl którego m.in. poszerzone zostają kompetencje prezesa UOKiK. Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący zmiany określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą posłużyć do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy. Planowany termin przyjęcia rozporządzenia to III kwartał br.

Sektorowe Centrum Usług AML

Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Związek Banków Polskich wprowadzają rozwiązanie, które usprawni wykrywanie transakcji przestępczych.

Sektorowe Centrum Usług ma zapewnić strukturalną i organizacyjną pomoc dla banków w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów o praniu pieniędzy.

Inflacja w strefie euro

9,1 proc. wyniosła w sierpniu inflacja w strefie euro i okazała się być wyższa niż oczekiwano. To przełoży się na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który na posiedzeniu 8 września może podwyższyć główną stopę procentową nawet o 75 pkt. bazowych.

Rosnąca inflacja w strefie euro to również powód, dla którego Europejski Bank Centralny wprowadził nowy program zakupu aktywów. Chodzi o Instrument Ochrony Transmisji (Transmission Protection Instrument), którego zadaniem będzie ograniczenie różnic w rentownościach między obligacjami państw członkowskich.

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: