Zaznacz stronę

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Najważniejsze rozwiązania podatkowe przewidziane w projekcie w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

 • Podniesienie progów dokumentacyjnych dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych:
  • dla tzw. transakcji „bezpośrednich”– ze 100 000 PLN do 200 000 PLN;
  • dla towarowych i finansowych transakcji „pośrednich” – z 500 000 PLN do 2 500 000 PLN.
 • Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych:
  • doprecyzowano, że badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność;
  • w przypadku transakcji krajowych ograniczono obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych do podmiotów otrzymujących należność.
 • Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym
  Zrezygnowano z konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela –  zamiast tego wyłączono obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów dokonujących pośrednich transakcji rajowych jeżeli podmiot otrzymujący należność:

  • nie dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń związanych z otrzymaną należnością; lub
  • nie jest powiązany z podmiotem rajowym.
 • Ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności
  Doprecyzowano, że do weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego wystarczające będzie oświadczenie złożone przez podmiot otrzymujący należność.
 • Nowe przepisy podatnicy będą mogli stosować „restrospektywnie” do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.

Jak te zmiany wpłyną na Twój biznes? Skontaktuj się z autorkami

Agata Dziwisz

Katarzyna Pustułka


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Polski Ład 3.0

Kiedy złożyć dokumentację cen transferowych za 2021 r.

Najnowsza Wiedza

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl