Zaznacz stronę

Katarzyna Pustułka-Wiater

Prawnik

Katarzyna Pustułka-Wiater
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa podatkowego obejmującego w szczególności podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług.

Doradza także w zakresie cen transferowych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji lokalnej i grupowej, określaniu polityk cen transferowych oraz przygotowywaniu analiz danych porównawczych.

Katarzyna swoją karierę zawodową łączy z pracą naukową, będąc słuchaczką Szkoły Doktorskiej SGH na ścieżce nauki o polityce i administracji. Jest autorką artykułów naukowych, głównie z zakresu analizy efektywności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (Aplikant adwokacki)

Edukacja: Szkoła Doktorska SGH (ścieżka nauki o polityce i administracji); Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2021 r.); Szkoła Główna Handlowa (Magister Nauk Społecznych, kierunek Finanse i Rachunkowość, 2019 r.)

  • Fusco, F., Civitillo, R., Ricci, P., Morawska, S., Pustułka, K., & Banasik, P. (2021). Sustainability reporting in justice systems: a comparative research in two European countries. Meditari Accountancy Research, ahead-of-print. DOI: 10.1108/medar-11-2020-1091
  • Morawska, S., Prusak, B., Banasik, P., Pustulka, K., & Groele, B. (2020). Bankruptcy Law Severity for Debtors: Comparative Analysis Among Selected Countries. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 659-686. DOI: 10.35808/ersj/1847