Zaznacz stronę

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

Agata Dziwisz-Moshe
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Agata Dziwisz-Moshe specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego obejmującego m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w ramach transakcji międzynarodowych), czy też podatek od nieruchomości. Obejmuje to sprawy z zakresu tax compliance, planowania podatkowego, realizowania oraz nadzorowania audytów podatkowych, czy też wdrażania ulg podatkowych (takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową).

Doradzała podatkowo w szeregu transakcji na rynku nieruchomościowym oraz finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej.

Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w toku sporów podatkowych, w tym w ramach kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w toku sporów sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przygotowuje i realizuje strategie procesowe.

Przed dołączeniem do K&P, Agata Dziwisz-Moshe była przez 8 lat związana z kancelarią GWW Tax.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Sekcja Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2008 r.), Centrum Prawa Amerykańskiego – Uniwersytet Warszawski/University of Florida Levin College of Law (2008 r.); Szkoła Prawa Amerykańskiego I & II – Uniwersytet Gdański/Chicago Kent College of Law (2006 r.).

  • Wsparcie dla klientów w toku postępowań kontrolnych co do zasadności zwrotu VAT, w tym m.in. wsparcie dla klientów z branży nieruchomościowej zakończone pozytywną decyzją o wielomilionowym zwrocie podatku.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego spółki z branży spożywczej, obejmująca m.in. przygotowywanie opinii prawno-podatkowych, a także opiniowanie oraz opracowywanie projektów umów.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego zagranicznego podmiotu z branży konfekcjonowania artykułów spożywczych, obejmująca m.in. doradztwo w zakresie ułożenia modelu biznesowego w sposób zgodny z polskimi przepisami prawa podatkowego.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego spółki z branży wydawniczej, obejmująca m.in. przygotowywanie opinii prawnych w bieżących sprawach podatkowych oraz w sprawach związanych z inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego spółki z branży zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, obejmująca m.in. przygotowywanie opinii prawnych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
  • Opracowywanie modeli strukturyzacji grup kapitałowych w sposób optymalny podatkowo, w tym m.in. dla klienta z branży nieruchomościowej oraz z branży produkcyjnej.
  • Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń podatkowych z zakresu odwrotnego obciążenia w VAT dla usług budowlanych dedykowanych przedsiębiorcom z branży budowlanej.
  • Bieżące doradztwo klientom z branży nieruchomościowej w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości.
  • Reprezentowanie klientów z branży obrotu sprzętem elektronicznym przed organami podatkowymi w toku postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych, a następnie przed sądami w toku sporów sądowo-administracyjnych oraz w toku związanych sporów przed sądami powszechnymi.