Zaznacz stronę

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

28 września 2022 | Aktualności, Wiedza

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.

Dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse

O ochronie znaków towarowych w Metaverse mówi się od dłuższego czasu, lecz dopiero ostatnie miesiące pokazały, w jaki sposób brandy mogą być obecne w wirtualnym świecie oraz co powinny zrobić, aby skutecznie zabezpieczyć swoje prawa przed naruszeniami.

Chociaż świat wirtualny wydaje się nowym i wręcz idyllicznym miejscem, wbrew pozorom, nawet w Metaverse dochodzi do naruszeń praw na znaki towarowe.

Przekonał się o tym producent luksusowej marki Hermès, który zdecydował się podjąć kroki prawne wobec artysty Masona Rothschilda, twórcy NFT (non-fungible tokens – niewymienialnych tokenów) „MetaBirkin”. Zarzucono mu, że jego cyfrowa wersja słynnych torebek Birkin w formie NFT narusza prawa domu mody Hermès.

Nie można więc wykluczać, że przypadki naruszeń znaków, nie tylko marek z segmentu Premium, będą rosły proporcjonalnie do liczby użytkowników nowej platformy.

Metaverse i marki Premium – kto zabezpiecza prawa swojego brandu

W celu zabezpieczenia swoich praw właściciele marek, w każdej praktycznie branży, coraz częściej dokonują zgłoszeń znaków dla towarów i usług związanych z NFT i Metaverse.

W ciągu ostatnich miesięcy do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office „EUIPO”) wpłynęły zgłoszenia m.in. od właścicieli takich marek jak:

 • Yves Saint Laurent,
 • Coco Chanel,
 • Pizza Hut,
 • Valentino,
 • Master Card,
 • Maserati,
 • Volkswagen.

Co ciekawe, znaczną grupę podmiotów starających się o ochronę w świecie cyfrowym stanowią również kluby i federacje piłkarskie, takie jak:

 • Manchester City,
 • Paris Saint-Germain,
 • West Ham United,
 • Liverpool,
 • The Football Association Premier League Limited.

Jak chronić swoją markę w wirtualnym świecie

Podstawową kwestią jest weryfikacja posiadanych znaków towarowych pod kątem dalszego wykorzystania w Metaverse.

Ponieważ ochrona raz zarejestrowanych znaków nie może być następnie rozszerzona o dodatkowe klasy towarów i usług, konieczne jest dokonanie nowych zgłoszeń.

Obecnie takich zgłoszeń dokonuje się najczęściej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO.

W ostatnim czasie również do Urzędu Patentowego RP wpłynęły zgłoszenia znaków do ochrony towarów i usług w świecie wirtualnym. W tym przypadku wnioskodawcą był Louis Vuitton Malletier.

Czy ochrona marek w Metaverse opłaca się tylko dużym graczom

Jeśli komuś wydaje się, że zgłoszeń dokonują jedynie wielkie marki jest w błędzie.

Z naszej analizy wynika, że gros zgłaszających to właściciele również mniej znanych i nie tak popularnych marek, którzy zawczasu podejmują odpowiednie działania w celu ochrony swoich praw.

W związku z licznymi zgłoszeniami obecnie EUIPO pracuje nad wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych w kontekście korzystania z nich w ramach NFT i w Metaverse.

Jest więc zatem bardzo prawdopodobne, że również Urząd Patentowy RP będzie w swojej praktyce kierować się wspomnianymi wytycznymi.

Dzisiaj wiemy już z całą pewnością, że brak odpowiedniej aktualizacji zgłoszeń znaków wraz z dostosowaniem wykazu towarów i usług do działania w Metaverse może skutkować poważnym ograniczeniem ich ochrony.

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie zabezpieczyć swoją markę na wejście do świata Metaverse? Zapraszam do kontaktu.

Tomasz Szambelan

Najnowsza Wiedza

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zapraszamy do kontaktu: