Zaznacz stronę
Www New Partners Pl

Wizja Firmy prawniczej i koncepcja biznesu doradczego Piotra Kochańskiego

Kochański & Partners to spójna, konsekwentnie i efektywnie budowana koncepcja firmy doradczej Piotra Kochańskiego. Prawnika, przedsiębiorcy i menadżera. Ale także uważnego obserwatora trendów i niestrudzonego promotora prawniczych talentów, którym przewodzi od prawie 37 lat – od ukończenia studiów, kiedy jeszcze jako aplikant adwokacki rozpoczął budowanie firm prawniczych.

Konsekwentnie realizowana wizja biznesowa

Przez nieomal dekadę, w latach dziewięćdziesiątych, Piotr Kochański pracował z najlepszymi amerykańskimi kancelariami jako Partner z Polski, w której zmieniał się system gospodarczy i dochodziło do eksperymentów na skalę międzynarodową. Amerykańskie firmy prawnicze korzystając z koniunktury wprowadzały wtedy swoich coraz bardziej globalnych klientów do Europy Centralnej i na inne wschodzące wówczas rynki. Piotr uczestniczył w tej ekspansji ucząc się i zdobywając doświadczenie. Poznawał liderów zmian, nawiązywał relacje i wyciągał wnioski. Na tej podstawie zbudował swój własny, unikalny know- how, a poznawszy anglosaską kulturę pracy jest w stanie stale doskonalić najlepsze praktyki i procesy.

Jego wykład pt. „Technology Transfer, Model from West to East”, który przygotował jako Visiting Scholar na zaproszenie Wydziału Prawa na George Washington University, kiedy w latach 1993-1996 mieszkał w Waszyngtonie D.C. i pracował z Hogan & Hartson ukończyło 22 studentów. Ich prace podsumowujące wspólne analizy stanowią materialny dowód na to, jak dynamicznie zmieniało się wtedy widzenie i rozumienie coraz bardziej multi-kulturowego świata.

Piotr wrócił z głową pełną konkretnych planów na zbudowanie nowej jakości na polskim rynku prawniczym. Ambitnej, nowoczesnej firmy doradczej, w której doradztwo prawne jest trzonem jej usług – pniem, z którego wyrastają nowe dziedziny i specjalizacje, do których firma się adaptuje, i które rozwija.

Stworzył Firmę opartą na bliskich mu wartościach – kulturze dzielenia się wiedzą, potrzebie rozwoju osobistego i czerpania z angażowania się w przedsięwzięcia zespołów. Kulturze bliskiej, partnerskiej współpracy, budowania, i korzystania z efektów synergii.

Od zawsze zafascynowany galopującymi w XXI wieku – komputeryzacją i informatyzacją – planował, projektował, inwestował i testował, jak wykorzystywać te doświadczenia i wiedzę, by kreować i stosować najnowocześniejsze technologie, które w jego przekonaniu miały pomóc w zarządzaniu biznesem. W tym zakresie zaprojektował i, nieprzerwanie inwestując, stale rozwija rozwiązania informatyczne, które obecnie stanowią podstawę kompleksowego systemu zarządzania w Kochański & Partners.

Piotr zawsze starał się przyciągać i promować najlepszych na rynku specjalistów, zapewniać im ciągły rozwój, powierzać coraz bardziej ambitne i wymagające projekty oraz inspirować do stawania się prawdziwymi liderami.

Firma prawnicza oparta na partnerstwie, rozwoju i współpracy

Wizją przewodnią Piotra była od zawsze idea podziału odpowiedzialności i kompetencji, w ramach modelu biznesowego „turkusowej organizacji” – opartej na partnerstwie, zaufaniu, odpowiedzialności i współpracy, wynikających ze stale doskonalonej świadomości wspólnych potrzeb, kosztów i wzajemnych interesów.

Zgodnie z tą ideą doświadczeni, świadomi swoich umiejętności i możliwości poznawczych, lojalni, możliwie jak najlepiej przygotowani ludzie, zdolni do samodzielnej pracy z ich najczęściej także wyrafinowanymi klientami, w wymagających specjalnej wiedzy i umiejętności dziedzinach praktyk doradczych i w wybranych sektorach gospodarki, zjednoczeni we własnej, sprawiedliwie dzielącej przychody i zyski strukturze korporacyjnej mogą tworzyć unikalną wartość dodaną.

W ogromnym skrócie. W przedsiębiorstwie turkusowym, na bazie stosowanych szczegółowych, opracowanych przez lata procedur, w konsekwencji pieczołowicie analizowanych procesów i indywidualnej i grupowej świadomości uczestniczących w nich osób oraz dokładnie opisanej, precyzyjnej, ale przyjmowanej dobrowolnie odpowiedzialności system działa jak dynamiczna, dobrze naoliwiona i sterowana maszyna, która podąża wyłącznie do przodu. Takie przedsiębiorstwo nie traci czasu na manowcach, na które wprowadzają firmy ci, którzy działają w oparciu o stare wzorce i tradycyjne systemy podporządkowania służbowego, czyli po prostu wszelkich dominacji instytucji lub osób” – wyjaśnia Piotr Kochański.

Naturalną konsekwencją i efektem takiego budowania organizacji była decyzja o rozszerzeniu grona Partnerów Kancelarii. 7 września Spółka komandytowa Kochański i Partnerzy przyjęła do grona komandytariuszy 13 nowych wspólników.

Podpisanie

13 nowych Partnerów na nowe, wymagające czasy

Większość z nich to czołowi Partnerzy, specjaliści kierujący głównymi praktykami sektorowymi i prawnymi.

Jest także kilku, którzy nie mają przygotowania prawniczego, ale ich umiejętności, wiedza i doświadczenie mają kluczowe znaczenie w codziennym zarządzaniu firmą.

Ta grupa to trzon zespołu kancelarii – znając spółkę od podszewki, rozumieją jej procesy i potrzeby, umożliwiają niezakłócone, trwałe i rentowne funkcjonowanie. Dla przykładu w rozszerzeniu osobowym spółki uczestniczy m.in. szefowa zarządu wykonawczego, dyrektor wykonawcza, która jednocześnie jest dyrektorem finansowym kancelarii. Takie rozszerzenie składu osobowego współwłaścicieli umożliwia trwałą, rentowną i stale rozwijającą się, dobrze zarządzaną współpracę prawników i konsultantów firmy, w jej multidyscyplinarnych zespołach” – podkreśla Piotr Kochański.

Partnerzy: Monika Wojciechowska, Dyrektor Wykonawcza (Chief Executive Officer / CEO) i jednocześnie Dyrektor Finansowa (Chief Financial Officer / CFO), Michał Walczak Dyrektor IT (Chief Technology Officer) i Bartosz Pawłowski, Dyrektor Strategii i Rozwoju Biznesu (Business Strategy & Development Director) biorą udział w codziennym zarządzaniu. Nadzorują i kontrolują finanse, rozwój strategii praktyk i biznesu, technologii informatycznych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej kancelarii oraz innych sfer.

W Kochański & Partners wierzymy, że to bezprecedensowe, zdecydowane rozszerzenie Spółki spowoduje, że w krótkim czasie gruntownie udoskonalimy Firmę, jej organizację i możliwości. I znacząco podniesiemy jej realną ocenę w grupie konkurujących z nami instytucji doradczych. Zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strategia na dziś, filozofia na jutro

Dziś Kochański & Partners jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Z sukcesem konkurujemy z najlepszymi, międzynarodowymi firmami prawniczymi i doradczymi. Jesteśmy wymieniani jako lider w wielu obszarach prawa.

Jednym z filarów przewagi konkurencyjnej jest stosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu firmą doradczą.

Piotr Kochański od początku stawiał na budowanie najlepszych, najczęściej własnych rozwiązań informatycznych. I właśnie taka autorska, najnowocześniejsza platforma typu ERP jest fundamentem systemu, na którym postawiona jest spółka Kochański & Partners.

Lider technologiczny i kreator nowoczesnych rozwiązań dla biznesu

Autorem rozwiązania jest Piotr Kochański. Platforma powstawała przez ostatnie 10 lat. W procesie jej rozwoju uczestniczyli najwyżej kwalifikowani polscy programiści, ale w tworzenie aktualnych wersji swój wkład wniosło także wielu pracowników Kochański & Partners.

Obecnie Monika Wojciechowska, to obok Piotra Kochańskiego, Project Manager i współarchitekt platformy IRAAPORT – nowoczesnego systemu klasy Enterprise Resource Planning, do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

IRAAPORT to innowacyjna, wielomodułowa platforma, która scala wszystkie procesy biznesowe, na każdym poziomie organizacji.

Umożliwia bezpieczny i szybki dostęp do informacji o prowadzonych projektach, analizy ich stanu zaawansowania, kosztów i rentowności. Pozwala na bezpieczną, zautomatyzowaną – loginowo-hasłową komunikację z klientami, a nawet na tzw. „elektroniczny billing” klientów i konsultacje on-line z prawnikami. Jednocześnie to zawansowany system zarządzania relacjami, czyli nowoczesny CRM i narzędzie do cyfrowego zarządzania obiegiem dokumentów. I wiele, wiele więcej – ze wszystkich urządzeń i z dowolnego miejsca na świecie.

Jesteśmy gotowi do skoku w prawniczy e-commerce. Nie tylko jako kancelaria prawna, korzystająca z technologii, ale jako ambitna firma doradcza oraz twórca nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla biznesu, jako realny kreator innowacji.”– podsumowuje Piotr Kochański.


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl