Zaznacz stronę

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

Piotr Kochański
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz George Washington University – Teaching Visiting Scholar. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Sądowych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Dystryktu Kolumbii w Stanach Zjednoczonych. Biegle włada językiem angielskim, zna francuski i rosyjski. Uznawany za eksperta w dziedzinie Sporów Gospodarczych i Arbitrażu Inwestycyjnego oraz w dziedzinie Transferu Technologii i Ochrony Własności Przemysłowej, a także w zakresie Nauk Przyrodniczych (Life Sciences).

Współzałożyciel kilku znanych polskich, pionierskich firm prawniczych, a w tym pierwszej krakowskiej, prywatnej kancelarii, która wyspecjalizowała się w obsłudze powstających w końcu lat osiemdziesiątych przedsiębiorstw prywatnych i pierwszych  w Polsce inwestorów zagranicznych – obecnie  prowadzona jest pod nazwą SPCG. W 1990 roku mecenas Kochański sprowadził z Waszyngtonu D.C. do Polski trzecią w kolejności kancelarię amerykańską Hogan & Hartson, którą jako polski Partner rozwijał i współprowadził do lutego 1996 roku. Następnie podjął pracę w White & Case z Nowego Yorku, gdzie jako Członek Zarządu Polskiego oddziału tej firmy, stworzył jeden z pierwszych zespołów prawników i ekspertów zajmujących się zupełnie nową wówczas dziedziną własności intelektualnej i przemysłowej, a także kierował praktykami Własności Intelektualnej i Transferu Technologii oraz Spraw Sądowych i Arbitrażu Gospodarczego.

Mecenas Piotr Kochański, oprócz tego, że zarządzał rozwojem nowych na rynku polskim prywatnych firm prawniczych, prowadził także głośne, często bezprecedensowe sprawy i projekty w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, transferu technologii oraz istotne projekty legislacyjne dla polskiej transformacji ustrojowej w latach 90-tych. Ponadto prowadził pierwsze projekty inwestycyjne w sferze prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i doradzał w zakresie dużych przedsięwzięć gospodarczych, polegających na organizacji i finansowaniu spółek i projektów. Piotr Kochański prowadził często wielojurysdykcyjne procesy sądowe i arbitrażowe.

Piotr Kochański w styczniu 1999 roku założył i z powodzeniem rozwinął jedną z największych polskich Firm Prawniczych tj. Kochański & Partners Spółka Komandytowa. Kochański & Partners dzisiaj zatrudnia niemal 100 prawników i ponad 60 osobowy personel w działach wspierających praktykę prawniczą. Kochański & Partners funkcjonuje jako korporacja prawnicza w biurach w Warszawie i Krakowie obsługując najpoważniejsze transakcje i projekty Klientów polskich i zagranicznych, specjalizując się w dziesięciu sektorach gospodarki. Kochański & Partners to kancelaria nowoczesna, zorganizowana profesjonalnie i z rozmachem, korzystająca z wzorców stosowanych przez renomowane światowe firmy prawnicze. W roku 2018 (oraz 2016) otrzymała wyróżnienie jako „Firma Prawnicza Nr 1” w Polsce od dziennika Warsaw Business Journal. Środowisko prawnicze wyróżnia Kochański & Partners za nowatorskie podejście do promocji zawodowej prawników, za rzetelność i pewność obsługi, ale najbardziej, za stały rozwój przejawiający się w osiąganiu wysokich, konkurencyjnych poziomów sprzedaży usług prawniczych oraz w wysokiej rentowności wyników finansowych. Ponadto adwokat Piotr Kochański jest również współzałożycielem innych spółek działających w branżach doradczych i finansowych.

W roku 2018 Piotr Kochański otrzymał tytuł „Prawnika 30-lecia” przyznany przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych oraz Dziennik Rzeczpospolita. Wyróżnienie to stanowi szczególną formę uhonorowania osiągnięć wybitnych prawników, którzy po 1989 r. mieli istotny wkład w budowę rynku usług prawniczych, zakładali lub współtworzyli kancelarie, a równocześnie swoją pracą naukową, społeczną lub na rzecz instytucji Państwa przyczynili się do rozwoju prawodawstwa, polskiej gospodarki i zasad rynkowych.

Prowadząc i rozwijając jedną z największych spółek prawniczych w Polsce, Kochański & Partners, mecenas Kochański reprezentuje wiodące, a często kluczowe z punktu widzenia światowej gospodarki firmy działające na polskim rynku, w tym oddziały największych międzynarodowych korporacji.

Języki: polski, angielski, francuski, rosyjski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie oraz The Washington DC Bar w Stanach Zjednoczonych.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 1985), George Washington University – Teaching Visiting Scholar (1993–1995), Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe z zakresu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Sądowych, 2008).

Rekomendacje: Piotr Kochański jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej przez Chambers Europe, Global Law Experts, Legal 500 EMEA oraz PLC Which Lawyer, a także wielokrotnie wyróżniany w rankingu Managing Intellectual Property jako „Patent star – Poland”.