Zaznacz stronę

Infrastruktura i Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach związanych z realizacją inwestycji. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Usługi

Prawo Budowlane

Doradzamy Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania od organów administracji wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc. Przeprowadzamy badania zgodności z prawem zakończonych już procesów inwestycyjnych.

czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Działając na rzecz wykonawców, pomagamy rozpoznać i właściwie zinterpretować SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Kontrolujemy działania zamawiających publicznych pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych wskazując wykonawcom dostępne środki ochrony prawnej.

czytaj więcej

 

Spory

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów mogących wynikać pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Pomagamy wykonawcom identyfikować i zgłaszać inwestorowi lub Inżynierowi Kontraktu roszczenia o dodatkowy koszt oraz przedłużenie czasu na ukończenie umowy, a inwestorowi dokonać oceny zgłoszonych mu przez wykonawcę roszczeń.

czytaj więcej

Umowy

Opracowujemy i negocjujemy pełen zakres umów dotyczących realizacji inwestycji. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu umów o roboty budowlane (także opartych na warunkach ogólnych FIDIC), umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych czy umów o dostawę.

czytaj więcej

 

Doświadczenie

BÖGL a KRÝSL (Max Bögl Group)

Kompleksowe doradztwo na rzecz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów na terenie Polski, Czech, Słowacji i Niemiec w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z budową odcinka C autostrady A2, m.in. przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakłady Usługowe “Południe”

Doradztwo dotyczące projektu „pod klucz”. Budowa miejskiego zakładu przetwarzania odpadów w Przemyślu, zgodnie z regulacjami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Mota-Engil Central Europe

Reprezentowanie portugalskiego konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę podziemnych parkingów w największych miastach Polski – Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Były to pierwsze w Polsce projekty realizowane w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Nasi liderzy

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 734 189 743
w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 660 765 914
j.kozikowski@kochanski.pl

Aktualności