Zaznacz stronę

Japan Desk

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku polskim i japońskim. Współpracujemy z czołowymi japońskimi firmami prawniczymi zapewniając naszym klientom najwyższą jakość usług.

Dlaczego właśnie Polska?

 • Kapitał ludzki: wysoko wykwalifikowana i młoda kadra pracownicza (26,5 mln mieszkańców w wieku poniżej 55 lat).
 • Duży rynek wewnętrzny (6. co do wielkości kraj w UE pod względem powierzchni i liczby ludności).
 • Rozbudowane zaplecze naukowo-badawcze (1,32 mln studentów; 335 tys. absolwentów rocznie).
 • Szybko rozwijająca się infrastruktura (4. miejsce pod względem długości sieć dróg w Europie).
 • Otoczenie przyjazne dla biznesu (1. miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności dla zakładania działalności gospodarczej).
 • Atrakcyjne zachęty dla inwestorów (do 15 lat bez podatku CIT).

Japońskie przedsiębiorstwa w Polsce

Japonia, będąca trzecią największą światową gospodarką, należy do jednych z najważniejszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Obecnie w kraju działa około 300 japońskich firm zatrudniających niemal 40 000 pracowników. Blisko jedna trzecia z nich to przedsiębiorstwa produkcyjne, przy czym większość zlokalizowana jest w województwach dolnośląskim i mazowieckim.

Od 2020 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu wsparła realizację 66 japońskich inwestycji o łącznej wartości 2,5 mld euro, przyczyniając się do stworzenia ponad 17 tys. miejsc pracy. Zdecydowana większość japońskich projektów w Polsce to przedsięwzięcia motoryzacyjne (30 z 66). Jednak firmy japońskie reprezentują również inne branże – od produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi przemysłowych, poprzez artykuły spożywcze i konsumpcyjne, po usługi dla biznesu

W ostatnich latach, dzięki dynamicznemu wzrostowi ekonomicznemu i nasileniu się procesów globalizacyjnych, również polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na ekspansję na rynku japońskim.

Kochański & Partners: Asian Desk

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku polskim i japońskim. Współpracujemy z czołowymi japońskimi firmami prawniczymi zapewniając naszym klientom najwyższą jakość usług.

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Shokokai (Polsko-Japońskiej Izby Handlu i Przemysłu), skupiającego prawie 100 członków – największych firm japońskich działających w Polsce. Organizacja ma na celu budowanie korzystnych stosunków gospodarczych i handlowych między polskimi i japońskimi podmiotami, wymianę doświadczeń i informacji oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Nasz dedykowany zespól specjalistów, dzięki dogłębnemu zrozumieniu japońskiej kultury biznesowej i uwarunkowań rynku oraz znajomości języka, wspiera japońskich przedsiębiorców na każdym etapie działalności oferując rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Jak możemy pomóc?

Działamy w kluczowych sektorach gospodarki, w których działają japońskie przedsiębiorstwa:

 • motoryzacyjnym,
 • technologicznym,
 • energetycznym,
 • spożywczym,
 • lotniczym i kolejowym,przemysłu maszynowego,
 • badawczo-rozwojowym,
 • centr usług wspólnych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie m.in. w obszarze:

 • realizacji inwestycji typu greenfield brownfield,
 • obsługi transakcji,
 • pełnozakresowej bieżącej obsługi prawnej i doradztwa biznesowego,
 • doradztwa w sprawach pracowniczych i podatkowych
 • oceny możliwości skorzystania z zachęt podatkowych, w tym ulgi IP Box oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R,
 • pozyskiwania dotacji państwowych.

Wybrane doświadczenia

 1. Japoński międzynarodowy producent urządzeń klimatyzacyjnych
  Obsługa prawna w związku z transgranicznym połączeniem z polską grupą kapitałową oraz jej późniejszą reorganizacją korporacyjną.
 1. Japoński zakład produkcyjny w Polsce
  Obsługa prawna obejmująca m.in. doradztwo w zakresie ogólnego prawa spółek, pomocy publicznej, kwestii kadrowych, w tym spraw z zakresu prawa imigracyjnego, a także zapewnienie zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
 1. Japońskie międzynarodowe przedsiębiorstwo budowlane
  Kompleksowa obsługa prawna obejmująca bieżące wsparcie w zakresie prawa spółek, prawa budowlanego oraz zasobów ludzkich, jak również zapewnienie zgodności z RODO.
 1. Polsko-japoński start-up technologiczny
  Obsługa prawna obejmująca utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w Polsce, wsparcie związane z zabezpieczeniem praw własności przemysłowej, analizę dotyczącą możliwości skorzystania przez spółkę z zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, takich jak IP Box oraz ulga na działalność B + R.
 1. Japońska firma IT
  Obsługa prawna związana z prawem imigracyjnym, w szczególności w zakresie ubiegania się o zezwolenie na pobyt japońskiego pracownika oddelegowanego do polskiego biura.
 1. Japońska sieć restauracji
  Kompleksowa obsługa prawna związana z wejściem na polski rynek, obejmująca utworzenie spółki w Polsce, opracowanie struktury jej działalności, sprawy kadrowe, np. związane z zezwoleniami na pobyt i pracę.
 1. Japońska regionalna grupa energetyczna
  Doradztwo w zakresie prawnych aspektów rynku mocy w Polsce.
 1. Międzynarodowy bank japoński
  Doradztwo w zakresie: obowiązków informacyjnych wynikających z wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do umów pożyczki papierów wartościowych; dostosowania umów kredytowych do zmian regulacji dotyczących stopy procentowej LIBOR; dostosowania dokumentacji dotyczącej zawieranych i przeprowadzanych terminowych transakcji walutowych oraz transakcji walutowych typu swap do wymogów rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR).
 1. Międzynarodowy bank japoński
  Wsparcie regulacyjne w przeniesieniu działalności banku do chmury obliczeniowej (Cloud-computing).
 1. Japońska agencja handlu międzynarodowego
  Przygotowanie raportu na temat polskiego prawa spółek, mającego na celu ułatwienie działania japońskim menedżerom w Polsce, przedstawianie corocznych aktualizacji dokumentów informacyjnych dla inwestorów japońskich, w zakresie m.in. polskiego prawa spółek, prawa podatkowego, programów wsparcia publicznego, w tym specjalnych stref ekonomicznych/ Polskiej Strefy Inwestycji, regulacji dotyczących kapitału zagranicznego w Polsce itp.
 1. Japońskie międzynarodowe przedsiębiorstwo technologiczne
  Doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), w szczególności kwestii podrabiania produktów.
 1. Japońska międzynarodowa firma farmaceutyczna
  Obsługa prawna w zakresie własności intelektualnej, w tym w sprawie związanej z dodatkowym prawem ochronnym (SPC), tj. prawem własności intelektualnej przedłużającym ważność ochrony z patentu.
 1. Japoński producent produktów spożywczych
  Obsługa prawna w zakresie własności intelektualnej, w tym w sprawie związanej z dodatkowym prawem ochronnym (SPC), tj. prawem własności intelektualnej przedłużającym ważność ochrony z patentu.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Partner, Szef Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego, Head of Chinese Business Desk

+48 539 100 184

a.ryzkowska@kochanski.pl

Aktualności