Zaznacz stronę

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

27 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Fake newsy w czasach Covid-19 i wojny w Ukrainie

Wolny rynek, który wprowadził szereg ulepszających życie aplikacji webowych, stron internetowych i innych rozwiązań, doprowadził do rozprzestrzeniania się niezliczonej i niekontrolowanej ilości fake newsów. To zaś w czasie wojny w Ukrainie i kryzysu informacyjnego związanego z pandemią Covid-19 oraz przy braku systemów pozwalających zidentyfikować fałszywe informacje rodzi i może rodzić dalsze fatalne skutki ekonomiczne, polityczne czy społeczne.

Nadzór czy cenzura – jak daleko sięga wolność słowa

Przez długi czas zafascynowanie mediami społecznościowymi oraz bezwarunkowa wolność zamieszczania w Internecie wszelkich treści nie rodziła potrzeby jakiejkolwiek kontroli. Dlatego nadzór nad informacją internetową budzi negatywne konotacje. Pierwszą myślą, która w powyższym kontekście przychodzi do głowy internautom, jest naruszenie wolności słowa oraz cenzura.

I słusznie – wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest dobrem konstytucyjnym, na którym zbudowane jest współczesne społeczeństwo i jako takie powinno rodzić szczególną wrażliwość.

Jednak wydaje się, że w czasach, w których fałszywa informacja staje się orężem wojennym lub sposobem na wzniecenie niepokoju społecznego, potrzebne będą instrumenty nie tyle cenzurujące treści, co je kategoryzujące. Oraz jednoznacznie wskazujące z czym ma do czynienia użytkownik Internetu.

Kodeks do walki z fake newsami Unii Europejskiej

Jednym z takich instrumentów jest nowy kodeks postępowania z zakresu dezinformacji, skierowany do podmiotów, których działalność gospodarcza opiera się na dystrybucji informacji.

Nowy kodeks nie jest typowym źródłem prawa unijnego.  Mimo tego narzuca on na największe światowe media, takie jak Google, Meta, Microsoft czy TikTok, odpowiedzialność za jakość dostarczanych konsumentom informacji.

  • Do jakich konkretnie działań zobowiązani są sygnatariusze niniejszego kodeksu?
  • Jaki charakter ma ten akt prawny?
  • Co się stanie gdy podmioty odpowiedzialne nie będą stosować się do poleceń nowego kodeksu?

Na te i inne pytania odpowiedzą

Mateusz Ostrowski, Partner

Bartłomiej Galos, Młodszy Prawnik

Źródło: Rzeczpospolita
Data: 21 lipca 2022

Chcesz wiedzieć więcej o wyzwaniach prawnych, jakie wynikają z rozwoju technologii? Pobierz pierwszy na polskim rynku raport o Metaverse.

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Bartłomiej Galos

Bartłomiej Galos

Prawnik / Postępowania Sądowe i Media

+48 22 326 9600

b.galos@kochanski.pl