Zaznacz stronę

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

Mateusz Ostrowski
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Mateusz Ostrowski jest adwokatem, partnerem w kancelarii Kochański & Partners, w której kieruje praktyką rozwiązywania sporów sądowych oraz, ze względu na swoje doświadczenie, wspiera również praktykę compliance & investigation.

Do jego głównych specjalizacji zaliczają się sprawy cywilne, karne oraz postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Mateusz posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z szeroko rozumianego obszaru mediów i technologii. W przypadku sporów technologicznych doskonale rozumie perspektywę zarówno dostawcy usług, jak i zamawiającego. Doradza też w sprawach spornych z zakresu własności intelektualnej.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się tematyka commercial fraud, w tym coraz popularniejsze zagadnienie związane z egzekucją z instrumentów finansowych, m.in. FinTechów oraz walut rozproszonych.

Mateusz doradza i uczestniczy w sporach korporacyjnych, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz odpowiedzialność członków organów spółek. Ponadto wspiera merytorycznie sprawy, które dotyczą czynów nieuczciwej konkurencji, działania na szkodę spółek, wykorzystania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, w tym przestępstw giełdowych lub nadużyć na rynku.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa (Magister Prawa, 2009).
Uniwersytet Jagielloński, Prawo Karne, Skarbowe i Gospodarcze (Studia podyplomowe 2018).
SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego (Studia podyplomowe 2019).

Rekomendacje: Mateusz Ostrowski jest prawnikiem rekomendowanym w Dziedzinie Rozwiązywania Sporów oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez ranking Legal 500 EMEA 2020.

  • Reprezentacja i doradztwo zagranicznego inwestora w wielowątkowym sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi w spółce notowanej w alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi.
  • Reprezentacja wiodącego międzynarodowego projektanta i producenta komputerów specjalistycznego przeznaczenia w wielowątkowym sporze z mniejszościowymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem wątku karnego i karnoskarbowego w zakresie szkód spółki w obrocie gospodarczym, oraz w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za wyrządzone szkody.
  • Doradztwo w opracowaniu strategii dla pokrzywdzonej spółki z branży spożywczej w zakresie niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznych rozmiarów.
  • Reprezentacja i doradztwo członka zarządu globalnego producenta sprzętu telemetrycznego w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w procedurach przetargowych oraz wątków postępowań karnych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo i reprezentacja udziałowca w sporze korporacyjnym związanym z wyprowadzaniem majątku w postaci umów dystrybucyjnych i licencyjnych w branży sportowej.
  • Prowadzenie szeregu spraw w imieniu Ringier Axel Springer Polska związanych z ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych.
  • Reprezentowanie redaktorów naczelnych dzienników i czasopism w sprawach o nakazanie publikacji sprostowania.
  • Opracowanie strategii i reprezentacja na etapie przedsądowym w zakresie rozliczeń spółki.
  • Opracowanie strategii oraz reprezentacja spółek z branży energetycznej w postępowaniach sądowych związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz sprzedażą jednostek AAU w ramach przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych.