Zaznacz stronę

Przegląd sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Maj 2024

6 maja 2024 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Podważanie WIBOR to uderzenie w gospodarkę. Ekspert mówi dlaczego

WIBOR ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej i integralności rynku. Całkowita wartość instrumentów i umów finansowych opartych na WIBOR może być większa niż produkt narodowy brutto Polski — ostrzega Tomasz Leśko, radca prawny w Kancelarii Kochański & Partners. I wskazuje, jaki wpływ na gospodarkę może mieć podważenie tego wskaźnika.

Źródło: Business Insider

Sąd Najwyższy o kredytach „frankowych”. Rozstrzygnięcia po myśli kredytobiorców

Po ponad trzech latach oczekiwania doczekaliśmy się tzw. dużej uchwały frankowej Sądu Najwyższego. Rozstrzygnięcia nie są zaskakujące i w dużej mierze potwierdzają linię orzeczniczą, która ukształtowała się w sądach.

„Sąd Najwyższy odpowiadając na postawione pytanie w zakresie terminu przedawnienia roszczeń banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu powiązał rozpoczęcie biegu tego terminu od zdarzenia zakwestionowania względem banku związania postanowieniami umowy. Wynika z tego, że rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może rozpocząć się przed tym jak konsument zakwestionuje ważność postanowień umowy kredytu, czego ostatecznym skutkiem będzie upadek całej umowy kredytu” – wskazuje Piotr Szymański, radca prawny, counsel w praktyce Sporów Instytucji Finansowych kancelarii Kochański & Partners.

Źródło: Bankier.pl

Komunikat ZBP do Uchwały SN w sprawie III CZP 25/22 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – stanowisko Związku Banków Polskich

Uchwała, zgodnie z oświadczeniem 9 sędziów Izby Cywilnej SN powołanych przed 2017 r.,  podjęta została w niekonstytucyjnym składzie i nie realizuje swojej podstawowej funkcji ustrojowej, zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa sądów. Istnieją zatem poważne wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego. Tym samym rodzą się pytania o moc i skuteczność niniejszej Uchwały.

Źródło: Związek Banków Polskich

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku: Marne prawo, żadna sprawiedliwość, upadła moralność

Prawo zaczęło manipulacyjnie służyć interesowi wąskiej grupy – ocenia Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Przyznaje, że w sprawie frankowej banki miały zbyt dogmatyczne podejście. I ujawnia, że po odejściu z mBanku nie wybiera się na emeryturę.

Źródło: Rzeczpospolita

Przepisy o wakacjach kredytowych czekają na podpis prezydenta

Przepisy przedłużające wakacje kredytowe na 2024 r. wciąż czekają na podpis prezydenta. Będą one obowiązywać od 1 czerwca. Z zawieszenia rat skorzystają osoby z kredytami do 1,2 mln zł, których miesięczna rata wynosi minimum 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Źródło: Prawo.pl

Kryptowaluty a tradycyjna bankowość. Nadchodzi rewolucja KNF. Co się zmieni?

Jeszcze w tym roku rynek kryptowalut ma zostać uregulowany. Oznacza to, że nadzór nad transakcjami w wirtualnych walutach takich jak bitcoin przejmie KNF. A na rynek, który budzi zainteresowanie wielu inwestorów, wejdą tradycyjne banki. Jak innowacyjne technologie zmienią rynek?

Źródło: Bankier.pl

Banki pod presją fintechów

Ekspansja fintechów nie pozostaje bez wpływy na działalność banków, ich przychody i politykę ryzyka. Funkcjonowanie nowych graczy jest wyzwaniem, ale przynosi także efekty pozytywne dla sektora bankowego.

Źródło: Forsal.pl

Banki szykują się na rewolucję AI

Sztuczna inteligencja powoli zmienia sposób działania banków i instytucji finansowych. Pomaga im zredukować ciężar biurokracji, ale także podejmować szybsze decyzje oraz utrzymywać efektywny kontakt z klientami. A będzie jeszcze lepiej. W perspektywie czeka kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA.

Źródło: Obserwatorfinansowy.pl

Parlament Europejski przyjmuje korzystne stanowisko dla systemu IPS polskiego sektora banków spółdzielczych

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego tej kadencji w końcu kwietnia 2024 r., europosłowie przyjęli stanowisko PE w pierwszym czytaniu, które będzie stanowiło podstawę do rozmów z Radą w negocjacjach podczas trilogu.

Źródło: Bank.pl

Co przeszkadza bankom spółdzielczym? Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim, wiceprezesem zarządu SGB-Banku S.A.

Banki lokalne mają bardzo dobrą wiedzę o swoich klientach. W związku z tym wytyczne nadzoru, dotyczące postępowania z klientem, nie powinny być takie same dla dużych banków, których pracownicy bardzo często nie widzieli bezpośrednio obsługiwanych klientów, jak i dla banków spółdzielczych, które z natury rzeczy są blisko klienta, szczególnie rolnika i przedsiębiorcy rolnego.

Źródło: Bank.pl

Raport BANKI 2023 – raport o sytuacji sektora bankowego

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, trzydziestym pierwszym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Źródło: Związek Banków Polskich

Badanie Mastercard: coraz więcej osób przedkłada wydatki na przeżycia nad zakup dóbr materialnych

Mastercard przygotował badanie, w którym analizował podejście Polaków do wydatków na doświadczenia i pasje, zestawiając je z wynikami charakteryzującymi inne nacje. Jak zaznacza organizacja, w ostatnich latach coraz więcej osób przedkłada wydatki na przeżycia, takie jak uczestniczenie w wydarzeniach sportowych, koncertach czy spektaklach, nad zakup dóbr materialnych. Trend ten nazywany jest „ekonomią doświadczeń”.

Źródło” Cashless.pl

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: