Zaznacz stronę

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Listopad 2022

9 listopada 2022 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Nowa Rekomendacja A

19 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Tym samym zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r.

Postanowienia Rekomendacji A to zbiór dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez Rekomendację obszarze.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Ustawa antylichwiarska z podpisem prezydenta

Według autorów przepisów ustawa ta ma służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Zmiany m.in. uzależniają udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadzają konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Źródło: Money.pl

Oświadczenie Urzędu KNF ws. postulatów deweloperów dotyczących badania zdolności kredytowej

Postulaty deweloperów ws. poluzowania ostrożnościowej polityki są nieuzasadnione; jeśli kierują się realną troską o dostępność mieszkań dla młodych Polaków, mogą dostosować własną politykę marżową – wynika z opublikowanego we wtorek oświadczenia Urzędu KNF.

Źródło: Bankier.pl

Zdolność kredytowa szoruje po dnie – w każdym banku jest mniejsza niż przed miesiącem

Chociaż w październiku stopy procentowe nie uległy zmianie, zdolność kredytowa i tak nadal się kurczy. Z analizy Bankier.pl wynika, że rodzina dysponująca dochodem 13 tys. zł miesięcznie mogła liczyć na kwotę finansowania niższą średnio o 16 tys. zł niż we wrześniu.

Źródło: Bankier.pl

Banki przynoszą straty. Dlaczego i jak długo to potrwa?

Polskie banki zanotowały w III kw. największe straty od lat. Powodem są rezerwy na wakacje kredytowe, spory i ugody z frankowiczami. Kolejne kwartały będą lepsze, choć sektor obawia się, że w roku wyborczym politycy znów będą chcieli go docisnąć.

Źródło: Polityka

Ponad milion klientów na wakacjach kredytowych

Nie wszyscy uprawnieni kredytobiorcy skorzystali do tej pory z ulgi w spłacie raty. Dla banków to dobra informacja, ale sytuacja może się zmienić wraz ze wzrostem kosztów kredytu.

Z analiz BIK wynika, że o ustawowe zawieszenie spłat kredytów hipotecznych wnioskowały w większości osoby młode, w wieku 25–34 lat (65,9 proc. ze wszystkich uprawnionych w tym wieku), najczęściej z województw mazowieckiego (57,5 proc. uprawnionych w tym regionie) i dolnośląskiego (55,2 proc.) oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (62,4 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita

Słabnie potencjał rozwoju banków

Ze względu na hamowanie gospodarki, wzrost stóp procentowych i rosnące ryzyko spłaty kredytów agencja Moody’s obniżyła perspektywę polskiego sektora.

„Zmieniliśmy naszą perspektywę dla polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną. Zbliżony do zera wzrost gospodarczy w 2023 r., znaczny wzrost kosztów finansowania zewnętrznego i wysoka inflacja ograniczą możliwości rozwoju polskich banków” – podaje Moody’s Investors Service w środowym komunikacie.

Źródło: Parkiet

Upadły zabezpieczenia przeciw Getin Noble Bank

Wydanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu wobec Getin Noble Bank przymusowej restrukturyzacji spowoduje umorzenie zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu obowiązku zapłaty raty kredytu.

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Październik 2022

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: