Zaznacz stronę

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Listopad 2022

9 listopada 2022 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Nowa Rekomendacja A

19 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Tym samym zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r.

Postanowienia Rekomendacji A to zbiór dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez Rekomendację obszarze.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Ustawa antylichwiarska z podpisem prezydenta

Według autorów przepisów ustawa ta ma służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Zmiany m.in. uzależniają udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadzają konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Źródło: Money.pl

Oświadczenie Urzędu KNF ws. postulatów deweloperów dotyczących badania zdolności kredytowej

Postulaty deweloperów ws. poluzowania ostrożnościowej polityki są nieuzasadnione; jeśli kierują się realną troską o dostępność mieszkań dla młodych Polaków, mogą dostosować własną politykę marżową – wynika z opublikowanego we wtorek oświadczenia Urzędu KNF.

Źródło: Bankier.pl

Zdolność kredytowa szoruje po dnie – w każdym banku jest mniejsza niż przed miesiącem

Chociaż w październiku stopy procentowe nie uległy zmianie, zdolność kredytowa i tak nadal się kurczy. Z analizy Bankier.pl wynika, że rodzina dysponująca dochodem 13 tys. zł miesięcznie mogła liczyć na kwotę finansowania niższą średnio o 16 tys. zł niż we wrześniu.

Źródło: Bankier.pl

Banki przynoszą straty. Dlaczego i jak długo to potrwa?

Polskie banki zanotowały w III kw. największe straty od lat. Powodem są rezerwy na wakacje kredytowe, spory i ugody z frankowiczami. Kolejne kwartały będą lepsze, choć sektor obawia się, że w roku wyborczym politycy znów będą chcieli go docisnąć.

Źródło: Polityka

Ponad milion klientów na wakacjach kredytowych

Nie wszyscy uprawnieni kredytobiorcy skorzystali do tej pory z ulgi w spłacie raty. Dla banków to dobra informacja, ale sytuacja może się zmienić wraz ze wzrostem kosztów kredytu.

Z analiz BIK wynika, że o ustawowe zawieszenie spłat kredytów hipotecznych wnioskowały w większości osoby młode, w wieku 25–34 lat (65,9 proc. ze wszystkich uprawnionych w tym wieku), najczęściej z województw mazowieckiego (57,5 proc. uprawnionych w tym regionie) i dolnośląskiego (55,2 proc.) oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (62,4 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita

Słabnie potencjał rozwoju banków

Ze względu na hamowanie gospodarki, wzrost stóp procentowych i rosnące ryzyko spłaty kredytów agencja Moody’s obniżyła perspektywę polskiego sektora.

„Zmieniliśmy naszą perspektywę dla polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną. Zbliżony do zera wzrost gospodarczy w 2023 r., znaczny wzrost kosztów finansowania zewnętrznego i wysoka inflacja ograniczą możliwości rozwoju polskich banków” – podaje Moody’s Investors Service w środowym komunikacie.

Źródło: Parkiet

Upadły zabezpieczenia przeciw Getin Noble Bank

Wydanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu wobec Getin Noble Bank przymusowej restrukturyzacji spowoduje umorzenie zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu obowiązku zapłaty raty kredytu.

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Październik 2022

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu: