Zaznacz stronę

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Grudzień 2022

7 grudnia 2022 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Pałys, Szymański: WIBOR nieważny? Za wcześnie, by tak stwierdzić

Koszty zaangażowania kredytobiorcy w spór są niskie w stosunku do potencjalnych korzyści. Rzadko kto widzi, że w sytuacji przegranej konsekwencje finansowe mogą być znacznie bardziej poważne.

W mediach pojawiły się liczne komentarze dotyczące wydanego przez katowicki Sąd Okręgowy postanowienia o zabezpieczeniu powództwa przeciwko bankowi. Zdecydował on, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża banku, z pominięciem wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Wbrew wielu pojawiającym się opiniom Sąd Okręgowy w Katowicach nie unieważnił jednak umowy kredytu oraz wskaźnika WIBOR.

Źródło: Rzeczpospolita

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

1 grudnia Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej (SInF), która wdraża do polskich przepisów unijne regulacje z dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To piąta nowelizacja przepisów UE (stąd potoczna nazwa 5AMLD – gdzie AMLD to anti-money laundering directive), która wpłynie na polskie prawodawstwo.

Źródło: Cashless.pl

Projekt wsparcia dla dużych firm. BGK udzieli poręczeń i gwarancji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, oraz niektórych innych ustaw. Wśród rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów jest objęcie regulacjami poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach utworzonych lub działających w BGK funduszy. Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego stanu prawnego w odniesieniu do działalności poręczeniowo-gwarancyjnej Banku.

Źródło: Polskie Radio

Wyrok Trybunału w sprawach połączonych C-37/20

Wyrokiem z 22 listopada 2022 r., Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE unieważniła przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przewidujące udostępnianie informacji o rzeczywistych beneficjentach podmiotów o charakterze korporacyjnym utworzonych na terytorium Unii.

Źródło: Związek Banków Polskich

TSUE zbada polskie przepisy o split paymencie. Wyrok może być niekorzystny dla polskiego fiskusa

Trybunał Sprawiedliwości UE sprawdzi, czy metoda podzielonej płatności nie uprzywilejowuje w Polsce fiskusa względem innych wierzycieli upadłej spółki. Chodzi o przepisy, które zabraniają naczelnikowi urzędu skarbowego przekazania środków z rachunku VAT do masy upadłości. Eksperci spodziewają się porażki skarbówki i uważają, że przepisy trzeba zmienić.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Szef BFG: Łączna kwota składek banków w 2023 na BFG może być niższa niż 1,7 mld zł

W 2023 roku banki nie będą musiały płacić składki na fundusz gwarancyjny. Będą obciążone tylko składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji, ale niższą niż w 2022 roku (1,69 mld zł).

Źródło: Bankier.pl

Rezerwy na kredyty frankowe wzrosły średnio już do 42 proc.

Ze względu na rosnącą liczbę pozwów i ugód z tzw. frankowiczami banki muszą dokonywać dużych odpisów na ewentualne pokrycie strat. W IV kwartale rezerwy znowu muszą wzrosnąć.

Źródło: Parkiet

Biuro Informacji Kredytowej: Hipoteki spłacają się coraz gorzej

Spadająca na łeb na szyję sprzedaż kredytów hipotecznych to niejedyne zmartwienie bankowców. Zobowiązania zaciągnięte na ten cel spłacają się coraz gorzej, mimo możliwości skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”.

Niekorzystny trend zaczął się już w maju i z miesiąca na miesiąc nabiera tempa – ostrzega Biuro Informacji Kredytowej. Miesięczny odczyt Indeksu jakości portfela kredytów mieszkaniowych w październiku 2022 r. wyniósł 1,13 proc. To, co niepokoi to jego zmiana w niebezpiecznym kierunku. W

ostatnich 12 miesiącach (od października 2021 r. do października 2022 r.) pogorszyła się jakość portfela, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,58 p.p.).

Źródło: Interia

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Listopad 2022

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu: