Zaznacz stronę

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

Wojciech Wrochna, LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej,w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE, oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych.

Wojciech Wrochna pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, prawem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej (kontrakt różnicowy, rynek mocy).

Ponadto jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Języki: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Członkostwo: European Litigation Lawyers’ Association (Luxemburg); Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa 2003, Studia Doktoranckie na kierunku Prawo ukończone w 2014); Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu (Francja), Dyplom ze specjalnością z prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego; Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki w Luksemburgu LL.M. in European Litigation (studia podyplomowe).

 • Wsparcie merytoryczne Rządu RP w opracowaniu uzasadnienia dla możliwości wyłączenia dużego projektu inwestycyjnego w branży energetycznej ze stosowanie prawa zamówień publicznych.
 • Wsparcie dużej spółki działającej w sektorze gazu w kwestiach zamówieniowych oraz struktury kontraktowej w związku z finansowaniem zewnętrznym w wysokości 500 mln Euro.
 • Wielokrotna reprezentacja Rządu RP oraz podmiotów indywidualnych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących zobowiązań wynikających z prawa UE (prawo pomocy publicznej, prawo konkurencji, swobody rynku wewnętrznego).
 • Prowadzenie postępowań przed Komisją Europejską w przedmiocie notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE.
 • Negocjacje umów na zakup gazu oraz na zakup gazu LNG.
 • Renegocjacje szeregu umów w ramach struktury kontraktowej związanych z realizacją jednej z największych inwestycji w sektorze gazu.
 • Praca nad utworzeniem struktury kontraktowej dla jednej z największych polskich inwestycji energetycznych.
 • Wsparcie operatora przesyłowego w negocjacji umowy operatorskiej.
 • Wparcie jednej z największych polskich spółek energetycznych w rozszerzeniu działalności na rynek gazu. Przeprowadzenie niezbędnych postępowań przed Prezesem URE oraz opracowanie struktury kontraktowej.
 • Wsparcie procesu notyfikacji pomocy publicznej dla jednego z największych projektów inwestycyjnych w sektorze telekomunikacyjnym.
 • Udział w pracach nad stworzeniem dedykowanego systemu wsparcia dla jednej z kluczowych inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym RP.
 • Negocjacje umów w zakresie badań środowiskowych w związku z realizacją projektów infrastrukturalnych.
 • Udział w pracach rządowych jako ekspert w zakresie ustaw dotyczących wydobywania węglowodorów, oraz specustaw w zakresie inwestycji terminalu LNG oraz inwestycji w elektrownię jądrową.