Zaznacz stronę

Aleksandra Pinkas

Młodszy Prawnik

Aleksandra Pinkas
telefon:
+48 22 326 96 28
biuro:
Warszawa

Aleksandra specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów energetycznych, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, wodoru i biometanu.

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji m.in.: projektów fotowoltaicznych (w tym agroPV) i projektów morskich farm wiatrowych oraz doradztwa podmiotom z branży bateryjnej i odpadowej. Prowadziła badania due diligence projektów OZE. Uczestniczyła w zespole ds. ESG, wspierając przedsiębiorstwa zobowiązane w przygotowaniu do raportowania i prowadząc szkolenia w zakresie dostosowania do standardów zrównoważonego rozwoju.

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym i kontraktowym i prowadzeniu procesów transakcyjnych obejmujących realizację zrównoważonych inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii. Pracuje także przy innowacyjnych projektach w zakresie wodoru i biometanu. Wspiera polskich i zagranicznych klientów w konstruowaniu umów oraz negocjacjach związanych z rynkiem energii. Z sukcesami rozwija zainteresowania w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej, łącząc aktywność zawodową z pracą naukową i współpracą z energetycznymi organizacjami eksperckimi.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w praktyce prawa energetycznego.

Języki: polski, angielski, niemiecki

Edukacja: Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Magister Prawa, 2021 r.), gdzie aktualnie przygotowuje pracę doktorską.

Członkostwo: Współpracuje z Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych.

Publikacje: współautorka opracowania diagnostycznego do Strategii Energetycznej Dolnego Śląska, przygotowanego w ramach Zespołu badawczego ds. Transformacji Energetycznej i Zielonego Ładu WPAE UWr (2020), współautorka raportu eksperckiego Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych pn. „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce” (2020 r.) i kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w zakresie prawa ochrony klimatu i prawa energetycznego.