Zaznacz stronę

Jan Janukowicz

Młodszy Prawnik

Jan Janukowicz
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jan specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz korelacjach występujących pomiędzy prawem podatkowym a nowymi technologami, w szczególności technologią blockchain. Na co dzień wspiera zespół podatkowy przy bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów z branży IT i sektora finansowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskiej kancelarii prawnej pracując przy projektach z zakresu inwestycji w nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przy postępowaniach administracyjnych.

Swoją codzienną pracę łączy z zainteresowaniami naukowymi, ze wskazaniem na szeroko pojęte prawo finansowe, w szczególności opodatkowanie spółek oraz implementację nowych technologii do różnych sektorów prawno-gospodarczych. Jest również współautorem publikacji naukowych oraz uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Języki: polski, angielski, francuski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (Aplikant adwokacki)

Edukacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Magister Prawa, 2023 r.), Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines Université Paris-Saclay, (Erasmus 2021 r.). Stypendysta Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2020 r./2021 r. Laureat nagrody pierwszego stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę z prawa podatkowego. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Copernican Digital Forum za wystąpienie Tokenizacja akcji oparta o system blockchain – „czy polskie prawo handlowe jest na to gotowe?”

Publikacje / książki / wywiady: Udokumentowanie dokonania darowizny jako warunek zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, Prawne aspekty głosowania korespondencyjnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki