Zaznacz stronę

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

21 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 44,8 mln m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 779 placówek medycznych, 1371 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 690 przedszkoli.

Dla Ukrainy odbudowa jest jednocześnie szansą na odejście od nieefektywnych postsowieckich konstrukcji oraz wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych technologii i know how w zakresie Infratech & ESG.

(Od) Budowa (Nowej) Ukrainy

15 lipca br. w programie UkrAlina na kanale Super Expressu na YouTube Markiyan Malskyy rozmawiał z Aliną Makarchuk o obecnej sytuacji wojennej na Ukrainie, nadziejach Ukraińców i tamtejszych przedsiębiorców, a także o przyszłości kraju i jego gospodarki po zakończeniu wojny.

Alina i Markiyan mówili o szczegółach przyszłej odbudowy Ukrainy. Pomimo trwającej wojny odbywa się już wiele przetargów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu odbudowy i pomocy.

„Tym, co nas napędza i dodaje nam otuchy, jest myśl o przyszłej odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny” – mówi Markiyan i dodaje “Teraz jest oczywiście nieco za wcześnie, by mówić o rzeczywistej odbudowie Ukrainy, jednak to już najwyższy czas, by brać udział w przetargach, realizować etapy planowania i uzyskiwania pozwoleń związanych z przyszłą odbudową, planować współpracę z ukraińskimi wykonawcami, jednocześnie stale poszukując nowych możliwości”.

Markiyan mówił także o potrzebie przyjrzenia się niektórym zagadnieniom z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, takim jak immunitet państwa oraz jego odpowiedzialność. Jego zdaniem nadszedł czas na nowy porządek prawny, podobnie jak miało to miejsce po dwóch ostatnich wojnach światowych.

Jak działamy

Aktywnie obserwujemy tendencje w zakresie przyszłej odbudowy Ukrainy, gdyż Polska będzie bez wątpienia stanowiła centrum działań z tym związanych.

Wspieramy klientów w planowaniu przyszłej odnowy kraju naszego sąsiada. Śledzimy zamówienia publiczne i plany, pomagamy w znajdowaniu partnerów oraz tworzeniu platform służących faktycznej odbudowie Ukrainy.

Angażujemy się również w sprowadzanie ukraińskich przedsiębiorstw na rynek polski, pomagamy im rozpocząć tu działalność oraz wejść na pozostałe rynki europejskie, nabywać w Polsce aktywa, a także pozyskiwać finansowanie na potrzeby dalszego rozwoju.

Obejrzyj nagranie wywiadu tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Markiyan Malskyy

Najnowsza Wiedza

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl