Zaznacz stronę

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

Dr hab. Markiyan Malskyy
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Markiyan jest partnerem w praktyce sporów międzynarodowych. Pełni też funkcje szefa Ukrainian desk i konsula honorowego Austrii we Lwowie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w dziale arbitrażu międzynarodowego kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Paryżu. Przez 15 lat pracował w renomowanej ukraińskiej kancelarii prawnej Arzinger, gdzie na stanowisku partnera kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz nadzorował oddział firmy w Ukrainie Zachodniej. W 2016 r. uzyskał exequatur jako konsul honorowy Republiki Austrii we Lwowie. W 2019 r. Markiyan został powołany przez Prezydenta Ukrainy na stanowisko gubernatora obwodu lwowskiego, a po zrealizowaniu celów związanych z pełnieniem tej funkcji powrócił do praktyki prawniczej i akademickiej.

Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, wynikających z umów, sporów z zakresu sprzedaży/ świadczenia usług, nieruchomości i budownictwa oraz powstałych po realizacji transakcji fuzji i przejęć. Brał udział w rozstrzyganiu ponad 300 sporów, w tym na podstawie regulaminów ICSID, ICC, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC, FAI, VCCA i ICAC (Kijów). Pod jego nadzorem z dużymi sukcesami zrealizowano szereg transakcji, głównie w zakresie produkcji, relokacji produkcji, nieruchomości, infrastruktury, IT/BPO, zamówień rządowych, przetargów publicznych, rolnictwa, energetyki oraz w innych sektorach.

Markiyan jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Języki: polski, angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski.

Wykształcenie: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (doktor habilitowany, 2020 r.; doktor, 2012 r.); Światowy Instytut Handlu, Berno, Szwajcaria, magister prawa międzynarodowego i ekonomii (MILE), summa cum laude; Uniwersytet Sztokholmski, LL.M. w zakresie prawa międzynarodowego arbitrażu handlowego; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, magister międzynarodowych stosunków gospodarczych, magister prawa, summa cum laude

Rekomendacje: Chambers Global 2013–2019, 2021-2022: rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów; Chambers Europe 2013–2019, 2021: rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów; Wyróżniony przez Benchmark Litigation Europe 2020 jako Litigation Star; Rekomendowany przez Best Lawyers 2019-2022 w dziedzinie arbitrażu i mediacji, prawa spółek, arbitrażu międzynarodowego, sporów sądowych, prawa fuzji i przejęć oraz prawa nieruchomości; Rekomendowany przez Best Lawyers 2021-2022 w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego; The Legal 500 EMEA 2013–2018: rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów; Best Lawyers 2013–2019: wyróżniony jako czołowy specjalista w dziedzinie arbitrażu międzynarodowego w Ukrainie, rekomendowany w dziedzinie prawa spółek oraz fuzji i przejęć, a także rozwiązywania sporów; The International Who’s Who of Construction Lawyers 2014: wyróżniony jako jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie prawa nieruchomości; The International Who’s Who of Commercial Arbitration 2014, 2015: wyróżniony jako jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie arbitrażu handlowego; Ukraińska Izba Adwokacka: Adwokat Roku 2018, nominacja w kategorii arbitrażu międzynarodowego; Ukraińskie kancelarie prawne. Przewodnik dla klientów zagranicznych (2018 r.): wyróżniony jako jeden z 5 liderów arbitrażu międzynarodowego; Ukraińskie kancelarie prawne. Przewodnik dla klientów zagranicznych (2012–2018 r.): wyróżniony jako jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie arbitrażu międzynarodowego, transportu i infrastruktury, rolnictwa oraz handlu międzynarodowego; Client’s Choice 2012-2018 (ranking organizowany przez „Yurydychna Gazeta”): uznany za jednego ze 100 najlepszych prawników w Ukrainie, notowany w kategorii sporów sądowych i arbitrażu międzynarodowego; Legal Award 2014: Prawnik Roku w kategorii arbitrażu międzynarodowego.