Zaznacz stronę

Monika Wojciechowska

Chief Financial Officer

Monika Wojciechowska
telefon:
+48 22 326 9671
biuro:
Warszawa

Monika jest odpowiedzialna za współtworzenie i wdrażanie naszej strategii biznesu, w tym za plany i metody rozwoju praktyk. Zarządza Polityką Finansową i Cash Flow, współtworzy i zatwierdza plany inwestycyjne, w tym koncepcje rozwoju praktyk korzystając z danych pochodzących z naszego, zautomatyzowanego systemu informacji zarządczych i kontrolingu. Kieruje pracami rozbudowanego i wyspecjalizowanego Działu Finansowo-Księgowego.

Specjalizuje się w kompleksowych analizach ekonomiczno-finansowych i sprzedażowych. Na co dzień analizuje politykę kosztową stale kontrolując przepływy pieniężne. Opracowuje i dostosowuje budżety Praktyk, zatwierdza i kontroluje ich modele biznesowe dbając o realizację budżetów Praktyk i budżetu Firmy ściśle współpracując z Partnerem Zarządzającym i Partnerami – liderami Praktyk.

Zarządzając Monika korzysta z IRAAPORT (Internet Remote Actions and Paper Observance Registrar Technology) – naszego autorskiego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) do zarządzania firmą prawniczą. Monika jest jednym z architektów systemu IRAAPORT, którego rozwiązania kreuje oraz optymalizuje i rozwija.

Mając, dzięki IRAAPORT, pełen dostęp do informacji o kosztach oraz stanie i rentowności projektów, szybkiego i bezpiecznego obiegu dokumentów, jak i raportów osiąganych wyników w czasie rzeczywistym, Monika efektywne zarządza dużymi, wieloetapowymi transakcjami i projektami.

Pracę łączy z zainteresowaniami, którymi są zarządzanie projektami, efektywność w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching terapeutyczny.

Języki: polski, angielski

Edukacja: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mgr, 2011), Samodzielny Księgowy (2011), Główny Księgowy (2016)