Zaznacz stronę

Karol Połosak

Adwokat, Partner

Karol Połosak
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Adwokat z ponad 10-letnią praktyką, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego.

Zajmuje się doradztwem na rzecz klientów zagranicznych i krajowych w zakresie:

•  połączeń, podziałów, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek;
•  postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (w szczególności od strony wierzycieli);
•  transakcji fuzji i przejęć;
•  badania prawnego spółek na zlecenie kupujących lub sprzedających;
•  tworzenia wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych;
•  bieżących obowiązków podmiotów gospodarczych; oraz
•  kontraktów handlowych.

Do jego obszarów specjalizacji należy obsługa klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego dotyczącego dłużników w Polsce.

Wspiera organizacje pozarządowe i fundacje w procesie ich postawania oraz we wszystkich kwestiach korporacyjnych związanych z ich działalnością.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów z różnych sektorów, w tym w szczególności farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, nieruchomościowego oraz mediów.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Administracji, specjalizacja: Administracja Publiczna, 2011), Uczelnia Łazarskiego (Magister Prawa, specjalizacja: Prawo Cywilne, 2013). Praktyki w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów (2011).