Zaznacz stronę

Karol Połosak

Adwokat, Partner

Karol Połosak
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Adwokat z ponad 10-letnią praktyką, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego.

Zajmuje się doradztwem na rzecz klientów zagranicznych i krajowych w zakresie:

•  połączeń, podziałów, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek;
•  postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (w szczególności od strony wierzycieli);
•  transakcji fuzji i przejęć;
•  badania prawnego spółek na zlecenie kupujących lub sprzedających;
•  tworzenia wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych;
•  bieżących obowiązków podmiotów gospodarczych; oraz
•  kontraktów handlowych.

Do jego obszarów specjalizacji należy obsługa klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego dotyczącego dłużników w Polsce.

Wspiera organizacje pozarządowe i fundacje w procesie ich postawania oraz we wszystkich kwestiach korporacyjnych związanych z ich działalnością.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów z różnych sektorów, w tym w szczególności farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, nieruchomościowego oraz mediów.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Administracji, specjalizacja: Administracja Publiczna, 2011), Uczelnia Łazarskiego (Magister Prawa, specjalizacja: Prawo Cywilne, 2013). Praktyki w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów (2011).

  • Plastipak Packaging. Doradztwo w zakresie transakcji transgranicznego nabycia przedsiębiorstwa APPLE Group obejmującego zakłady produkcyjne i powierzchnie magazynowe opakowań z tworzyw sztucznych, zlokalizowane w największych państwach europejskich (w tym w Polsce). Doradztwo obejmowało w szczególności przeprowadzenie badania duediligence pod względem korporacyjnym, podatkowym i ochrony środowiska; doradztwo w procesie podejmowania decyzji dotyczącej nabycia, sporządzanie dokumentacji transakcyjnej oraz potransakcyjna obsługa prawna.
  • Obsługa prawna grupy IKEA i Ikea Industry Poland w zakresie inwestycji typu greenfield w Polsce, w tym realizacji największego projektu prowadzonego przez grupę IKEA w Polsce – budowy zakładu produkcyjnego w Orli oraz rozbudowy zakładu produkcyjnego w Lubawie. Pomoc prawna w zakresie transakcji połączenia dwóch spółek produkcyjnych, tj. Swedspan Poland iSwedwood Poland z Grupą Ikea Industry.
  • Doradztwo na rzecz prywatnego funduszu inwestycyjnego Griffin Group w zakresie transakcji nabycia kompleksów biurowych Philips House i Batory Building.
  • GGE Group. Pomoc prawna w związku z transakcją nabycia kilku elektrowni w Polsce.
  • Pomoc prawna przy tworzeniu sieci restauracji Burger King w Polsce oraz bieżące doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych.
  • Pomoc prawna w procesie likwidacji Chrysler Polska sp. z o.o.
  • NewCold. Pomoc prawna na rzecz globalnego dostawcy usług z zakresu logistyki dostaw mrożonek w kontekście tworzenia centrum logistyki i dystrybucji mrożonek w łódzkiej specjalnej strefie Ekonomicznej.
  • Ringier Axel Springer Pomoc prawna w realizacji projektów inwestycyjnych z branży medialnej, w tym w szczególności w zakresie transakcji obejmującej projekty nabycia spółek mediowych/wybranych stron internetowych. Reprezentacja w procesie negocjacji i zawierania umów. Bieżące doradztwo korporacyjne.
  • Tata Global Beverages (poprzednia nazwa: Tetley). Obsługa prawna brytyjskiej spółki w sprawach korporacyjnych i handlowych, jak również w zakresie transakcji przejęć polskich spółek i finansowania projektów.
  • Samsung. Doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych.