Zaznacz stronę

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

Anna Gwiazda
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowuje wewnątrzkorporacyjne dokumenty dotyczące zatrudnienia, doradza w zakresie kontraktów menedżerskich, opiniuje i tworzy systemy wynagrodzeń i premiowania.

Nabyła doświadczenie w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizacje kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw i związane z tym transfery pracowników.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 1999).

  • Doradztwo na rzecz spółki z obszaru nowych technologii w projekcie obejmującym outsourcing pracowników oraz restrukturyzację zatrudnienia; w ramach projektu przygotowanie rekomendacji co do proponowanej strategii wdrożenia projektu, z uwzględnieniem oceny ryzyka z punktu widzenia kwestii prawno-pracowniczych i podatkowych, opracowanie umów dotyczących transferu pracowników oraz umowy SLA.
  • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu systemu premiowania dla międzynarodowej sieci handlowej.
  • Kompleksowe doradztwo dla międzynarodowej sieci handlowej wchodzącej na rynek polski, w tym wsparcie w opracowaniu struktury zatrudnienia, wyborze form zatrudnienia, systemów premiowania i motywowania pracowników, przejęciu grup pracowników od innego pracodawcy.
  • Doradztwo w projekcie obejmującym przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę; przygotowanie raportu z uwzględnieniem analizy ryzyka z punktu widzenia kwestii prawno-pracowniczych.
  • Kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa pracy dla grupy spółek działających w ramach międzynarodowej grupy medialnej, w tym udział w projektach restrukturyzacji zatrudnienia, optymalizacji kosztów zatrudnienia, tworzenie wewnętrznej dokumentacji pracowniczej, programów premiowania.
  • Kompleksowe doradztwo prawne dla spółki z branży usługowej, reprezentacja pracodawcy w sporach pracowniczych, negocjacje ze związkami zawodowymi, doradztwo w zakresie transferu pracowników.
  • Bieżąca pomoc prawna dla międzynarodowej spółki z branży przemysłowej; doradztwo w zakresie reorganizacji zatrudnienia, delegowania pracowników do pracy za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych.