Zaznacz stronę
Kochanski Polski Baltic Pipe Pol

Byliśmy doradcą strategicznego projektu energetycznego Baltic Pipe

Baltic Pipe to pierwszy w historii gazociąg podmorski łączący Polskę z europejskim systemem energetycznym. Oficjalne otwarcie i symboliczne uruchomienie inwestycji nastąpiło 27 września br.

To pierwszy projekt zrealizowany na tak dużą skalę w polskich obszarach Morza Bałtyckiego.

Nowy europejski gazociąg

Baltic Pipe ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – tworzy nowy europejski korytarz dostaw gazu.

Gazociąg umożliwia transport surowca z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach.

Równocześnie Baltic Pipe pozwala na przesył gazu z Polski do Danii. Inwestycja realizowana jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System we współpracy z operatorem duńskim – Energinet.

Filar bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy

Projekt polegał na budowie gazociągu podmorskiego łączącego Polskę i Danię. Jego celem było zapewnienie stabilnych dostaw gazu z szelfu norweskiego, po wypowiedzeniu przez Polskę kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Rosji.

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie transportować do 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz do 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Umożliwi zwiększenie dostępności gazu na polskim rynku oraz utrzymanie konkurencyjnych cen ze względu na zdywersyfikowanie źródeł dostaw tego surowca.

Gazociąg przechodzi przez terytorium Polski, Szwecji i Danii, a jego realizacja oparta była o reżimy prawne kilku państw. Projekt wymagał skomplikowanych analiz środowiska regulacyjnego dotyczącego realizacji projektów infrastrukturalnych w obszarach morskich, w tym rozwiązania problemów wynikających z krzyżowania się już istniejącej infrastruktury podmorskiej z nową. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do jego pomyślnego ukończenia” – mówi dr Jacek Kozikowski, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura.

Bezprecedensowe przedsięwzięcie i innowacyjna inwestycja

Byliśmy doradcą i partnerem tego strategicznego projektu energetycznego.

Projekt był unikatowy i nowatorski pod wieloma względami. Innowacyjność tego przedsięwzięcia polegała w znacznej mierze na tym, że był realizowany wspólnie przez polskiego i duńskiego operatora, przy czym to polska spółka, tj. Gaz-System, została operatorem gazociągu również poza terytorium RP, tj. na odcinkach duńskim i szwedzkim. Innowacyjne było również przeprowadzenie procedury tzw. Cross-Border Cost Allocation (CBCA). Polski operator systemu przesyłowego częściowo sfinansował budowę tłoczni gazu w Danii, rozliczając ją w swojej przyszłej taryfie, co wymagało skoordynowanych decyzji po stronie polskiego Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz jego duńskiego odpowiednika (FORSYNINGSTILSYNET). To zdecydowanie bezprecedensowe przedsięwzięcie na europejskim rynku gazowym, znacząco zmieniające kierunki dostaw gazu z wschodniego na zachodni” – dodaje Wojciech Wrochna, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny.

Zakres naszych prac obejmował m.in. analizy regulacyjne dotyczące krzyżowania gazociągów podmorskich, w szczególności w zakresie prawa międzynarodowego, tj. Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Przygotowaliśmy projekt umowy o realizację procesu inwestycyjnego (tzw. Construction Agreement) i reprezentowaliśmy Gaz-System w negocjacjach tej umowy z Energinet.

Ponadto, nasz zespół energetyczno-inwestycyjny odpowiadał za przygotowanie projektu założeń do umowy o sprężanie gazu (tzw. Pressure Service Agreement, PSA), proces negocjacyjny i model kontraktowania usług.

Transformacja energetyczna jest niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją dziś nie tylko przed Polską, ale przed całą Europą. Ale jest to bardzo złożony proces, który będzie wymagał współpracy wielu multidysyplinarnych zespołów o bardzo różnorodnych kompetencjach prawniczych i menadżerskich. I mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że w Kochański & Partners mamy właśnie taki zespół i takie kompetencje. Dlatego energetyka jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej. A udział w strategicznych inwestycjach z tego sektora, takich jak Baltic Pipe pozwala nam zaprezentować nasz unikalny know-how, praktyczne doświadczenie oraz umiejętności zarządzania złożonym, międzynarodowymi projektami i skutecznego poszukiwania finansowania dla takich przedsięwzięć. Dzisiaj jesteśmy jednym z liderów sektora infrastrukturalno-energetycznego z apetytem na kolejne tego rodzaju projekty i potencjałem bardzo dynamicznego rozwoju”- mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

W projekcie doradzali: Wojciech Wrochna, Jacek Kozikowski, Aleksander Galos, Michał Będkowski-KoziołMilena Kazanowska-Kędzierska.

 


Przeczytaj więcej w wywiadzie Wojciecha Wrochny i dr Jacka Kozikowskiego dla Rzeczpospolitej.


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe, Szef Praktyki German Desk

+48 883 323 477

m.bedkowski-koziol@kochanski.pl