Zaznacz stronę

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe, Szef Praktyki German Desk

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego.

Posiada doświadczenie jako doradca m.in. w takich branżach jak energetyka, transport kolejowy, usługi finansowe, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, nieruchomości i media. Uczestniczył także w postępowaniach przed krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską, a także sądami krajowymi i unijnymi. Brał również udział w przygotowywaniu projektów legislacyjnych. Od 1999 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.) oraz Komentarza do ustawy Prawo energetyczne et al. (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, C.H. Beck, Warszawa 2020). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także Zespołu Nauk Prawnych Instytutu De Republica.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Magister Prawa, 1998), European Integration Law, Technische Universität Dresden, Niemcy (Studia podyplomowe, Legum Magister (LL.M.), 2000), Technische Universität Dresden (Dr iur., 2004).

  • FCA Poland S.A. (Grupa Fiat Chrysler Automobiles) Przygotowanie projektów umów stanowiących podstawę funkcjonowania na terenie Polski sieci sprzedaży pojazdów, części zamiennych oraz usług serwisowych marek Fiat, Fiat Professional, JEEP, Alfa Romeo, Lancia i Abarth.
  • Klient z branży spożywczej / suplementy diety Doradztwo w postępowaniu przed UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zakończonym wydaniem decyzji zobowiązującej i odstąpieniem od nałożenia kary na przedsiębiorcę.
  • Reckitt Benckiser Production Poland Doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
  • Plastwil Doradztwo prawne w zakresie unijnych regulacji dotyczących Technicznych Specyfilkacji Interoperacyjności (TSI) związku z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego przez PKP PLK.
  • Redefine Global Doradztwo prawne w związku ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przez Komisją Europejską.
  • Biuro Informacji Kredytowej Doradztwo prawne w zakresie tworzenia regulaminów świadczenia usług i reorganizacją stron internetowych w związku ze zmianą oferty BIK kierowanej do konsumentów.
  • Infracapital / Prudential Group Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentacja przed UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym związanym z przejęciem kontroli nad Duon Dystrybucja S.A.