Zaznacz stronę

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

14 marca 2022 | Aktualności, Wiedza

Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa weszła w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2022, poz. 583), tj. 12 marca 2022 r. i obowiązuje z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Ustawa określa m. in. szczególne zasady legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski. Określone w Ustawie zasady dotyczące obywateli Ukrainy mają także zastosowanie do ich małżonków, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa określa dodatkowo szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Polski oraz zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy. Precyzuje także kwestie związane z przyznaniem obywatelom Ukrainy świadczeń, regulacje dotyczące kształcenia dzieci i uczniów oraz szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium RP.

Pobierz alert tutaj.

 

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl