Zaznacz stronę

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech

Jan Ziomek
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jan jest ekspertem od nowych technologii i innowacji, szczególnie w obszarze FinTech oraz prawa rynku finansowego. Łączy technologiczny know-how z wiedzą o legislacji i praktycznymi rozwiązaniami w tym sektorze.

Doradza podmiotom krajowym i zagranicznym w zakresie usług płatniczych, crowdfundingu inwestycyjnego, wykorzystania technologii DLT/Blockchain oraz chmury obliczeniowej.

Specjalizuje się w obszarach MiCA, DORA, transakcjach kryptowalutowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

Zanim do nas dołączył kierował Zespołem Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Tworzył i współtworzył rozwiązania prawne dla branży bankowej oraz pomosty legislacyjne umożliwiające wdrażanie innowacji w sektorze bankowym i finansowym, w tym w obszarze rynków kapitałowych.

Wcześniej w Zespole Prawno-Legislacyjnym Związku Banków Polskich przewodniczył m.in. grupie zajmującej się standardami raportowania podatkowego FATCA/CRS.

Prowadzi szkolenia z zakresu technologii i innowacji oraz występuje w roli eksperta podczas największych wydarzeń branżowych w Polsce, Europie i Azji.

Wykształcenie: Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Języki: Angielski

Członkostwa: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie