Zaznacz stronę

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

14 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie.

Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Co istotne, może się okazać, że w wyniku przyjęcia uchwały krajobrazowej budynek oraz jego otoczenie zostaną pozbawione wszelkich (lub większości) urządzeń reklamowych, a ponieważ niejednokrotnie umowy najmu zawierają postanowienia nadające najemcom uprawnienia do eksponowania własnych szyldów lub urządzeń reklamowych na elewacji budynku lub w jego otoczeniu, może się to wiązać z koniecznością aneksowania umów, ich renegocjacji, a w niektórych wypadkach nawet ich rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektowania treści uchwały krajobrazowej wynajmujący zapewnili sobie odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów – czy to przez składanie uwag do projektów, czy też poprzez czynny udział w konsultacjach z gminą.

Należy zwrócić uwagę, że sam proces uchwalania uchwały krajobrazowej – jak przyznają sami samorządowcy – nie należy do najłatwiejszych, gdyż stanowi procedurę wieloetapową i wymagającą licznych konsultacji, analiz oraz odpowiedniego dostosowania ram prawnych do uzyskanych wyników.

Niewątpliwie, każda uchwała krajobrazowa niesie ze sobą ryzyko nadmiernej ingerencji w równowagę rynkową pomiędzy konkurującymi między sobą wynajmującymi. Regulacje mogą narzucać konieczność dostosowania reklam w sposób nieodpowiadający charakterystyce i funkcji budynku lub okazać się na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że w zasadzie niemożliwe do zastosowania.

Jak możemy pomóc przy tych utrudnieniach?

  • Analizujemy postanowienia projektów oraz już obowiązujących uchwał krajobrazowych
  • Składamy pisemne uwagi do projektów uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy z samorządami w celu najpełniejszego przedstawienia i zabezpieczenia interesów klientów
  • Analizujemy umowy najmu / dzierżawy / inne uprawniające do korzystania z powierzchni w obiektach handlowych pod kątem ryzyk, jakie wiążą się z przyjęciem uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy odpowiednie porozumienia / aneksy do umów – zwłaszcza dotyczące zwolnień z czynszu i obniżek opłat wynikających z umów
  • W przypadku konieczności zaskarżenia uchwały krajobrazowej do sądu – przygotowujemy odpowiednią skargę oraz strategię procesową, zabezpieczającą interesy klientów.

Pomożemy także we wszystkich dziedzinach, na które wpływ może mieć przyjęcie uchwały krajobrazowej lub innych aktów prawa miejscowego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Weronika Duda

Dominik Gryś

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl