Zaznacz stronę

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

14 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie.

Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Co istotne, może się okazać, że w wyniku przyjęcia uchwały krajobrazowej budynek oraz jego otoczenie zostaną pozbawione wszelkich (lub większości) urządzeń reklamowych, a ponieważ niejednokrotnie umowy najmu zawierają postanowienia nadające najemcom uprawnienia do eksponowania własnych szyldów lub urządzeń reklamowych na elewacji budynku lub w jego otoczeniu, może się to wiązać z koniecznością aneksowania umów, ich renegocjacji, a w niektórych wypadkach nawet ich rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektowania treści uchwały krajobrazowej wynajmujący zapewnili sobie odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów – czy to przez składanie uwag do projektów, czy też poprzez czynny udział w konsultacjach z gminą.

Należy zwrócić uwagę, że sam proces uchwalania uchwały krajobrazowej – jak przyznają sami samorządowcy – nie należy do najłatwiejszych, gdyż stanowi procedurę wieloetapową i wymagającą licznych konsultacji, analiz oraz odpowiedniego dostosowania ram prawnych do uzyskanych wyników.

Niewątpliwie, każda uchwała krajobrazowa niesie ze sobą ryzyko nadmiernej ingerencji w równowagę rynkową pomiędzy konkurującymi między sobą wynajmującymi. Regulacje mogą narzucać konieczność dostosowania reklam w sposób nieodpowiadający charakterystyce i funkcji budynku lub okazać się na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że w zasadzie niemożliwe do zastosowania.

Jak możemy pomóc przy tych utrudnieniach?

  • Analizujemy postanowienia projektów oraz już obowiązujących uchwał krajobrazowych
  • Składamy pisemne uwagi do projektów uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy z samorządami w celu najpełniejszego przedstawienia i zabezpieczenia interesów klientów
  • Analizujemy umowy najmu / dzierżawy / inne uprawniające do korzystania z powierzchni w obiektach handlowych pod kątem ryzyk, jakie wiążą się z przyjęciem uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy odpowiednie porozumienia / aneksy do umów – zwłaszcza dotyczące zwolnień z czynszu i obniżek opłat wynikających z umów
  • W przypadku konieczności zaskarżenia uchwały krajobrazowej do sądu – przygotowujemy odpowiednią skargę oraz strategię procesową, zabezpieczającą interesy klientów.

Pomożemy także we wszystkich dziedzinach, na które wpływ może mieć przyjęcie uchwały krajobrazowej lub innych aktów prawa miejscowego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Weronika Duda

Dominik Gryś

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl