Zaznacz stronę

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

14 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie.

Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Co istotne, może się okazać, że w wyniku przyjęcia uchwały krajobrazowej budynek oraz jego otoczenie zostaną pozbawione wszelkich (lub większości) urządzeń reklamowych, a ponieważ niejednokrotnie umowy najmu zawierają postanowienia nadające najemcom uprawnienia do eksponowania własnych szyldów lub urządzeń reklamowych na elewacji budynku lub w jego otoczeniu, może się to wiązać z koniecznością aneksowania umów, ich renegocjacji, a w niektórych wypadkach nawet ich rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby już na etapie projektowania treści uchwały krajobrazowej wynajmujący zapewnili sobie odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów – czy to przez składanie uwag do projektów, czy też poprzez czynny udział w konsultacjach z gminą.

Należy zwrócić uwagę, że sam proces uchwalania uchwały krajobrazowej – jak przyznają sami samorządowcy – nie należy do najłatwiejszych, gdyż stanowi procedurę wieloetapową i wymagającą licznych konsultacji, analiz oraz odpowiedniego dostosowania ram prawnych do uzyskanych wyników.

Niewątpliwie, każda uchwała krajobrazowa niesie ze sobą ryzyko nadmiernej ingerencji w równowagę rynkową pomiędzy konkurującymi między sobą wynajmującymi. Regulacje mogą narzucać konieczność dostosowania reklam w sposób nieodpowiadający charakterystyce i funkcji budynku lub okazać się na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że w zasadzie niemożliwe do zastosowania.

Jak możemy pomóc przy tych utrudnieniach?

  • Analizujemy postanowienia projektów oraz już obowiązujących uchwał krajobrazowych
  • Składamy pisemne uwagi do projektów uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy z samorządami w celu najpełniejszego przedstawienia i zabezpieczenia interesów klientów
  • Analizujemy umowy najmu / dzierżawy / inne uprawniające do korzystania z powierzchni w obiektach handlowych pod kątem ryzyk, jakie wiążą się z przyjęciem uchwał krajobrazowych
  • Negocjujemy odpowiednie porozumienia / aneksy do umów – zwłaszcza dotyczące zwolnień z czynszu i obniżek opłat wynikających z umów
  • W przypadku konieczności zaskarżenia uchwały krajobrazowej do sądu – przygotowujemy odpowiednią skargę oraz strategię procesową, zabezpieczającą interesy klientów.

Pomożemy także we wszystkich dziedzinach, na które wpływ może mieć przyjęcie uchwały krajobrazowej lub innych aktów prawa miejscowego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Weronika Duda

Dominik Gryś

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu:

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl