Zaznacz stronę

Żywność, Suplementy Diety, FSMP, Kosmetyki

Prawnicy Kochanski & Partners mają szerokie doświadczenia w zakresie doradztwa dla producentów tzw. produktów z pogranicza. W tym zakresie Kochanski & Partners wspiera Klientów przy klasyfikacji produktów, wprowadzaniu do obrotu czy też oznakowania i reklamy takich produktów.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie wymagań prawnych dotyczących produkcji i wprowadzania produktów z pogranicza do obrotu
  • Doradztwo w zakresie nazw i oznakowania produktów granicznych, w tym stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Pomoc prawna w zakresie reklamy produktów granicznych i ograniczeń reklamy takich produktów
  • Reprezentacja w postępowaniach przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie przepisów regulujących zasady uczciwej konkurencji