Zaznacz stronę

Reklama i Marketing

Zespół Kochanski & Partners świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie standardowych i niestandardowych form reklamy farmaceutycznej i pokrewnej oraz działań marketingowych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Opiniowanie projektów kampanii reklamowych w prasie, radiu i telewizji, w tym scenariuszy reklamy oraz materiałów reklamowych
  • Doradztwo w zakresie reklamy zamkniętej oraz stosowania przepisów antykorupcyjnych
  • Doradztwo w zakresie wprowadzania procedur wewnętrznych w zakresie uregulowania kontaktów przedstawicieli i pracowników firm z przedstawicielami placówek medycznych
  • Doradztwo w zakresie sponsoringu, programów lojalnościowych, rabatowych i premiowych, konkursów i loterii jak również działalności marketingowej w Internecie oraz w mediach społecznościowych
  • Reprezentowanie w postępowaniu przed organami Inspekcji Farmaceutycznej oraz sądami koleżeńskimi organizacji branżowych, a także w postępowaniach cywilnych na gruncie przepisów regulujących zasady uczciwej konkurencji
  • Doradztwo w zakresie prawnopodatkowych aspektów reklamy i działań marketingowych