Zaznacz stronę

Ochrona Zdrowia

Zespół Kochanski & Partners posiada praktyczne doświadczenie w prawnych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Doradzamy Klientom w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Tworzenie i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych
  • Pomoc prawna w restrukturyzacji podmiotów leczniczych
  • Doradztwo w związku z umowami na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • Pomoc prawna w zakresie negocjowania umów z płatnikiem
  • Doradztwo w zakresie przestrzegania praw pacjenta i w sporach dotyczących odpowiedzialności w wyniku zdarzeń medycznych