Zaznacz stronę

Compliance

Prawnicy Kochanski & Partners wspierają Klientów w zakresie identyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Proponujemy rozwiązania zmierzające do minimalizacji ryzyk, w szczególności poprzez implementację odpowiednich procedur wewnętrznych. Compliance rozumiemy szeroko jako konieczność zapewnienia w firmie odpowiednich procedur zgodności.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Audyty wewnętrznych procedur i procesów
  • Audyty w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych
  • Implementacja procedur wewnętrznych, w tym procedur antykorupcyjnych
  • Śledztwa wewnętrzne w przypadkach stwierdzonych lub podejrzewanych nieprawidłowości
  • Doradztwo w sytuacjach kryzysowych