Zaznacz stronę

Dystrybucja

Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w zakresie prawnych i biznesowych aspektów dystrybucji produktów, zwracając przy tym szczególną uwagę na zgodność z regułami prawa konkurencji.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie kształtowania systemów dystrybucyjnych, w tym opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych, umów dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do podmiotów leczniczych
  • Projektowanie kanałów dystrybucji uwzględniając wszelkie sensytywne czynniki, jak w szczególności regulacje refundacyjne i cenowe. W każdym przypadku uwzględniamy także ryzyka podatkowe i wprowadzamy odpowiednie rozwiązania
  • Doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w sytuacjach spornych
  • Doradztwo prawne w zakresie importu równoległego i docelowego