Zaznacz stronę

Podatki Lokalne

Praktyki / Prawo Podatkowe

Eksperci Kochanski & Partners zapewniają fachowe doradztwo w zakresie podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości. Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, wynikającym z nieprecyzyjnych przepisów ustawowych i praktyki organów podatkowych, często różniących się w zależności od gminy. Pomagamy także w identyfikowaniu przedmiotu opodatkowania i stosowaniu odpowiednich stawek podatkowych. Świadczymy usługi planowania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Oferujemy bieżące doradztwo podatkowe oraz usługi sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatków lokalnych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Bieżące doradztwo podatkowe
  • Przygotowywanie wniosków do lokalnych organów podatkowych o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • Reprezentowanie Klientów w trakcie negocjacji z lokalnymi organami podatkowymi w zakresie podatku od nieruchomości
  • Reprezentowanie Klientów w sporach z lokalnymi organami podatkowymi
  • Przeglądy podatkowe, mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatku od nieruchomości oraz rekomendowanie optymalnych rozwiązań
  • Usługi sprawozdawczości podatkowej