Zaznacz stronę

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Praktyki / Prawo Podatkowe

W Kochanski & Partners oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla transakcji transgranicznych oraz usługi międzynarodowego planowania podatkowego.

Nasze usługi ukierunkowane są na optymalizację podatkową zarówno bieżącej działalności operacyjnej spółek, jak i na efektywną podatkowo wypłatę zysku udziałowcom i akcjonariuszom. Dzięki ścisłej współpracy z firmami prawniczymi na całym świecie możemy zaproponować naszym Klientom wiele międzynarodowych rozwiązań optymalizacyjnych.

Świadczymy również bieżące usługi doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych przez polskie podmioty zagranicznym udziałowcom i kontrahentom. Pomagamy także w wypełnianiu administracyjnych obowiązków związanych z wypłatą takich należności.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji transgranicznych, w tym podatków dochodowych i podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo wypłaty dywidend, odsetek i należności licencyjnych
  • Międzynarodowe planowanie podatkowe w celu optymalizacji podatkowych i niepodatkowych obciążeń publicznoprawnych
  • Wsparcie na etapie realizacji projektów optymalizacyjnych
  • Przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyka podatkowego związanego z transakcjami międzynarodowymi oraz weryfikacja wypełniania obowiązków o charakterze administracyjnym związanych z takimi transakcjami