Zaznacz stronę

Sprawozdawczość Podatkowa

Praktyki / Prawo Podatkowe

Pomagamy przedsiębiorcom w Polsce w wypełnianiu nałożonych na nich przez prawo obowiązków administracyjnych na wszystkich etapach działalności firmy. Wspieramy naszych Klientów, między innymi, w procesie rejestracji spółki lub oddziału w Polsce. Pomagamy w rejestracji spółki jako podatnika podatku VAT oraz wskazujemy urząd skarbowy właściwy dla celów CIT i VAT. Wskazujemy, jakie deklaracje i informacje dla celów podatkowych powinny zostać złożone przez Klientów korporacyjnych, akcjonariuszy, członków kadry zarządzającej oraz pracowników.Zapewniamy bieżące wsparcie pracownikom działów księgowości w kwestiach związanych ze składaniem miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Wsparcie w przygotowywaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji oraz zeznań podatkowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków lokalnych
  • Wsparcie w przygotowywaniu informacji podatkowych, w tym formularzy IFT-1/1R, IFT-2/2R, PIT 8C
  • Wsparcie w przygotowywaniu formularzy do ZUS