Zaznacz stronę

Postępowania Podatkowe

Praktyki / Prawo Podatkowe

Prowadzenie sporów oraz egzekwowanie swoich uprawnień jest nieuniknione podczas prowadzenia działalności gospodarczej i dokonywania transakcji zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wykorzystując nasze doświadczenie reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi i cywilnymi. Prowadzimy również postępowania arbitrażowe.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, w szczególności przygotowywanie odwołań, wniosków o zwrot nadpłaty podatku lub wniosków o wznowienie postępowania podatkowego
  • Reprezentowanie Klientów i świadczenie usług doradztwa podatkowego w trakcie kontroli podatkowej, prowadzonej przez organy podatkowe
  • Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie ogólnych oraz indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych oraz reprezentowanie klientów na rozprawach
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno-skarbowych
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi
  • Reprezentowanie Klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych