Zaznacz stronę

Audyt

Praktyki / Prawo Podatkowe

Świadczymy usługi audytu dla firm, które zgodnie z ustawą, muszą obligatoryjnie poddać swoje księgi rachunkowe badaniu przez biegłego rewidenta. Przeprowadzamy także wewnętrzne audyty finansowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

We współpracy z innymi Praktyki naszej firmy, pomagamy Klientom wypełniać obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz ze składaniem odpowiednich dokumentów do właściwych organów.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Audyt sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Bieżące doradztwo podatkowe związane z transakcjami optymalizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi
  • Przygotowanie opinii i raportów finansowych