Zaznacz stronę

CIT

Praktyki / Prawo Podatkowe

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla klientów korporacyjnych działających w sektorach takich jak: nieruchomości, media, bankowość i rynki kapitałowe, motoryzacja, FMCG, energetyka, opieka zdrowotna oraz branża turystyczna.

Zarówno firmom krajowym, jak i międzynarodowym grupom kapitałowym oferujemy efektywne rozwiązania podatkowe, mające na celu rozstrzygnięcie bieżących problemów w prowadzonej działalności gospodarczej, a także optymalizację obciążeń publicznoprawnych.

Doradzamy Klientom na etapie planowania oraz realizacji projektów.

Wspieramy Klientów w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, występujemy o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentujemy firmy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Oferujemy przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyka podatkowego oraz wskazanie obszarów planowania podatkowego.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  • Usługi optymalizacji podatkowej
  • Przeglądy podatkowe
  • Analizę umów handlowych w celu zidentyfikowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz obszarów optymalizacji obciążeń publicznoprawnych
  • Doradztwo podatkowe w zakresie akcji marketingowych
  • Pomoc w wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej przy uwzględnieniu aspektów podatkowych