Zaznacz stronę

PIT

Praktyki / Prawo Podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla pracodawców, akcjonariuszy, kadry kierowniczej i pracowników wyższego szczebla.

Pomagamy firmom, pracodawcom i płatnikom VAT w wypełnianiu zobowiązań nałożonych na nich przepisami prawa. Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie innych obciążeń publicznoprawnych, takich jak: ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oferujemy efektywne podatkowo modele wynagrodzeń dla kadry kierowniczej.

Doradzamy również akcjonariuszom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom niższego szczebla w sprawach związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Efektywne podatkowo modele wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i pracowników wyższego szczebla
  • Doradztwo podatkowe i wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji programów opcji pracowniczych
  • Doradztwo dla pracodawców, obejmujące kwestie związane z oddelegowaniem polskich pracowników do pracy za granicą oraz zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
  • Przygotowywanie instrukcji dla płatników PIT w zakresie prawidłowego i terminowego wywiązywania się przez nich z obowiązków nałożonych przez prawo
  • Doradztwo w zakresie innych obciążeń publicznoprawnych, takich jak ubezpieczenia społeczne i zdrowotne